Střední škola slaví své jubileum

Už neuvěřitelných 160 let se na Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda vyučuje zemědělskému a zahradnickému oboru. Tato nejstarší zahradnická a zemědělská škola v prostoru bývalého Rakouska–Uherska slaví v listopadu své významné jubileum, které ji právem řadí mezi respektované školy s dlouholetou tradicí.

Asi si nyní dokážeme jen těžko představit, jak obrovský a pokrokový počin znamenalo v roce 1850 její založení. Šlechtický rod Thun-Hohensteinů, především František Antonín hrabě Thun, a také zakladatel a první ředitel školy Antonín Emanuel Komers tímto činem položili vlastně základ zemědělskému vzdělávání, jehož praktické základy se v polovině předminulého století předávaly pouze empirií z otce na syna.

Centrum zemědělského vzdělávání
V devatenáctém století se stala Libverda nejvýznamnějším centrem zemědělského vzdělávání a zemědělské vědy v bývalém Rakousku–Uhersku. Za vše snad mluví tak zvučná jména, jako jsou například prof. Hibsch, Fritz Seemann, bratři Lamblové a další. V Libverdě se během let vystřídalo mnoho významných profesorů a opustila ji řada později významných absolventů. Až do roku 1939 se v Libverdě učilo v obou běžných jazycích – v češtině a němčině. Koneckonců vedle sebe rostoucí lípa a dub na nádvoří školy jasně symbolizují vzájemnost českého a německého národa v tomto regionu.
V poválečné historii školy (od roku 1947) úspěšně absolvovaly studium stovky žáků ve dvou hlavních oborech, kterými jsou zahradnictví a „zemědělství“ – to však mělo nejrůznější pojmenování a specializace, například chovatelství, pěstitelství, pěstitelství-chovatelství až po dnešní obor agropodnikání. V současné době má škola otevřeny zmíněné dva maturitní obory a ještě dva tříleté učební obory – prodavač květin a farmář.

Investice do rozvoje
Za posledních deset let se škola výrazně změnila. Přispěly k tomu nejen finanční prostředky čerpané z projektů financovaných EU, ale také investiční prostředky získané od zřizovatele školy (Ústecký kraj). Jedním z nejvýznamnějších počinů bylo vybudování Zahradnicko-zemědělského vzdělávacího centra Ústeckého kraje Libverdský dvůr, při kterém byla kompletně opravena jedna z původních budov a nakoupena moderní zemědělská technika pro výuku studentů nejen školy Děčín- Libverda.
Druhým velkým projektem byla Ekologizace provozu a provozního zázemí Botanické zahrady Libverda, v jehož rámci došlo k instalaci moderních tepelných čerpadel, k automatizaci provozu obou skleníků, k ohřevu teplé užitkové vody pomocí solárních systémů a v neposlední řadě došlo i k opláštění skleníků makrolonem. Významnou událostí pro rozvoj oboru floristika bylo vytvoření učebnice Floristika 1 a 2. Tento projekt podpořený z prostředků Evropského sociálního fondu zajistil v roce 2007 novou a velmi kvalitní učebnici, která studentům zahradnického oboru dlouhou dobu chyběla.
Během roku 2008 a 2009 došlo k rekonstrukci kuchyně a jídelny, ve škole byla provedena výměna oken a kompletně opravena fasáda. V budoucnu se počítá s rozsáhlejší modernizací domova mládeže.

Úspěch celého kolektivu
Současný rozvoj školy a stálé posouvání se vpřed není zdaleka jen zásluhou ředitele nebo užšího vedení školy, ale i všech zaměstnanců, pedagogů či nepedagogických pracovníků. Ochotně pomáhají řešit mnohdy složité situace a jsou schopni zvládat překotné tempo valících se změn a novinek. Bez kvalitního kolektivu lidí ve škole a také na školním statku by to prostě a jednoduše nešlo.
Libverda byla a nadále chce zůstat důležitým vzdělávacím centrem, důležitým článkem v mozaice odborného vzdělávání v rámci celé České republiky.
Sraz absolventů školy se uskuteční v sobotu 13. listopadu v 10 hodin. Pro účastníky budou otevřeny všechny prostory školy, školního statku, botanické zahrady i domova mládeže. Akce se koná v rámci projektu podporovaného Česko-německým fondem budoucnosti – Výročí založení školy – 160 let koexistence česko-německého partnerství (Jubiläum der Schule – 160 Jahre gemeinsamer Existenz der tschechisch-deutschen Partnerschaft).

Text a foto Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel Střední zahradnické a zemědělské školy Děčín-Libverda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *