Sortiment se zaměřoval na pícniny

Na letošním Dni Zemědělce, zaměřeném tematicky na pícniny, se naprostá většina expozic orientovala na zemědělskou techniku. Přesto alespoň pět výstavních stánků patřilo ke společnostem, které se zabývají rostlinnou výrobou. Každá z nich do určité míry přizpůsobila prezentovaný sortiment produkci pícnin.

Den Zemědělce, který se konal na letišti nedaleko obce Kámen u Pelhřimova, byl zaměřen na sklizeň pícnin, tedy především na zemědělskou techniku, která se na této činnosti podílí. Sami organizátoři označili letošní akci za rekordní, protože k účasti na Den Zemědělce se přihlásilo téměř 50 firem a nakonec přišlo přes sedm tisíc návštěvníků. Přes jasné zaměření na stroje v zemědělství patřilo několik výstavních stánků také firmám orientovaným přímo na rostlinnou výrobu. V Kameni jsme jich napočítali pět.

Osiva bylo dost

Společnost Soufflet Agro, a. s., se snaží poskytovat kompletní servis v oblasti zemědělství, počínaje dodávkou osiv, chemických přípravků, přes technické poradenství, až po výkup zemědělských komodit. Hlavní podíl nákupu tvoří sladovnický ječmen a mezi další plodiny patří řepka, pšenice, slunečnice nebo kukuřice.
Průběh počasí během posledních dvanácti měsíců se mnohdy výrazně odchýlil od dlouhodobého průměru. Jednou z plodin, která na to citlivě reagovala, je ječmen určený ke sladovnickým účelům. Především závěr loňské vegetace negativně ovlivnil klíčivost. To je parametr důležitý, jak pro výrobu sladu, tak pro kvalitu osiva. Tato situace nahrávala spekulacím o nedostatku osiva pro jarní zakládání porostů. Podle vyjádření Ing. Jiřího Šilhy, technického asistenta společnosti Soufflet Agro, se však podařilo i díky dovozům ze Slovenska zajistit pro pěstitele dostatečné množství osiva preferovaných odrůd. Ing. Šilha však připustil, že založení porostů je pouze první krok. Otazník zůstává nad kvalitou také letošní sklizně, protože dosavadní průběh počasí obecně jařinám příliš neprospíval.

Nové přípravky na ochranu

Agronomové, kteří si našli cestu do Kamene na Den Zemědělce, mohli také navštívit stánek společnosti Bayer CropScience. Pro letošní sezónu nabízí pěstitelům dvě novinky mezi přípravky na ochranu rostlin.
Úlohu fungicidu na široké spektrum houbových chorob by měl plnit přípravek Fandango. U nás je registrován k ochraně ozimé i jarní pšenice, jarního ječmene, žita a tritikale.
V porostu pšenice působí tento fungicid při časných aplikacích proti padlí travnímu, komplexu chorob pat stébel, rzem, DTR a braničnatkám. Pokud zvolí pěstitel aplikaci v době květu, ochrání porost před fuzariózou klasu. Závažným onemocněním ječmene jsou hnědá skvrnitost a rhynchosporiová skvrnitost, ale fungicid Fandango má i proti těmto chorobám účinně zasáhnout. Doporučená základní dávka pro aplikaci v pšenici je 1,2 l/ha, u porostů ječmene 1,1 l/ha.
Dalším novým přípravkem je Sereno. Dvě účinné látky tohoto fungicidu se zaměřují na potlačení plísně bramboru a také alternáriové skvrnitosti. Podle informací společnosti Bayer CropScience, nachází Sereno uplatnění zejména v závěru postřikového plánu, neboť zabraňuje pronikání plísně bramboru do hlíz. Doporučená aplikační dávka se pohybuje v rozmezí od 1 do 1,5 kg/ha.

Vysoký podíl hybridů kukuřice

Osivářská společnost Oseva Uni, a. s., přizpůsobila vystavované produkty zaměření akce. „Jako jeden z největších výrobců travních směsí v České republice představujeme tuto část našeho sortimentu,“ vysvětloval Ing. Pavel Kopecký, poradce kukuřice Oseva Uni.
Významnou aktivitou společnosti je také nabídka hybridů kukuřice. Jak se Ing. Kopecký pochlubil, spolupořadatel akce, společnost VOD Kámen, pěstuje na svých plochách kukuřice přibližně 90 % hybridů od společnosti Oseva Uni. Podobně jako většina firem i šlechtění, které využívá naše společnost, se zaměřuje na rostoucí zájem o výrobu bioplynu a specifické požadavky na hybridy kukuřice, ujistil Ing. Kopecký. V příštích letech tak pravděpodobně porostou plochy kukuřice určené k těmto účelům.

Mobilní laboratoř

Na zájem o výrobu bioplynu chce reagovat také společnost Pioneer Hi-Bred Services GmbH. Do Kamene přijela se svou mobilní laboratoří, která je schopna rozborovat vlastnosti kukuřičné řezanky i samotné siláže. Podle Ing. Vladimíra Černíka, specialisty na výživu zvířat firmy Pioneer, chtějí měření přizpůsobit požadavkům bioplynových stanic, ve kterých se kukuřičná siláž začíná uplatňovat. „Letos bychom rádi začali zkoušet také bílkovinné siláže z vojtěšky, jetele a jetelotravních směsí,“ uvedl Ing. Černík.
Mobilní laboratoř nabízí své služby po České republice zákazníkům společnosti Pioneer. Rozbor v laboratoři trvá jen několik desítek sekund, ale s odběrem a úpravou vzorku a jeho vyhodnocením připadá na jedno posouzení přibližně 30 až 40 minut. Rozbor přímo v silážní jámě může okamžitě odhalit problémy s poklesem produkce nebo kvalitativními parametry.

Široký sortiment osiv

Třetím výstavním stánkem, ve kterém mohli návštěvníci vidět sortiment osiv, byla společná expozice společností Oseva Agro Brno a Agrofinal, s. r. o. Tyto společnosti nabízejí na našem trhu široký sortiment plodin. Společnost Agrofinal se tradičně zaměřuje na hybridy kukuřice, slunečnice a řepky. Oseva Agro Brno má navíc v nabídce obilniny, luskoviny, mák, brambory a další plodiny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *