10.11.2022 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Strip-till, vlajková loď českého výrobce

Společnost P & L se zabývá vývojem a výrobou vlastních technologií řadu let. Svou novou vlajkovou loď uvedla na trh v roce 2021. Tou je Ferti Tiller 900, stroj pro pásové zpracování půdy s aplikací minerálních hnojiv a záběrem 9 metrů, tedy dvanáct řádků s roztečí 75 cm.

               Výzvou pro výrobu tak velkého stroje i na poměry českého zemědělství bylo zadání ze společnosti Rostěnice a. s. Tam se technologií strip-till zabývali již dříve ovšem postrádali zařízení, které by se dalo agregovat s traktorem nad 600 Hp a bylo by schopné pracovat na poměrně členitých a svažitých pozemcích v oblasti Slavkova u Brna. Takové pozemky včetně objíždění sloupů, remízků, to vše je spojeno se změnami směru jízdy což ovšem negativně působí na závěsnou techniku.

                   Při zatáčení, nebo objíždění sloupů působí traktor na závěsnou techniku obrovskými bočními tlaky. Tento kritický faktor se ještě umocňuje v případě kloubových, nebo pásových traktorů. P & L vyvinula pro Ferti Tiller 900 (viz foto 2) unikátní, patentově chráněný systém horizontálního pružinového jištění pracovních jednotek, pro eliminaci rizika poškození stroje.

                    Toto technické řešení chrání stroj tam, kde je obsluha nucena poměrně ostře měnit směr jízdy. Systém horizontálního pružinového jištění je konstruován tak, aby pracovní jednotka byla vždy v optimálním úhlu vůči nosnému rámu v případě, že souprava mění směr jízdy. Výkyv jednotek pracuje na principu masivního středového čepu, který je opatřen po stranách dvojicí pružin. Tyto fungují jak v režimu tlačném, tak i tažném podle toho, na kterou stranu se pracovní jednotka vlivem zatáčení soupravy vychýlí. Úhel natočení je na obě strany 16 stupňů.

              Technologie strip-till se především využívá v podzimním období na pozemcích, kde byla po sklizni zaseta meziplodina. Na jaře jsou zpracované pásy půdy rychleji prohřívány a tím se přirozeně vytváří dobré podmínky pro setí kukuřice. V Rostěnicích se přesvědčili, že jarní strip-till je na středních a těžších půdách velký risk. Mohou se vytvořit poměrně velké půdní agregáty, které se již do setí nerozpadnou (na rozdíl od podzimní varianty), častěji spíše zaschnou a potom může být následné setí poměrně problematické. Určitá rizika mohou vzniknout i v případech, kdy je technologie strip-till realizována na velkých (někdy bočních) svazích. Problém je na jaře, kdy se secí stroj stěží „trefuje“ do zpracovaných pásů půdy. Na těchto pozemcích je podstatně jednodušší a levnější zaset meziplodinu a na jaře přímo kukuřici, pokud je podnik vybaven kvalitním bezorebným přesným secím strojem. V Rostěnicích již dávno poznali hlavní ekonomický přínos této technologie na větších, rovných půdních celcích, pro které je tato technologie původně vyvinuta a určena.*

Ing. Antonín Šedek,

Produkt manažer strojů výroby P & L,

Foto archiv firmy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down