Špičková kombinace v obilninách

Adexar® Plus představuje klíčovou novinku firmy BASF v oblasti ochrany obilnin proti listovým chorobám. Stejně jako Systiva® (první nepostřikový fungicid zabezpečující ochranu obilnin proti listovým chorobám) obsahuje zcela novou účinnou látku fluxapyroxad (někdy se uvádí název Xemium®) z nové skupiny fungicidů, tzv. karboxamidů (SDHI). Adexar Plus navíc obsahuje i osvědčený epoxykonazol a pyraklostrobin. Výsledkem vyvážené kombinace účinných látek je pak mimořádně účinný fungicid proti listovým chorobám obilnin.

Adexar Plus je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Xemium má neobvyklou chemickou strukturu s výjimečnými vlastnostmi – vynikající mobilita a velmi vysoká úroveň kontroly houbových chorob. Tato mobilita spolu s rychlým vstřebáváním a distribucí uvnitř rostliny vytváří podmínky pro účinnou kontrolu houbových chorob. Jakmile se Xemium vstřebá do rostlinných pletiv, zajišťuje nejen velice rychlou a spolehlivou kontrolu existujících infekcí (kurativně), ale také spolehlivou preventivní ochranu celé obilniny. Kombinace mobility a vynikajícího účinku proti všem významným houbovým chorobám dělá z Xemia výjimečnou látku typu karboxamidu II. generace.

Aplikaci je vhodné uskutečnit na počátku napadení houbovými chorobami, kdy se tak nejvíce využije potenciál přípravku včetně délky účinnosti. Adexar Plus je registrován proti všem klíčovým původcům houbového onemocnění obilnin, jako jsou například braničnatky, rzi, padlí travní, hnědá a rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramuláriová skvrnitost ječmene, stéblolam atd. Přípravek je možné použít ve všech druzích obilnin.

Doporučená dávka přípravku Adexar Plus v České republice byla stanovená na základě víceletých přesných polních pokusů. V případě systému jednoho ošetření v ozimé pšenici je doporučená dávka 1,5 l/ha (1,25 l/ha u jarního ječmene). U systému dvou ošetření je doporučená dávka u pšenice 1,25–1,5 l/ha (u jarního ječmene 1–1,25 l/ha) ve fázi BBCH 30–37 (počátek sloupkování až objevení praporcového listu), následně je provedena aplikace druhého fungicidu v periodě do 25 dní (doporučujeme Osiris 1,5–1,75 l/ha).

Přípravek Adexar Plus byl v loňském roce ověřován v řadě přesných polních pokusů v ozimé pšenici i ječmeni jarním rovněž i v ČR. Sledován byl standardně výskyt příznaků jednotlivých chorob obilnin po ošetření, respektive účinnost aplikace a samozřejmě i faktor nejvýznamnější – finální výnos zrna. Výsledky prokázaly vysokou míru snížení projevů infekce braničnatkou pšeničnou po aplikaci přípravku Adexar Plus v dávce 1,5 l/ha, ve srovnání s nižšími dávkami a některými standardními aplikacemi. Poměrně silný infekční tlak (54% napadení listové plochy na kontrole) byl po aplikaci přípravku Adexar Plus více než desetinásobně snížen (5 %). Výsledky výnosů a přírůstků tržeb po aplikaci fungicidů v pokusech s ozimou pšenicí v loňském roce znázorňují grafy 1 a 2. Aplikace přípravku Adexar Plus v dávce 1,5 l/ha zaznamenala přírůstek výnosu 1,28 t/ha, což v přepočtu nákladů činí čistý zisk asi 3900 Kč/ha.

BASF_ur_03_2015_graf1a2_web

Systém dvojí aplikace v pšenici, Adexar Plus v dávce 1,25 l/ha a Osiris v dávce 1,5 l/ha, zaznamenal přírůstek výnosu 1,95 t/ha, což v přepočtu nákladů činí čistý zisk zhruba 5200 Kč/ha.

Zajímavé výsledky v reakci odrůdy ječmene jarního Sebastian na systém dvojího fungicidního ošetření přípravky BASF, včetně nového přípravku Adexar Plus, byly zaznamenány v pokusu na lokalitě Všestary. Graf č. 3 znázorňuje vliv jednotlivých ošetření na přírůstek výnosu při pěstování jarního ječmene. Systém dvojí aplikace s přípravkem Adexar Plus v dávkách 1,25 l/ha, resp. 1,5 l/ha a Osiris v dávce 1,5 l/ha zaznamenal přírůstek výnosu 1,32 t/ha, resp. 1,76 t/ha.

BASF_ur_03_2015_graf3_web

Závěr

Samostatná aplikace přípravku Adexar Plus vykazovala ve srovnání systému jednoho ošetření v pokusech 2014 nejvyšší výnosový efekt. Aplikace přípravku Adexar Plus v systému dvojího ošetření společně s přípravkem Osiris byla profitabilnější než samostatná aplikace, což lze přisoudit vysokému tlaku listových a klasových chorob ve druhé polovině vegetace.

V přípravku Adexar Plus se zemědělci dostává inovativní a spolehlivé řešení celého spektra významných listových chorob obilnin, které kombinuje komplexní preventivní a kurativní kontrolu chorob s vedlejšími fyziologickými účinky na vitalitu rostlin.

D. Nerad, Ph.D.,
Václav Nedvěd, Ph.D.
BASF spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *