Špatný stav porostů máku předzvěstí vyšších cen

Obdobně jako většina plodin také mák letos neslibuje dobrou úrodu. I před odhadovaný nárůst ploch daný zaorávkami ozimů se letošní výměra máku oproti loňsku nezvedla nikterak významně. Plochy zásadně nevrostly ani v zahraničí, kde rovněž neočekávají vysoké sklizně. To vše jsou indicie, které pěstitelům dávají naději vyšších cen máku. Tyto a další informace o máku zazněly na již tradičních Dnech pro mák, které v polovině července na dvou místech republiky uspořádalo sdružení Český mák.

„Sucho je jedním z několika faktorů, se kterými se letos pěstitelé máku potýkají,“ uvedl 16. července na úvod Dnu pro mák v Dřetovicích Doc. Ing. Jan Vašák, CSc., z České zemědělské univerzity. Právě Česká zemědělská univerzita a společnost Slovakofarma, s. r. o., jsou spolu se sdružením pěstitelů Český mák tradičními pořadateli seminářů a polních dnů věnovaných zmiňované olejnině.

Situace ve světě
Jak doc. Vašák dodal, počasí nepřeje ani dalším významným pěstitelům máku, na Ukrajině byla zaorána podstatná část máku. Ing. Zdeněk Kosek, CSc., tyto informace potvrdil konkrétními čísly. Z původně zasetých 15 000 hektarů zůstává na Ukrajině ke sklizni asi 1000 hektarů máku. Rovněž v Polsku výměra máku nepřekročí 1000 ha, přičemž obvyklá spotřeba máku v Polsku je 12 000 t. Podobná je situace v Maďarsku, které má pro mák poměrně nepříznivé podmínky. Ani slovenská výměra 500 ha zdaleka nepokryje domácí potřebu 1500 t makového semene. Významným producentem a našim největším konkurentem zůstává Turecko, kde se odhaduje 50 –60 000 hektarů máku. Turecko však velkou část svojí i produkci odbytuje v Rusku. Českou výhodou oproti Turecku je navíc nesrovnatelně lepší kvalita.
Ing. Kosek hovořil rovněž o pěstování máku v zemích západní Evropy, kde je největším pěstitelem s výměrou asi 15 000 hektarů Francie. Podobně jako i dalších západoevropských zemích se zde mák sklízí výhradně na zeleno pro farmaceutické účely.

Česká produkce
Protože z loňské sklizně nejsou žádné přebytky a mák je spíše poptáván, je jasné, že o český mák bude zájem. Jak na semináři v Dřetovicích zaznělo, letos se podle odhadů bude mák v České republice sklízet asi z 35 000 hektarů. Připomeňme, že loňská výměra byla nižší asi o 2 000 ha. Oproti loňsku se však odhaduje nižší výnos asi 0,5 t makového semene. Loni byl průměrný výnos asi 0,6 t/ha. Máku tedy bude celosvětově nedostatek, což jednoznačný signál pro růst cen.

Obstojí mák v konkurenci dalších plodin?
Tuto otázku si pěstitelé máku kladou při každém setkání. Podle pravidel Evropské unie není pěstování máku nikterak podpořeno. „Usilujeme o rovnou soutěž, chceme, aby mák mohl konkurovat dalším plodinám, např. podporované pšenici,“ uvádí představitelé Českého máku. Argumentují mimo jiné tím, že mák dosud patřil mezi málo „plusových“ plodin a je proto důležité jeho pěstování zachovat. Sdružení proto zahájilo intenzívní jednání s představiteli státu a hodlají bojovat za podporu pro mák. Vysvětlují k tomu, že je však nutné, aby se pěstitelé naučili sklízet mák komplexně, to je i včetně makoviny. Právě komplexní sklizeň by mohla podpořit požadovaná dotace. Kromě vlastní podpory máku by tak stát mohl zabránit případnému zneužití této plodiny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *