Sportak HF, Sportak Alpha HF – nové možnosti použití v obilninách

Dosavadní postavení přípravků Sportak ve fungicidní ochraně obilnin je zafixováno především na využití při ochraně proti W a R stéblolamu a plísni sněžné. Zčásti opomíjenou skutečností jsou některé další vlastnosti přípravků Sportak, které nabízejí širší uplatnění i při ochraně listů a klasů.

Výborně a ekonomicky, kurativně a eradikativně řeší listové i klasové formy braničnatek, DTR a skvrnitosti ječmene, a to jak při sólo použití v plných dávkách 1 l.ha-1 Sportak HF, resp. 1,5 l.ha-1 Sportak Alpha HF, tak i při kombinacích snížené dávky Sportak + partner. V kombinacích jistí již 0,5 l.ha-1 Sportak HF účinek na rozvinuté formy listových skvrnitostí pšenice a ječmene. Vyšší dávka 0,7 l.ha-1 Sportak HF + partner je výhodná zejména k ochraně klasů.
Hlavní účinná látka Sportaků – prochloraz není typickým azolem, patří do podskupiny imidazolů, která se liší od podskupiny triazolů. Působí především v místě dopadu, kde translaminárně proniká hlouběji do pletiv, ale chybí ji klasické systémové rozvadění. Nedochází k rozředění přípravku, a to je jednou z příčin silného kurativního a eradikavního účinku proti braničnatkám, DTR a skvrnitostem ječmene.
Při smíšených infekcích listů a klasů, kde jsou vedle braničnatek, DTR a skvrnitostí ječmene zastoupeny i padlí, rzi a fuzariózy, je ekonomické použít pojistky snížených dávek Sportaků, tj. 0,5 – 0,7 l.ha-1 Sportak HF(SHF) + partner doplňující spektrum o padlí a rzi (například Flamenco, resp. Caramba, resp. Falcon, resp. Tilt, resp. Bumper, resp. Beaton ), nebo při TM 0,5 l.ha-1 SHF s azol-morfoliny ve snížených dávkách (například Archer, resp. Cerelux plus, resp. Tango Super).

 Na braničnatky, skvrnitosti ječmene, DTR, padlí a rzi obzvláště doporučujeme:
a) 0,5 – 0,7 l.ha-1 Sportak HF + 0,75 l.ha-1 Flamenco. Optimální jsou preventivní aplikace ve fázi 49 – 59, plně vymetaný klas (pšenice), vyvinutý praporcový list až metání (ječmen). Podobného spektra účinnosti dosáhneme i následujícími kombinacemi.
b) 0,5 – 0,7 l.ha-1 Sportak HF + 0,5 – 0,8 l.ha-1 Archer 425 EC (Tango Super, Cerelux plus). Kombinace s fungicidem Archer je vynikající zejména v jarním ječmeni.
c) 1 l.ha-1 Sportak Alpha HF + 0,75 l.ha-1 Flamenco. Flamenco rozšiřuje účinnost o rzi, posiluje účinek na padlí, zůstává vynikající účinnost na braničnatky, DTR a i skvrnitosti ječmene.

 Nové možnosti v ochraně proti fuzariózám klasů a dalším klasovým chorobám:
V zahraničí je již delší dobu používán přídavek 300 g.ha-1 úč. l. prochloraz (tj. 0,67 l.ha-1 Sportak HF) k silnému azolovému fuzáriovému fungicidu typu tebuconazole (+ 0,6 l.ha-1 Horizon), resp. metconazole, resp. bromuconazole a nejnověji i fluquinconazole (+ 0,75 – 1 l.ha-1 Flamenco) jako základ nejúčinnějších variant k ochraně obilnin proti fuzariózám klasů. Tyto kombinace Sportaku HF navíc dokonale chrání proti všem dalším chorobám klasů. Preventivní použití samotného Sportaku HF proti fuzariózám klasů je ulehčeno i kratší ochranou lhůtou 35 dní. Podle podmínek je nutné v rozsahu dvou až tří dnů před, nebo po vzniku infekce ošetřit. Nejlepších výsledků je dosahovánodo tří dní po inokulaci. Sportak HF plní úlohu silného preventivního působení proti fuzariózám a kurativního a eradikativního účinku na klasové formy braničnatek. Současně dobře působí i proti černím.
Doporučujeme tyto varianty:
a) 0,7 l.ha-1 Sportak HF + 0,75 – 1 l.ha-1 Flamenco. Špičkové řešení fuzárióz v klasu, aplikace v počátku kvetení, současně výborně působí i na braničantky, padlí, rzi a černě.
b) 0,7 l.ha-1 Sportak HF + 0,6 l.ha-1 Horizon 250 EW (nebo + Caramba v dávce podle doporučení výrobce). Opět vynikající řešení především na fuzarióz v klasu, o něco nižší účinek na padlí.
c) 1,5 l.ha-1 Sportak Alpha HF. V podmínkách typicky fuzariových oblastí ČR při nižším tlaku padlí a absenci rzí je tento fungicid nejlepším řešením. Přítomný carbendazim dále zesiluje účinek prochlorazu na fuzariózy, braničnatky a částečně i na padlí. Přídavek dalšího podpůrného fungicidů proti fuzariózám při použití plné dávky není opodstaněný. Možné jsou i kombinace snížené dávky 1 l.ha-1 Sportak Alpha HF + 0,75 – 1 l.ha-1. Flamemco, resp. 0,6 l.ha-1 Horizon.

 V souvislosti s registrací nových fungicidů proti padlí travní je možné zvolit i novou strategii v ochraně proti chorobám pat stébel se současným oddálením nástupu listových chorob.
a) 1 l.ha-1 Sportak HF. Cílené ošetření proti W a R stéblolamu, plísni sněžné a pro oddálení nástupu braničnatek za nízkého infekčního tlaku padlí travního.
b) 1,5 l.ha-1 Sportak Alpha HF (SAHF). Současné nejúčinnějším řešením stéblolamu je použití 1,5 l.ha-1 Sportaku Alpha HF se spektrem obdobným jako u SHF. SAHF obsahuje stejné množství prochlorazu na hektar jako 1 l.ha-1 Sportak HF. Navíc obsažený carbendazim v množství 120 g.ha-1 úč. l. prodlužuje dobu působení, déle oddaluje nástup listových chorob a zesiluje účinnost na padlí.

 V případě nástupu časných silných infekcí padlí travního ve stéblolamovém termínu aplikace je možné zvolit nové kombinace. Základem kombinací je použití minimálně 400 g.ha-1 úč. l. prochloraz (tj. 0,9 l.ha-1 Sportak HF nebo 1,33 l.ha-1 Sportak Alpha HF + partner). Další snižování množství úč. l. prochloraz na hektar ve stéblolamovém termínu podporuje riziko vzniku rezistence.
a) 0,9 l.ha-1 Sportak HF + 0,75 l.ha-1 Flamenco. Při aplikaci ve fázi 29 – 32 (konec odnožování až druhé kolénko) zajistíme účinnost na oba typy stéblolamu, padlí a oddálíme nástup braničnatek. Tlumíme výskyt plísně sněžné. Pro dokonalou ochranu proti plísni sněžné a dalším fuzariózám je nejúčinnější variantou použití účinného mořidla (například Panoctine ), poté velmi časná aplikace Sportaku HF v fázi 25 a dále cílený zásah do klasů typu 0,7 l.ha-1 Sportak HF + silný azol. Podobného spektra účinnosti dosáhnete i další variantou.
b) 0,9 l.ha-1 Sportak HF + 0,4 l.ha-1 Falcon. Pro doplnění účinku Sportaku o preventivní účinek na padlí jsou možné kombinace c) a d).
c) 0,9 l.ha-1 Sportak HF + 0,15 l.ha-1 Atlas
d) 0,9 l.ha-1 Sportak HF + 60 g.ha-1 Bion 50 WG

Závěr

Použití Sportaků proti stéblolamu a plísni sněžné, ať již sólo nebo v kombinacích, přináší proti použití carbendazimu nebo kombinaci typu carbendazim + triazol tyto přednosti:
1. silnější účinek na W a R stéblolam a současný účinek nebo tlumící působení na šíření plísně sněžné;
2. oddálení nástupu listových chorob, zejména braničnatek a DTR;
3. vyloučení rizika poklesu či selhání účinku prokázanou rezistencí stéblolamu vůči carbendazimu;
4. možnost volby cílené ochrany podle skutečného výskytu chorob;
5. variabilita dávkování u obou složek;
6. možnost volby různých kombinací pro eventuelní doplnění spektra Sportaku HF o padlí či rzi.

Ing. Otto Ilčík,
Aventis CropScience CR/SR s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *