Špičky z výzkumu přednášely v Brně

Po dvouleté přestávce se letos v listopadu opět uskutečnila mezinárodní konference, zaměřená na prezentaci výsledků výzkumné činnosti v oblasti rostlinné výroby. Čeští a slovenští odborníci se sjeli do Brna, kde si během dvou dnů vyměnili cenné poznatky získané v době své vědecké práce.

(let) – Letošní osmý ročník mezinárodní konference tradičně pořádal Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko. Na organizaci akce se podílel i Zemědělský výzkum, spol. s. r. o., Troubsko, a Ministerstvo zemědělství ČR.
Jak v úvodu konference uvedl RNDr. Jan Nedělník, PhD., z Výzkumného ústavu pícninářského, Troubsko, tradice těchto konferencí sahá do roku 1996. Letošní ročník se však na rozdíl od předchozích věnoval širšímu spektru témat, od aktuálních poznatků v pěstování zemědělských plodin přes nové poznatky ve šlechtění až po prezentaci nových výsledků v oblasti rostlinolékařství. „Počet přihlášených příspěvků i jejich různorodost svědčí o progresu v získávání nových výzkumných i šlechtitelských výsledků u různých plodin, ale také o vysoké úrovni českého zemědělského výzkumu,“ prohlásil RNDr. Nedělník.
V závěru své úvodní řeči pak zveřejnil úspěchy, kterých VÚP Troubsko v uplynulých letech dosáhl. „Z toho, co se nám za poslední dva roky povedlo, bych rád zdůraznil získání certifikátů ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005. Proces certifikace umožnil odstranit některé nedokonalosti v procesu systému managementu jakosti a přispívá k větší systematičnosti práce. Významným úspěchem bylo také získání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek za účelem zjišťování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin v souladu se zásadami správné pokusnické praxe,“ informoval a dodal, že v systému akreditace pracuje také laboratoř pro analýzu mykotoxinů i diagnostická virologická laboratoř.
V uplynulých dvou letech se podařilo zmodernizovat vybavení laboratoře pro genetické analýzy i pracoviště pro půdní a chromatografické analýzy. V oblasti řešení výzkumných projektů pokračuje spolupráce s mnohými partnery v České republice i v zahraničí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *