Spolehlivé hybridy do všech oblastí

V současné době firma B O R, s. r. o., nabízí jak hybridy zapsané v evropském katalogu odrůd, tak kukuřice, které v České republice úspěšně prošly registračními zkouškami. To je zárukou jistoty jejich výborných výnosů zrna či silážní hmoty s příznivou kombinací hospodářsky významných vlastností.

Fashion

Tříliniový hybrid Fashion patří do velmi raného sortimentu (FAO S 240/Z 240). Má mohutné rostliny bez sklonu k poléhání. Palice jsou na rostlině středně vysoko až vysoko nasazené, dobře ozrněné, s vysokým počtem řad. Zrno má vyšší HTZ, typ zrna je tvrdý až mezityp. Hybrid má na jaře rychlý růst a na konci vegetace rychle dozrává. Vyznačuje se dobrou odolností proti chladu i suchu během celé vegetace. Zdravotní stav mají rostliny vyrovnaný, vůči helmintosporióze a sněti je odolnost vysoká.

Díky velkým výnosům zrna s příznivou sklizňovou vlhkostí je Fashion doporučován pro pěstování na zrno, avšak při sklizni na siláž poskytují mohutné rostliny vysoké výnosy zelené hmoty s velkým podílem palic. Silážní hmota vykazuje velmi dobrou stravitelnost, obsah škrobu je standardní, obsah energie vysoký.

Fashion se zkoušel v České republice v registračních pokusech v letech 2014 a 2015 a na základě velmi dobrých výsledků byl v roce 2016 zapsán do seznamu registrovaných odrůd. Současně byl registrován i na Slovensku.

Malawi CS

Malawi CS (S 250/Z 250) je raný dvouliniový hybrid evropského formátu. Rostliny jsou nižší s velmi dobrou odolností vůči poléhání před sklizní. Počáteční růst je rychlý, rovnoměrně dozrává. Zdravotní stav je vynikající, má velmi dobrou odolnost vůči helmintosporióze a sněti. Je vysoce tolerantní ke stresovým podmínkám, zejména k suchu.

Je to specialista na zrno s výbornými výsledky při pěstování na siláž. Zrno je tvrdého typu s vysokým podílem škrobu, vhodné pro potravinářské účely. Hybrid svými stabilními výnosy ve všech půdních podmínkách vykazuje vysokou pěstitelskou jistotu. Díky velmi dobrému uvolňování vody ze zrna má nízkou sklizňovou vlhkost.

Vysoké výnosy hybridu jsou ověřeny také německými, polskými a slovenskými pěstiteli.

Jsou plastické a adaptabilní

Fashion a Malawi CS jsou plastické hybridy s vysokou adaptabilitou na různé podmínky pěstování. Velmi dobře se uplatní při intenzivním pěstování, dobré výsledky mají i ve stresových podmínkách. Jsou to hybridy, které pro pěstitele znamenají jistotu úspěchu.

 

Ing. Michaela Kadlíková

B O R, s. r. o.

 

Foto:

Fashion zaujme líbivými palicemi, foto archiv firmy BOR

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *