Střídmé pití vína prodlužuje život

Chcete-li mít dobré zdraví a dožít se vysokého věku, dejte si alespoň pětkrát týdně skleničku vína. Tento lahodný nápoj má totiž pozitivní vliv na naše srdce a cévy, prodlužuje délku života a kromě toho podporuje také sexuální funkce. Shodli se na tom odborníci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří o této problematice hovořili nedávno na vědecké konferenci nazvané Víno a zdraví.

Letošní pátý ročník konference zaměřené na víno a jeho vliv na lidský organizmus, jež nesl podtitulek Víno a stav mysli, proběhl 2. listopadu v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Akci uspořádala zmíněná fakulta ve spolupráci s agenturou MAMA marketing, s. r. o. a Vinařským fondem České republiky.

Mohou za to polyfenoly Jak prozradil Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zástupce ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně, za léčivé účinky vinného moku mohou tak zvané polyfenolické látky, které jsou v něm obsaženy ve velké míře (například kyselina gallová a kaftanová, genistein, katechin, apigenin, piceid a další ). Zejména důležitý je pak resveratrol, který je pro révu vinnou jakýmsi ochranným faktorem v nepříznivých podmínkách prostředí. To vede k teoriím, že vína pěstovaná v drsnějších severnějších oblastech, by mohla mít „léčebný účinek“ vyšší.
„Víno je považováno za lék již po mnoho staletí. Dnes je prokázáno, že malé dávky příznivě ovlivňují oběhový systém, hladinu krevních tuků, krevní srážlivosti, trávení, hormonální funkce, záněty, a hovoří se také o tom, že mají vliv i na zhoubnou přeměnu buněk v nádorové bujení,“ sdělil MUDr. Žaloudík. Jak dále potvrdil, malé množství alkoholu působí pozitivně i na funkci jater, a to tak, že zvyšuje aktivitu některých enzymů. Významnou měrou se pak střídmé pití vína podílí na snižování rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění, což je podle Žaloudíka důležitý fakt, neboť v úmrtnosti na srdečně cévní choroby zaujímáme jedno z předních míst v Evropě. V České republice současně tyto nemoci představují nejčastější příčinu smrti. Jeho tvrzení podpořil i MUDr. Martin Křístek z Městské nemocnice v Ostravě: „Je nevyvratitelnou skutečností, že pití vína snižuje riziko vzniku infarktu myokardu. Abstinenti jsou na tom v tomto případě hůře, než lidé, kteří pijí víno pravidelně,“ informoval. Podle sexuoložky MUDr. Taťány Šrámkové, CSc, z Úrazové nemocnice v Brno a Kliniky traumatologie LF MU, regulované pití vína pomáhá také mužům, kteří mají potíže se sexuální potencí.

Pijete-li víno, jste inteligentní Aby jste zjistili, zda máte vysokou hodnotu IQ, nemusíte podstupovat nekonečně dlouhé a náročné testy. Stačí si odpovědět na jednoduchou otázku. Pijete raději pivo, či víno? Pokud vaše odpověď zní víno, pak jste pravděpodobně velmi inteligentní. S touto teorií na konferenci vystoupil MUDr. Křístek, který přítomným v sále sdělil, že již mnoho zahraničních studií prokázalo, že pití vína je spojeno s vyšším vzděláním a inteligencí. „Britští vědci na základě rozsáhlých výzkumů odhalili, že konzumace vína může souviset s vyšší úrovní kognitivních funkcí, tedy velmi zjednodušeně s chytrostí a důvtipem.Výzkumníci podrobili analýze data rozsáhle studie sledující po jedenáct let zdravotní stav britských vládních úředníků. V závěrečné fázi absolvovalo šest tisíc účastníků studie sérii testů inteligence, paměti, bohatosti slovní zásoby a schopnosti pohotově odpovědět. Výsledky byly poté byly porovnány v souvislosti s přiznávaným příjmem alkoholu. Ukázalo se, že abstinenti vykázali horší úroveň kognitivních funkcí,“ informuje a dodává, že z průzkumu prováděných v Irsku nebo například v Dánsku také vyplývá, že pravidelné pití vína souvisí s vyšším vzděláním, vyšším socioekonomickým stavem a vyšším IQ. Ve Spojených státech se konzumace vína navíc váže ke sportovním aktivitám, dietním stravovacím návykům a také nekuřáctví.

Pít by se mělo preventivně Odborníci ale připomínají, že blahodárný vliv na náš orgasmus má jen vskutku malá dávka vína. Ta představuje zhruba dvě deci pro ženy, a tři až čtyři deci pro muže. Jak podotýká Prof. MUDr. Eva Češková, CSc, z Fakultní nemocnice v Brně a Psychiatrické kliniky LF MU, pití vína by mělo mít spíše preventivní podobu. „Abychom mohli využít léčivého potenciálu vína v maximální míře, je nutné dodržovat určité zásady preventivní léčby. Ta by měla být včasná, dlouhodobá, kontinuální a hlavně komplexní,“ informuje a dodává, že aby bylo dosaženo očekávaného zdravotního efektu, měli bychom pít přiměřené množství pětkrát až šestkrát týdně (nejlépe večer po jídle), přičemž začít s jeho konzumací bychom měli mezi dvacátým a třicátým rokem života. Nesmíme však zapomenout zohlednit pohlavní rozdíly, tělesný stav a individuální snášenlivost každého jedince. MUDr. Češková dále doporučuje toto preventivní pití skloubit se zdravým životním stylem.

(Ne)přiměřené množství Navzdory skutečnosti, že víno působí na lidský organizmus pozitivně, odborníci se obávají tuto informaci mezi veřejnost rozšiřovat. Důvodem jsou obavy z toho, že lidé nebudou schopni „pít s mírou“, a začnou směřovat k alkoholismu. „Hlavním důvodem, proč se oficiální medicína stále zdráhá rozsáhleji doporučovat a popularizovat pití oněch malých a přiměřených dávek vína, je skutečnost, že nevěří, že tyto dávky budou dodrženy,“ vysvětluje MUDr. Žaloudík. Jak výstižně poznamenává, lidská mysl je nenasytná, a zhodnotí li něco jako příjemné, těžko se smiřuje s málem. „Především pro onen obsah alkoholu je však nutné dodržovat přiměřenost dávkování, neboť konzumace většího množství vede ke vzniku závislosti a má negativní vliv i na naše zdraví,“ shrnuje. Velmi nevhodné je podle něho především nepravidelné nárazové pití velkého množství alkoholu, které představuje pro organizmus obrovskou zátěž. V některých případech však nelze doporučit pití ani oněch malých „léčivých“ dávek. „Žádný alkohol by neměli pít lidé s onemocněním jater, slinivky břišní, nebo s vředovým onemocnění. Jeho konzumace se nedoporučuje ani gravidním ženám a zejména pak řidičům před jízdou,“ varuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *