03.04.2018 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Soutěží i odrůda festulolia HIPAST

Odrůda HIPAST je hexaploidní kříženec jílku mnohokvětého a kostřavy rákosovité (Festulolium pabulare). V roce 2014, době zapsání do listiny odrůd, byla v pořadí již čtvrtou odrůdou kostřavovitého hybridu, vyšlechtěného v Hladkých Životicích pro pastevní využívání. Mezi ostatními odrůdami stejného typu vyniká nejlepší kvalitou píce.

Odrůda HIPAST po vymetání vypadá jako kostřava rákosovitá, ale v době odnožování a před sloupkováním převládají převislé listy podobně jako u jílků – listy jsou jemnější a měkčí než u předchozích odrůd. Kostřavy rákosovité mají zpravidla vzpřímené listy (obrázky). V pokusech na stanici i ve státních odrůdových pokusech (SOP) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) byla srovnávána s kontrolními odrůdami festulolií – Hykorem, jako představitelem odrůd lučního typu, a odrůdou Fojtan – prvním festuloliem pastevního typu z našeho šlechtění a registrovanou v České republice. Směrodatné však je především srovnání s Fojtanem. Pastevní typy jsou jemnější a méně vzrůstné, většinou také pozdnější než odrůdy lučního typu, a proto jen výjimečně dosahují podobných výnosů píce.

Ukazatele kvality jsou dokumentovány v přiložené tabulce.

Festulolia byla zkoušena v řadě pokusů i mimo ČR, jednak v síti firmy DLF, jednak ve státních odrůdových pokusech (HIPAST je registrován od roku 2014 pro velmi dobrou kvalitu píce a výnos rovněž ve Francii, v roce 2017 byl přihlášen do pokusů ve Švýcarsku).

Zdravotní stav odrůdy HIPAST je srovnatelný s odrůdou Fojtan – je odolný vůči sněžné plísňovitosti, rzi i listovým skvrnitostem. Ve srovnání s odrůdou Hykor se mu vyrovnává v odolnosti ve sněžné plísňovitosti, ale HIPAST překonává Hykor v odolnosti proti rzím a listovým skvrnitostem. Dobrý zdravotní stav je důležitý jak pro jarní obrůstání, tak i pro letní, popřípadě zimní pastvu.

Tak jako ostatní odrůdy festulolií pastevního typu se vyznačuje vysokou hustotou drnu a odolností vůči sešlapávání. Je to dáno typickou vlastností všech odrůd festulolií kostřavovitého typu, a to způsobem odnožování – jsou totiž krátce výběžkaté a jsou-li vysety do řádků, do druhého roku tyto řádky zatáhnou.

Dalšími vlastnostmi festulolií kostřavovitého typu je vytrvalost, odolnost k suchu a schopnost získávat živiny i z větších hloubek než například kostřava luční nebo jílky. V době přísušků sice omezí obrůstání, ale velmi rychle po srážkách obrůstá, nedochází v důsledku sucha k řídnutí porostů. Tyto vlastnosti vychází z široce rozvětveného a hlubokého kořenového systému.

Odrůda HIPAST zjara velmi brzy obrůstá, jako středně raná až pozdnější má mezi festulolii příznivě rozloženou produkci píce – obrůstá dobře v létě a na podzim až do zámrazu, takže se podílí na prodloužení pastevního období. Rozdílná ranost odrůd je patrná rovněž na přiložené fotografii.

Využití odrůdy HIPAST je pře­devším v pastevních směsích pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat. Podobně jako starší Fojtan bude zařazován do směsí pro skot, ovce i koně. V současné době začíná jeho množení. Zvýšením podílu festulolia ve směsi a například omezením podílu jílků se zvýší odolnost směsi proti suchu, a proto jsou tyto směsi vhodné i do velmi suchých oblastí srážkových stínů apod. Vzhledem ke kvalitě píce a jemnosti listů nedojde ke snížení chutnosti a atraktivnosti píce pro zvířata. Vytrvalostí a dobrým obrůstáním se podílí na vysoké úživnosti pastevního porostu po řadu let.

Porosty postavené na vysokém podílu odrůdy HIPAST je samozřejmě možné sklízet i na siláže (pro dobrou kondici pastevního porostu vhodné, nebo dokonce žádoucí střídavé využívání porostu), výnosy budou mírně nižší než z typických lučních porostů postavených například na odrůdách Felina, Mahulena nebo Hykor. Ve srovnatelné sklizňové fázi však poskytnou lepší kvalitu.

Předpokládáme rovněž větší rozšíření odrůdy HIPAST na zahraničních trzích. Kromě Francie a Dánska, kde je již registrována, je úspěšně zkoušena v Nizozemsku a velmi dobře se uplatňuje v USA.*

 

Ing. Ivan Houdek

šlechtitelská stanice

DLF Seeds, s. r. o.

 

 

Kvalita sušiny píce festulolií (SOP ÚKZÚZ, zásev v roce 2010, průměr pěti pokusných míst, výsledky měření NIRS)

Odrůda NL Vláknina NEL NEV OMD
(g/kg) (g/kg) (MJ/kg) (MJ/kg) (%)
FL PC2 HIPAST 190,24 206,50 5,85 5,72 79,76
Hykor 160,20 231,8 5,68 5,51 78,34
Fojtan 186,14 224,12 5,68 5,51 78,58
Průměr ČR 173,17 227,70 5,68 5,51 78,46

 

Foto:

Pokus s kostřavovitými festulolii v Hladkých Životicích v prvním užitkovém roce – zleva Fojtan, Rebab, HIPAST (snímek ze dne 6. 5. 2014) Foto Ivan Houdek

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down