Špičková ochrana sladovnického ječmene

Jedním z předpokladů vysokého výnosu sladovnického ječmene je zajištění dobrého zdravotního stavu porostů. Vhodná fungicidní ochrana prokazatelně souvisí s vyšším výnosem zrna, vyšším přepadem zrna a optimálním obsahem N-látek v zrnu.

Bontima®, produkt společnosti Syngenta, je vynikajícím fungicidem určeným k ochraně jarních a ozimých ječmenů. Zajišťuje vynikající ochranu proti širokému spektru chorob ječmene, má pozitivní vliv na prodloužení fotosyntetické aktivity rostlinných pletiv, příznivě ovlivňuje rozvoj kořenové soustavy a kondici rostlin. Rostliny po aplikaci fungicidu Bontima vykazují vyšší toleranci k suchu a odolnosti k stresu. Všechny tyto faktory mají pozitivní vliv na výnos zrna a kvalitu produkce (podíl předního zrna, obsah N-látek).

Fungicid Bontima® obsahuje dvě účinné látky: cyprodinil, ze skupiny pyrimidinů a izopyrazam ze skupiny SDH inhibitorů. Kombinace účinných látek je specifická vysokou účinností proti širokému spektru chorob a abiotickým skvrnitostem (tabulka 1).

Díky kombinaci dvou účinných látek s odlišným mechanismem účinku je Bontima ideálním produktem do antirezistentních strategií. Navíc je formulace fungicidu Bontima® díky účinné látce izopyrazam jedinečná tzv. duosafe technologií – technologií dvojité vazby. Duosafe technologie zajišťuje velmi rychlý průnik izopyrazamu a jeho pevné navázání z kapičky postřiku do voskové vrstvy listu. V případě rizika infekce je účinná látka izopyrazam schopna v okamžiku dopadu spor patogena tyto spory aktivně vyhledat, pevně se na ně navázat a tzv. vypnout jejich energetickou produkci. Tak dochází k okamžité inaktivaci patogena.

Produkt Bontima je registrován do jarního a ozimého ječmene proti hnědé skvrnitosti ječmene, rzi ječné, ramuláriové skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti a padlí travnímu. Ošetření je možné provádět od růstové fáze BBCH 30 (začátek sloupkování) do BBCH 59 (konec metání), v aplikační dávce 1,6–2 l/ha. Spektrum a stupeň účinnosti Bontimy proti jednotlivým houbovým patogenům podle HGCA je uvedeno v tabulce 1.

Použití fungicidu Bontima je ideální do vysoce intenzivních technologií. V tomto případě je vždy nutné dodržovat zásadu preventivní aplikace a snahu udržet porost v co nejlepší kondici.

Do intenzivní pěstitelské technologie jarního sladovnického ječmene je Bontima situována jako hlavní ošetření praporcového listu T2 ve vývojové fázi BBCH 37–45 v dávce 1,6 l/ha. Cílem druhé aplikace je co nejdelší udržení rostliny na vysokém stupni asimilace, tedy chránit kvalitně a především dlouhodobě zelenou listovou plochu.

Pro T1 aplikaci je Syngenta doporučení zohledněno odrůdovou agrotechnikou:

Archer® Turbo v dávce 0,8 l/ha patří do technologie ošetření odrůd náchylných na padlí travní, má nejsilnější stop efekt a nejvyšší účinnost na padlí, navíc kontroluje časné infekce všech skvrnitostí a rzí. V kombinaci s přípravkem Moddus® spolehlivě zajistí regulaci porostu proti polehání a díky synergickému efektu je možné snížit dávku Moddusu na 0,3 l/ha.

Pro ošetření odrůd odolných proti padlí travnímu je možné využít výhod strobilurinové technologie přípravku Amistar® Xtra v dávce 0,5–0,75 l/ha v T1 aplikaci a tím získat dlouhodobější preventivní fungicidní ochranu s účinností na široké spektru chorob, která se pozitivně odrazí ve výnosu zrna (tabulka 2).

V případě vysokého tlaku chorob je vhodné interval mezi prvním a druhým ošetřením zkrátit a použít horní dávky doporučení přípravku Bontima, tedy 1,8–2 l/ha.

V případě volby jediné, sólo aplikace fungicidu Bontima doporučujeme ošetření ve fázi BBCH 31–33 (podle tlaku) v plné dávce 2 l/ha pro maximální efekt a dlouhodobost účinku.

U přípravku Bontima je obzvláště důležité dodržet doporučené dávkování a aplikovat včas, nejlépe preventivně, protože jedině tak je možné plně využít vysoký potenciál tohoto jedinečného produktu a dosáhnout vysoce kvalitní ochrany proti širokému spektru chorob, dlouhodobého účinku a očekávaného výsledku v podobě vysokého výnosu a špičkové sladovnické kvality.

Výsledky pokusů

Výsledky z PD Všestary 2016 ukazují, jakou odezvu na výnosu zrna přinášely naše aplikované fungicidní technologie. V systému dvou ošetření došlo po aplikaci fungicidu Bontima® k navýšení výnosu oproti kontrole o 19 % (graf 1). Obsah dusíkatých látek v zrnu po aplikaci fungicidu vyhověl parametrům sladovnické kvality a ve srovnání s neošetřenou kontrolou byl optimalizován na 11,3 % (graf 2).

U odrůdy Bojos, odolné vůči padlí, bylo na stejné lokalitě zařazením přípravku Amistar Xtra do T1 v dávce 0,75 l/ha a v kombinaci s přípravkem Bontima v T2 v dávce 1,6 l/ha dosaženo navýšení výnosu zrna o 23,4 % (graf 3). Při použití sólo aplikace fungicidu Bontima v dávce 1,8 l/ha v T1 došlo k navýšení výnosu o 12,6 %. Také v tomto pokusu bylo díky fungicidnímu ošetření dosaženo vysoké sladovnické jakosti – obsah N-látek byl optimalizován a odpovídal požadovaným parametrům sladovnické jakosti (graf 4). Přepad zrna nad sítem u varianty č. 3 dosahoval 95 % a ve srovnání s neošetřenou kontrolou došlo k jeho navýšení o 5,7 % (neošetřená kontrola 89,3 %).

Výsledky roku 2016 dokazují pozitivní vliv fungicidu Bontima® na výnos a kvalitativní parametry.

Bontima se díky svým vlastnostem stala oprávněně pevnou součástí intenzivních pěstitelských technologií zaměřených na produkci vysoce jakostních partií jarního sladovnického ječmene. Jako jediný přípravek na trhu je specialistou pro ochranu ječmenů a má registrovanou účinnost na nejširší spektrum jejich chorob. Navíc zvyšuje kvalitu sladovnických ječmenů i sladu a přináší pozitivní odezvu ve výnosu zrna.

Technologie Duosafe – silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu. Jedinečný specialista pro zdravé, kvalitní a vysoce výnosné ječmeny. Špičková a dlouhodobá ochrana proti všem chorobám ječmene. ❊

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.,

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down