Stimulací rostlin k vyšším výnosům

Český ekologický a ekonomický přípravek Fortehum pro zvýšení výnosu a zisku a zlepšení kvality úrody pěstovaných rostlin prezentovala ve své expozici na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích akciová společnost SD – Humatex z Bíliny.

„Humatex je dceřiná společnost Severočeských dolů, a. s., Chomutov a byla založena teprve loni,“ představuje podnik jeho ředitel a předseda představenstva Ing. Jaromír Staněk a pokračuje: „Na domácím trhu se zavádíme, většinu výrobků zatím vyvážíme do zahraničí. To, že jsme tady na Zemi živitelce, má podpořit naši snahu uplatnit se také v České republice, vejít do povědomí našich zemědělců.“
Surovinou pro výrobu Fortehumu je český přírodní oxyhumolit (kapucín – mladé silně zoxidované hnědé uhlí). Jde tedy o přírodní látku s vysokým obsahem organických látek (koncentrát humátů – draselných nebo sodných solí huminových kyselin) s mimořádnou biologickou účinností. Fortehum není hnojivo, ale stimulátor, který podporuje tvorbu kořenů, zpevňuje rostlinu a urychluje její růst. Jeho použití v polní rostlinné výrobě i ve speciálních kulturách je široké a technicky jednoduché. Protože je v kapalné formě, lze jej aplikovat běžnými postřikovači. Samostatný vstup do porostu není nutný, přípravek je mísitelný s kapalnými hnojivy i s pesticidy. Při ceně třicet korun za jeden litr a průměrné dávce dva až tři litry na hektar je efektivnost zásahu vysoká.
Fortehum podporuje využití hnojiv zvýšením jejich účinnosti a zlepšuje adaptační schopnosti rostlin a jejich odolnost vůči chorobám a stresům. Výsledkem je zvýšení výnosů ošetřených plodin. „Při ověřování účinnosti přípravku jsme spolupracovali a spolupracujeme s odborníky, především s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, se Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitře a se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha ,“ říká Ing. Staněk. „V pokusech zvyšoval výnos plodin (ozimé pšenice, jarního ječmene a ozimé řepky) o pět až patnáct procent. Zlepšovala se také kvalita produkce. U některých zelenin byl snížen obsah nitrátů nebo zvýšen obsah vitaminu C. V půdě Fortehum tlumí účinky toxických látek, protože napomáhá absorpci reziduí pesticidů a těžkých kovů, zvláště kadmia.“
Objem prodeje Fortehumu na domácím trhu nebyl v roce 2003, vzhledem k začátkům, velký. Prodalo se pouze 10 m3. Letošní předpoklad je 20 až 30 m3 a Ing. Staněk věří, že rozsáhlá propagační kampaň, jejíž součástí byla i prezentace výrobku na výstavě Země živitelka, dostane český produkt na česká pole, a tak zůstane v České republice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *