10.09.2021 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stimulační efekt v různých plodinách

Přípravky Společnost MANETECH, a. s., stimulují rostliny ale důležité mikroorganismy v půdě. To se projevuje na růstu plodin, kvalitě sklízených produktů i celkové úrodnosti pozemků. Přípravky, které se prezentovaly na výstavě Naše pole, jsou na přírodní bázi a je možné je uplatnit v celé řadě polních i trvalých kultur včetně ekologického zemědělství.

V Nabočanech na výstavě Naše pole představila společnost MANETECH svůj přípravek LAIVEN Flora na několika plodinách, konkrétně to byly sója, hrách a kedluben. Přípravek LAIVEN Flora je založen na bázi sedmi kmenů laktobacilů, které se vzájemně podporují. Pro zjednodušení jsou označovány jako probiotika pro rostliny. Jedním z pozitivních účinků přípravku je podpora rozvoje kořenů. Podle zástupců společnosti MANETECH to je proto, že vyšší koncentrace mikroorganismů v půdě stimuluje přirozenou symbiózu mezi mikroorganismy a rostlinou. Tato skupina živočichů rozkládá složitější sloučeniny v půdě do podoby živin, které jsou schopné rostliny využít. Takové rostliny pak produkují větší množství exudátů, což zase podporuje rozvoj popisovaných mikroorganismů a tím se uzavírá velmi prospěšný kruh.

Přípravek LAIVEN Flora tak pomáhá zlepšit stav půdy a zároveň nenarušuje přirozené vazby mezi rostlinou a půdou. Mikroorganismy v něm obsažené dobře rozkládají organickou hmotu a zpřístupňují například fosfor nebo draslík. To pomáhá zajistit dostatečné množství živin pro rostliny. Přípravky se dávkují v množství 3–5 l/ha. Podle zástupců společnosti je přítomnost laktobacilů pozitivní i pro omezování nechtěných patogenů. Přípravek LAIVEN Flora urychluje rozklad posklizňových zbytků. Tím se omezuje životní prostor jak pro patogeny, tak pro některé škůdce. Celkově se podporuje také imunita rostliny, a to díky lepší výživě, která pomáhá rostlinám se vyrovnat se stresy, jakým je napadení škodlivými organismy.

Mezi hlavní přínosy přípravku LAIVEN Flora patří také obnovení struktury a úrodnosti půdy, zvýšení energie klíčení semen a růstu rostlin nebo již zmiňovaná stimulace kořenů a podpora imunity rostlin vůči abiotickým stresům, jako jsou sucho nebo mráz.

Přípravek snižuje ztráty dusíku při ošetření pole kejdou nebo jinými dusíkatými hnojivy. Tento důležitý prvek se díky bohatému mikrobiálnímu životu rychleji zapracovává do půdních struktur. Je pak využitelný pro rostliny a neuniká v takovém množství do atmosféry.

Na pokusných porostech je pozorovatelný vliv na růst kořenů, ale i nadzemních částí. Tento efekt je pozitivní i u plodin, které potřebují překrýt povrch půdy. Má to vliv i na zaplevelení, ale zakrytý povrch je především více chráněný proti nechtěnému odparu půdy.

Pro chovatele hospodářských zvířat nabízí společnost MANETECH přípravek s názvem LAIVEN Fauna. Jedná se o probiotický přípravek posilující imunitu a střevní mikroflóru. Dále pak omezuje tvorbu metanu a amoniaku. Kombinace těchto účinků vede k vyšší konverzi krmiva, které se projevuje ve vyšším denním přírůstku, případně vyšší snášce vajec. Přípravek LAIVEN Fauna snižuje výskyt patogenních organismů. Fauna je určena pro skot, prasata i drůbež a přidává se do vody nebo do krmiva. Pro chovatele koní je určený přípravek LAIVEN Fauna Equi. Ten u koní zlepšuje celkovou kondici, trávení, vitalitu a spokojenost zvířat. Dalším produktem je LAIVEN Fauna silage, který má za úkol stabilizovat siláže, respektive senáže. Přípravek LAIVEN Fauna silage patří do skupiny biologických aditiv, tak zvaných inokulantů na bázi probiotických kultur. Tyto mikroorganismy produkují organické kyseliny, a tím usměrňují a zrychlují fermentační proces. Zabraňují rozvoji nežádoucích a škodlivých organismů. Výsledkem je kvalitní zdravotně nezávadné objemné krmivo. Další využití mají přípravky LAIVEN také při zpracování odpadů a hnojiv. Přípravek LAIVEN Ekobakter pomáhá efektivně a ekologicky využít tuhé i kapalné bio odpady na kvalitní hnojivo, potlačit zápach a snížit emise řady škodlivých látek.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down