Stále musíme přicházet s novinkami

Pět novinek od společnosti Bayer CropScience obohatí v příštím roce náš trh s přípravky na ochranu rostlin. Budou to dva herbicidy, mořidlo, smáčedlo a fungicid. Nejen těmto novým produktům, ale i zhodnocení uplynulé sezóny a také významným mezníkům v historii firmy Bayer se věnovala odborná část setkání zástupců této chemické společnosti s distributory pesticidů a odborníky na ochranu rostlin.

Příležitosti k výměně zkušeností i přátelskému posezení využili koncem listopadu někteří z účastníků již po desáté. „Za posledních deset let se v naší firmě mnohé změnilo,“ uvedl Dirk Schade, jednatel firmy Bayer, s. r. o., s tím, že šlo především o neustálou inovaci produktů. „Zaznamenali jsme také velký pokrok v logistice,“ pokračoval Dirk Schade. „Skladování našich přípravků na ochranu rostlin bude soustředěno na jednom místě – ve Stříteži u Jihlavy. Sklad je moderně vybaven, splňuje všechny parametry pro bezpečné skladování pesticidů a je vhodně umístěn.“ Pozn. Redakce: Článek o novém skladu byl uveřejněn v Zemědělci 43/2005 a najdete jej také na těchto webových stránkách.

Ochrana, morforegulace a stimulace růstu
Mnoho mořidel dodává společnost Bayer CropScience na světový trh s přípravky na ochranu rostlin. Naši pěstitelé jistě znají řadu Raxil, mořidla pro ošetření osiv obilnin, i Gaucho, které chrání cukrovku či krmnou řepu v prvních fázích růstu nejen proti houbovým patogenům, ale svojí insekticidní složkou i před škůdci vzcházejících rostlin.
Novinkou na českém trhu je mořidlo Raxil TNT. Jedna z jeho složek triazoxid je zcela novou účinnou látkou, zatím neuplatňovanou v žádném jiném přípravku. Vyniká špičkovou účinností na pruhovitost ječmene. Druhá účinná látka – známý tebuconazole – má zcela jiný mechanismus působení a potlačuje nejdůležitější choroby ječmene přenosné osivem.
Mořidlo Raxil TNT, stejně jako ostatní mořidla této řady, vykazuje také morforegulační efekt a stimuluje růst. Rostliny mají mohutnější kořenový systém i nadzemní část. Důležitá je také nižší redukce nasazených odnoží. Celkově vitálnější porost je předpokladem k dosažení vysokých výnosů. Pěstitelé ječmene se tedy mají na co těšit.

Jednodušeji proti chundelce metlici
Systémový selektivní herbicid určený k hubení zejména chundelky metlice a některých jednoděložných a dvouděložných plevelů v ozimé a jarní pšenici se jmenuje Atlantis WG. „K jeho názvu se přidává ještě slůvko BioPower,“ upozornil Ing. Josef Suchánek, který tento přípravek představoval. „To proto, že je vždy třeba přidat právě onen adjuvant BioPower.“
Hlavní výhodou herbicidu Atlantis WG + BioPower je jeho excelentní účinnost proti chundelce metlici. Lze jej aplikovat od fáze dvou listů pšenice až do konce odnožování. Je určen hlavně pro jarní ošetření pšenice. Na chundelku metlici účinkuje až do vývojové fáze prvního kolénka. Vhodnější ale je zasáhnout dříve a plevele potlačit včas.

Oves hluchý nemusí znamenat problém
Za nový rozměr v ochraně rostlin označil Ing. Suchánek herbicid Chevalier + BioPower. Jedno ošetření ozimé nebo jarní pšenice (bez podsevu!) stačí proti ovsu hluchému, chundelce metlici, jednoletým travám (hlavně lipnice roční) a zároveň více než padesáti druhům dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu. Při volbě tohoto přípravku nejsou nutné žádné tank-mixy.
„Použití herbicidu Chevalier není závislé na teplotě. Účinkuje již při 0 oC a jeho reziduální působení trvá dva až tři týdny,“ zdůraznil Ing. Suchánek. „Postemergentní aplikace je možná od fáze dvou listů do konce odnožování pšenice. Na oves hluchý účinkuje až do konce jeho odnožování, dvouděložné plevele jsou citlivé od vzcházení až do šesti listů.“

Pro antirezistentní prevenci
Společnost Bayer CropScience je známa také přípravky pro ochranu ovoce a révy vinné. Nyní přichází s novým fungicidem, který révu vinnou ochrání především před peronosporou a některými dalšími chorobami.
Jak uvedl Ing. Marian Havlíček, fungicid Verita je ideální pro ochranu narůstajících částí rostlin. Jeho účinná látka fenamidone je rychle přijímána a šíří se akropetálně směrem k nově narůstajícím výhonům. Fosetyl-Al, druhá účinná látka přípravku, proniká do rostlinných tkání už během třiceti minut po aplikaci a šíří se jak akropetálně, tak bazipetálně.
Za velkou výhodu nového fungicidu označil Ing. Havlíček rozdílný mechanismus účinku obou účinných látek. Jde tedy o prevenci vzniku rezistence, která je velmi důležitá. Další velkou výhodou tohoto fungicidu je možnost jeho zařazení v systému integrované produkce. Na rozdíl od mnoha jiných fungicidů totiž neobsahuje měď, která je v integrované produkci limitována 2 kg/ha za celou sezónu. Rozhodně nejde o zanedbatelnou vlastnost. „V naší republice je v systému integrované produkce pěstováno téměř šedesát procent révy vinné,“ upozornil Ing. Havlíček.

Z letmého přehledu nových přípravků na ochranu rostlin je zřejmé, že ani letos společnost Bayer CropScience na své zákazníky nezapomíná. K podrobnějšímu představení jednotlivých přípravků se budeme postupně vracet. S novým mořidlem Raxil TNT se můžete seznámit například v lednovém vydání odborného měsíčníku Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *