09.02.2023 | 04:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Správný výběr je základem úspěchu

Trvalým travním porostům byla věnovaná série seminářů společnosti SEED SERVICE s. r. o., která se v lednu a únoru uskutečnila na několika místech České republiky. Na přednáškách se podíleli zástupci společností Sano-Moderní výživa zvířat, spol. s r. o., P&L, spol. s r. o., ZNZ Pelhřimov, s. r. o., a také Mendelovy univerzity v Brně.

S přednáškou věnovanou výživě lučních porostů vystoupil Ing. Vlastimil Minka z podniku ZNZ Pelhřimov, s. r. o.

Hnojení trvalých travních porostů je podle jeho slov potřeba odlišovat podle způsobu využívání. U intenzivních luk dočasných či obnovovaných se třemi až čtyřmi sklizněmi a výnosy sena mezi šesti a deseti tunami na hektar doporučuje dávku dusíku na úrovni 100 až 160, výjimečně až 200 kilogramů na hektar.

U přisévaných či trvalých luk se dvěma až čtyřmi sečemi s výnosem sena 6–8 tun na ha je optimální pohnojit 50 až 100 kilogramu dusíku na hektar.

U trvalých luk sklízených jednou či dvakrát za rok, které dávají dvě až čtyři tuny sena z hektaru stačí podle jeho slov sporadické nebo žádné přihnojení.

Vliv výživy

Je třeba si také uvědomit vliv výživy, a to jak zásobními prvky, tak přihnojením, na druhové složení trvalých travních porostů. Hnojení dusíkem podporuje vysoké trávy či vysoké dvouděložné druhy.  Budou se ve větší míře vyskytovat rychleji rostoucí volně trsnaté trávy, ale také šťovíky, bolševník či kakosty, ustoupí jeteloviny a zmenší se počet druhů na ploše.

Fosfor podpoří jeteloviny a byliny a má pozitivní vliv na kvalitu píce. Draslík zvýší počet ruderálních plevelů, podpoří jeteloviny, byliny i trávy.

„Při výnosu šest až deset tun sena se podle způsobu využívání doporučuje 100–200 kg dusíku, 30–50 kg fosforu a 80–100 kg draslíku na hektar,“ shrnul Ing. Minka. Podle jeho slov by si měl každý pěstitel propočítat živinový rozdíl mezi kvalitním a průměrným senem. Například z hlediska dusíkatých látek má kvalitní píce s obsahem 14 % NL hodnotu 5,8 MJ NEL, zatímco průměrná s devíti procenty NL jen 4,9 MJ NEL. „To se zákonitě odrazí v užitkovosti krmených zvířat,“ sdělil přednášející.

Nesmí se zapomínat také na legislativní požadavky na hnojení, především dusíkem, a na schopnost jednotlivých porostů základní makroprvky využít.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down