12.01.2021 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Špičkové hybridy pro střední a severní Moravu

Na rozhraní úrodné Hané a úpatí Jeseníků testuje osivářská společnost Agrofinal nové i osvědčené hybridy kukuřice a podle výsledků vybírá ty nejlepší pro celý region. Do pokusu v podniku TAGROS Troubelice bylo letos zařazeno 22 silážních hybridů v rozpětí FAO od 200 do 310, z tohoto portfolia lze následně vybrat odrůdu vyhovující podmínkám v dané lokalitě. U všech odrůd byl kromě výnosu také proveden kompletní laboratorní rozbor včetně výpočtu NEL.

Společnost TAGROS Troubelice hospodaří na výměře přes 2000 ha zemědělské půdy. Pěstují především sladovnický ječmen, potravinářskou pšenici, cukrovou řepu a pícniny pro potřeby vlastní živočišné výroby. Kromě toho se zde věnují také ovocnářství, dřevovýrobě a provozují restauraci. V organizování pokusů mají dlouhodobé zkušenosti, se zkoušením kukuřice v podniku začali již v 90. letech. Společnost Agrofinal zde testuje své hybridy od roku 2015 a spolupráce je pro obě strany nesporně přínosná a zajímavá. Hybridy zkoušené v Troubelicích jsou vybrány tak, aby pokryly poptávku po hybridech vhodných pro střední a severní část Moravy, od velmi raných (FAO 200) pro podniky hospodařící ve vyšší nadmořské výšce po středně pozdní (FAO 310) v nejúrodnějších a teplých částech regionu.

Průběh pokusu

Pozemek pro letošní zásev byl vybrán na okraji Troubelic v mírném svahu, v nadmořské výšce 266 m n. m. Ukázalo se, že to byla skvělá volba. Při letošním průběhu počasí, a hlavně neobvyklém úhrnu srážek, který v této oblasti už na mnohých místech přesáhl 800 mm/rok, byla mnohá pole podmáčená a stála na nich voda několik týdnů i měsíců. Zvolená lokalita takto zasažena nebyla, porost výborně prospíval a mohl být bez problémů sklizen. Předplodinou na pozemku byla pšenice ozimá. Na podzim byla aplikována draselná sůl v dávce 3q/ha zapravená podmítkou a následně orba. Na jaře proběhla 2x kultivace kompaktorem a hnojení dusíkem (močovina 2,4/ha). Setí pokusu proběhlo 22. dubna, výsevek byl stanoven 90 000 zrn/ha a hloubka 6 cm. V průběhu vegetace byl porost ošetřen přípravkem Maister power v dávce 1,25 l/ha, v květnu proběhlo přihnojení ledkem v dávce 1,5q/ha. Sklizeň pokusu byla provedena 9. října. Provázelo ji příjemné počasí a díky skvělé organizaci a nasazení nejlepší techniky (Claas Jaguar) i pracovníků proběhla absolutně bez problémů. Před vlastní sklizní proběhlo senzorické hodnocení porostu. Je to vedle výsledků nejdůležitější část pokusnictví. Zde můžeme pozorovat, jak se jednotlivým hybridům daří v daných podmínkách, srovnat výšku rostlin a olistění, úroveň stay greenu atd. Ovšem jak říká náš kolega: “Zajíci se počítají až po honu“, takže rozhodující je až výsledná tabulka a senzorické hodnocení nemusí korespondovat s výnosovými parametry.

Výsledky pokusu

Po zvážení a přepočtu byl stanoven průměr výnosu zelené hmoty celého pokusu na 54,3 t/ha, v přepočtu na 100% sušinu činil 20,8 t/ha. Trochu překvapivě se na prvním místě ve výnosu čisté hmoty umístil hybrid ES Amulet, naopak očekávané bylo pořadí na dalších místech – ES Faraday a ES Yeti. Neztratily se však ani novinky ES Joker a ES Bond, které taktéž dosáhly výsledků nad průměrem pokusu. Nejlepší pětici je dále věnováno pár řádků.

ES Faraday

U hybridu ES Faraday se mírně projevuje moravský patriotismus, tady se mu výborně daří. Středně pozdní hybrid (FAO 300) je pěstován na jihu na zrno a na severu spíše na siláž. V obojím je vynikající. V pokusu v Troubelicích svou dominanci absolutně potvrdil, loni i letos převálcoval ve výnosu většinu ostatních hybridů a zaujal druhé místo. V roce 2017 zde bezkonkurečně zvítězil. Na průměr pokusu v letošním roce dosáhl hodnoty 110 %, v loňském dokonce 122 %. K uvedeným výsledkům má ES Faraday veškeré genetické předpoklady, při jeho šlechtění byly využity dvě nejmodernější technologie společnosti Euralis – Roots power (šlechtění na maximálně rozvinutý kořenový systém) a Tropical dent (využití heterózního efektu při křížení hybridů).

ES Amulet

Hybrid není v našem sortimentu žádným nováčkem, v České republice byl zaregistrován v roce 2016. V registračních zkouškách předváděl skvělé výsledky, které potvrdil letošním absolutním vítězstvím v našem pokusu. Je zřejmé, že místní klimatické a půdní podmínky jsou mu přímo šité na míru. Amulet je dvouliniový hybrid (FAO 240) s typem zrna tvrdý až mezityp, přednostně je určen na siláž. Rostliny mají výborné olistění se širokými listy a rovnoměrně dozrávají. Z hlediska hodnocení kvality siláže vyniká ES Amulet vysokou stravitelností organické hmoty i vlákniny a v obsahu škrobu.

ES Yeti

Také ES Yeti (FAO 290) je na moravských polích již ostříleným matadorem. Jeho registrace proběhla už v roce 2014 a ve středně raném sortimentu je na Moravě nejpěstovanějším hybridem z nabídky firmy Agrofinal. Výsledky pokusu v Troubelicích jsou ukázkou jeho nezlomného potenciálu, stále se drží v první pětce ve výnosu čisté hmoty. Letos dosáhl 108% výnosu z průměru pokusu, loni dokonce 116%. Poskytuje špičkový výnos hmoty a vysokoenergetického zrna a je tedy ideální volbou pro bioplynové stanice a krmivo pro vysokoužitkové dojnice. Při senzorickém hodnocení vyniká silným stay greenem a vyšším, robustnějším habitem.

ES Joker

Jak napovídá název hybridu, je ve hře o výnos vhodnou kartou pro každou situaci. Jedná se o moderní univerzální hybrid (FAO S250/Z240), vhodný na siláž, zrno i bioplyn. V Německu, kde byl v roce 2018 zaregistrován, je zařazen mezi hybridy speciálně doporučené do bioplynových stanic. V roce 2019 se stal nejprodávanější novinkou v Německu i v České republice ve středně raném sortimentu. Při využití na siláž poskytuje vysoký výnos hmoty s výbornou stravitelností i obsahem škrobu. Jeho všestrannost umožňuje i ekonomické využití k pěstování na zrno. Jeho mimořádnou vlastností je excelentní suchovzdornost.

ES Bond (FAO S260/Z250)

ES Bond je letošní novinkou v sortimentu společnosti Agrofinal. Jedná se o univerzální hybrid, který bude v následující sezóně útočit na přední místa ve výnosech i kvalitativních parametrech. Je k tomu vybaven mimořádnými schopnostmi – výnosovou stabilitou a odolností vůči chladu, suchu a horším půdním podmínkám. Jeho potenciál lze využít pro výrobu kvalitní siláže, bioplynu a bioetanolu, ale také ke sklizni na zrno.

Závěrem nelze opomenout velké poděkování zaměstnancům a vedení podniku TAGROS za skvělou organizaci pokusu a neobyčejnou vstřícnost. O pěstované plodiny se zde starají s profesionální péčí a stejnou věnovali i zástupcům společnosti Agrofinal při sklizni. Díky a budeme se těšit na další spolupráci v roce 2021.*

AGROFINAL spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down