Suší vojtěšku pro vývoz

V akciové společnosti ZEMAX Šitbořice byla koncem června uvedena do provozu nová linka na sušení vojtěšky. Zatímco finálním produktem při tradičním sušení pícnin v horkovzdušných sušárnách byly granule jetelotravních mouček, je výsledným produktem nové linky sušené vojtěškové seno, lisované do hranatých balíků.

Jak nám prozradil inženýr Jiří Matoušek, ředitel akciové společnosti ZEMAX Šitbořice, je to první linka tohoto druhu v České republice. Důvodem pro její pořízení byl požadavek obchodních partnetů Zemaxu v Itálii, kam již několik let Šitbořice vyvážely lisované vojtěškové seno, sušené ovšem tradičním zúůsobem na poli. Italové však stále více požadovali uměle sušenou vojtěšku, která si uchovala více živin a pro specifické krmné účely (produkce mléka s nízkým obsahem tuku a vysokým zastoupením proteinů rostlinného původu pro následnou výrobu sýrů) je nezastupitelná.
Nová linka, postavená na místě dosloužilé klasické horkovzdušné sušárny a granulační linky na farmě v Nikolčicích, je vybavena italskou horkovzdušnou pásovou sušárnou zavadlé vojtěškové řezanky SCOLARI CC 164 s následným lisováním do hranatých balíků vysokotlakým lisem (rovněž italské výroby), vázaných ocelovým drátem.
V Šitbořicích, které leží asi 20 km jižně od Brna, pěstují vojtěšku asi na 400 hektarech a díky výhodnému odbytu uvažují – v rámci možností, které jim dává osevní postup – o zvýšení plochy vojtěšky o dalších deset procent. Italský odběratel by však měl zájem i o několikanásobně větší objem kvalitního horkovzdušně sušeného a lisovaného vojtěškového sena pro chovy dojnic s produkcí mléka pro výrobu sýrů.
(Podrobnosti o uvedené lince i další souvislosti bude obsahovat delší materiál ze Šitbořic, který bude otištěn v srpnovém čísle měsíčníku Úroda v rámci tématu měsíce, věnovaného problematice víceletých pícnin.)
Břetislav Koč

Text k foto:
Horkovzdušná tunelová sušárna SCOLARI, využívaná v Zemaxu Šibořice k sušení votěšky.
Linku opouštějí lisované hranaté balíky kvalitního vojtěškového sena.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *