15.12.2017 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Svým zákazníkům vycházíme vstříc

Součástí firmy B O R, s. r. o., se před třemi lety stalo středisko Unhošť-Fialka a silo Noutonice. Nabídka kvalitních přípravků na ochranu rostlin, hnojiv, osiv a výkupu komodit se tak rozšířila i pro zemědělce ve Středočeském kraji. Navazující investice zlepšují nabízené služby a dále rozšiřují skladovací možnosti firmy v tomto regionu.

Od roku 1993 působí firma B O R, s. r. o., Choceň na zemědělském trhu. Z původní malé firmy se postupem doby stal důležitý partner českých zemědělců, který svým zákazníkům nabízí kompletní dodávky pesticidů a hnojiv, zajišťuje vlastní  výrobu a prodej osiv a vykupuje široký sortiment komodit. Ve středních Čechách došlo díky pořízení uvedených středisek k výraznému rozšíření nabízených služeb a jejich zkvalitnění. Silo a sklad v Noutonicích umožňují výkup zemědělských komodit v okolí Prahy a zlepšují skladovací možnosti v tomto regionu.

Středisko Unhošť-Fialka – tradice v pesticidech
V oblasti agrochemikálií toto středisko úspěšně navazuje na tradici kvalitních služeb v oblasti
ochrany rostlin, kterými se dlouhodobě zabývalo. Zajišťuje rychlou a spolehlivou logistiku
v rámci celé republiky. Vedoucí oddělení pesticidů, Ing. Lubomír Römer, hodnotí vývoj služeb v regionu jako pozitivní: „V posledních letech došlo k maximálnímu využití stávajících skladových prostor pro agrochemikálie a dále k rozšíření skladového sortimentu u hnojiv a osiv. Díky
tomu můžeme svým zákazníkům nabídnout možnost rychlého odběru pesticidů, hnojiv nebo sezónních osiv přímo ze skladu. Naším cílem je v plné sezóně maximální dostupnost našeho sortimentu pro každého zákazníka. Velmi dobře se také etabloval přípravek Rokohumin,
listové hnojivo, které je exkluzivním produktem v nabídce naší firmy. V dalším období počítáme s výstavbou nové haly, která umožní ještě lépe logisticky využít centrálního postavení střediska. První
část stavebních úprav byla zahájena už v druhé polovině letošního roku.

Noutonice – sila i čistička
Pořízením sila v Noutonicích, které má skladovací kapacitu 10 tisíc tun, firma významně rozšířila svou nabídku služeb při výkupu zemědělských komodit v regionu. B O R, s. r. o., tím navázal na dlouhodobé
zkušenosti se skladováním a úpravou komodit z ostatních středisek v rámci ČR. Realizované
investice zde zvýšily skladovací kapacity a umožnily finalizaci osiv vlastní výroby. Přesunutím části výroby osiv do Noutonic se zvýšila celková kapacita výroby a zlepšila včasnost dodávek osiv ozimů.
Dále silo nabízí možnost moření osiv pro zákazníka formou služby. Do budoucna je připravena
modernizace technického vybavení a další rozšiřování skladovacích kapacit.

Spolehlivé a výnosné odrůdy na dosah
Osiva kvalitních a prověřených odrůd polních plodin se během rozvoje fi rmy B O R, s. r. o., stala nedílnou součástí nabízených služeb pro zemědělce. Rozšířené skladovací kapacity zlepšují jejich dostupnost v krátkých termínech dodání. Při výběru odrůd se může firma opřít o zázemí dvou zahraničních matek – německé BayWy a rakouského RWA. V nabídce jsou odrůdy ozimých
i jarních obilnin, ozimé řepky, kukuřice, slunečnice i dalších plodin. Odrůdy jsou pravidelně zkoušeny v registračních pokusech ÚKZÚZ, některé jsou nabízeny na základě evropského katalogu. Pěstitelé
je mohou vidět v celé řadě poloprovozních pokusů, z nichž část je každoročně zakládána
i ve Středočeském kraji. Vybrané odrůdy obilnin jsou rovněž zkoušeny v pokusech v ekologickém
režimu.
Dlouhodobě velmi dobrou pověst si v portfoliu udržují odrůdy obilnin a ozimé řepky. K nabízeným řepkám letos do sortimentu přibyla raná hybridní odrůda ES Cesario, pro příští rok je připravena novinka Anniston. Oba hybridy úspěšně prošly registračními pokusy a v brzké době budou
zařazeny mezi registrované odrůdy v ČR. Jsou to odrůdy se špičkovými výnosy v různých
pěstitelských podmínkách, na trhu jsou nabízeny nejen v naší republice, ale i v dalších státech Evropy.
Anniston navíc přináší i rezistenci k viru žloutenky vodnice. Pro jarní sezónu si mohou pěstitelé vybrat například z nabídky hybridů kukuřic, zrnových i silážních, jarních obilnin nebo směsek pro greening.
Jarní pšenice Cornetto i Quintus patří k výnosové špičce v pokusech ÚKZÚZ, jarní ječmen Grace zajišťuje spolehlivé výnosy ve všech oblastech. Nabídka kukuřice obsahuje hybridy od velmi raných, jakými jsou například ES Ardent nebo ES Palazzo, přes rané (Fashion, ES Asteroid, Luigi CS) až po středně pozdní a pozdní (ES Gallery, Zariski, ES Cubus). ES Asteroid a ES Gallery nabízejí vysokou plasticitu, velmi vysoké výnosy zrna a nízký obsah mykotoxinů v zrnu. Pěstitelé, kteří se pravidelně potýkají se suchem, mohou zvolit ES Palazzo, Luigi CS, Malawi CS, Saari nebo Karedi CS.

Dlouholeté zkušenosti, rozšiřující se nabídka kvalitních produktů a služeb, spolehlivost a jistota – to jsou základní kameny obchodní strategie, kterou ocení každý zákazník.*
Ing. Michaela Kadlíková
BOR, s. r. o.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down