Spotřeba mořidel vzroste

V současné době připadá z celkového objemu peněz celosvětově vynakládaných na ochranu rostlin asi sedm procent na mořidla. Odborníci však předpokládají, že se v budoucnu podíl mořidel zvýší. Tato informace zazněla mimo jiné na odborné konferenci věnované právě tématu moření, kterou na počátku června v Praze uspořádala společnost Syngenta.

V České republice jsou mořidla nejvíce využívána pro ochranu obilnin (asi 63 % z celkové spotřeby), cukrovky (21 %), kukuřice (10 %) a olejnin (6 %). Společnost Syngenta předpokládá, že se do roku 2007 uvedený poměr změní a stále větší význam bude mít i moření olejnin. Podle prezentovaných odhadů by se v roce 2007 měly olejniny podílet na celkové spotřebě mořidel až 19 %. Jak předpokládá ředitel společnosti Syngenta Czech, s. r. o., dr. Jaroslav Záluský, do roku 2007 by měl významně vzrůst i podíl firmy na trhu s mořidly, a to z 27 % v letošním roce na 45 %. Svou roli by na tom mělo sehrát i používání nového fungicidně-insekticidního mořidla Cruiser, jež bylo na konferenci pěstitelům představeno. Mauren Summer Smith, z centrály společnosti Syngenta, uvedla, že právě toto mořidlo je pro Syngentu jedním z nejvýznamnějších a nejperspektivnějších produktů. Rovněž potvrdila, že oproti roku 2001 by měl trh s mořidly rozšířit v regionu zahrnujícím země střední a východní Evropy, Afriku a Střední východ do roku 2006 o 23 %.
Moření řepky
Cílem pražské konference bylo mimo jiné přiblížit pěstitelům nové mořidlo Cruiser OSR, se kterým společnost Syngenta letos přichází na český trh. Již poměrně široké portfolio obsahující známý Dividend či mořidla řady Maxim se tak podle Ing. Antonína Horáka, CSc., rozšíří o přípravek, jež zaručí kompletní insekto-fungicidní řešení ochrany řepky.
Mořidlo Cruiser OSR obsahuje tři účinné látky, fungicidní fludioxonil a metalaxyl-M a insekticidní thiamethoxam. Tyto účinné látky podle slov ing. Horáka zaručují ochranu řepky proti fuzariózám, kořenomorce, fómovému černání krčku řepky olejné, černi řepkové a dalších chorobám a proti řadě škůdců: dřepčíkům roku Phyllotretta, dřepčíku olejkovému, krytonosci černému a zelnému, pilatce řepkové, mšici zelné a broskvoňové. Ačkoliv se cena mořidla může zdát vysoká, vzhledem k nízké aplikační dávce 15 l/t osiva a pokusně prokázanému nárůstu výnosu asi 112 % oproti nemořené kontrole (100 %) se investice do tohoto mořidla vyplatí, vyplynulo dále z referátu ing. Horáka.
Mořidlo Cruiser však nebude určeno pouze pro ochranu řepky, v některých zemích západní Evropy jsou již na trh uváděna také insekto-fungicidní mořidla uzpůsobená požadavkům na ochranu kukuřice Cruiser 350 FS či cukrovky Cruiser 70 WS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *