Slunečnici se daří i na Berounsku

Ruku v ruce s klimatickými změnami se bude nejspíš posunovat druhové spektrum u nás pěstovaných plodin ve prospěch teplomilných rostlin, jako je například slunečnice. Některé její hybridy lze v současnosti s úspěchem pěstovat už i v okrajových pěstebních oblastech, kde by to dříve bylo nemyslitelné.

Přestože pěstební plocha slunečnice letos poklesla z loňských 47 600 ha zhruba na polovinu, má na našich polích své místo a mnohde se stala vhodnou alternativou ozimé řepky. Při úspěšném zvládnutí agrotechniky, zejména kvalitní podzimní přípravy a fungicidní a herbicidní ochrany, lze tuto olejninu pěstovat téměř ve všech pěstebních oblastech. Její výhodou proti řepce je, že snese sucho a jarní přísušky.
Společnost Agrofinal, s. r. o., nabízí českým pěstitelům kromě konvenčních hybridních odrůd i perspektivní high-oleic hybridy či slunečnici na ptačí zob, po níž je na našem trhu v současné době zvýšená poptávka.

Snese přísušky
Jednou z okrajových oblastí pro pěstování slunečnice je Berounsko. Na více než třech stovkách hektarů ji tam pěstují tři zemědělské podniky – ZD Mořina, JRWZ Chodouň a Agrona, s. r. o., Rpety. Na pozemcích posledně jmenované společnosti, hospodařící v regionu Hořovicka, jsme se byli podívat s Milanem Spurným, obchodním zástupcem společnosti Agrofinal pro Čechy. Nachází se v obilnářské oblasti s lehčí hlinitou půdou a častými jarními a letními přísušky. Slunečnici tam úspěšně pěstují již sedmým rokem.
Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti činil v letech 2002 až 2006 jen 546 mm. Letos tam zaseli slunečnici 18. dubna a celý měsíc poté nezapršelo. „Slunečnice na rozdíl od řepky poměrně dobře odolává suchu na jaře,“ připomenul Milan Spurný. Následky sucha jsou proto zřejmé jen v nevyrovnanosti porostu. „V dobrých letech lze v této oblasti dosáhnout až třítunových výnosů,“ podotkl Milan Spurný.

Co do okrajových oblastí
Do okrajových oblastí pěstování slunečnice, jako je Berounsko, doporučuje Milan Spurný již dříve vyzkoušený hybrid Alisson RM, z novějších potom Pomar a novinku ES Alyssa.
Raný hybrid Alisson RM je vhodný do intenzivních oblastí pěstování slunečnice v Polabí, Poohří a na Moravě. Je však plastický a vysoce odolný vůči houbovým chorobám. Má velmi vysoké výnosy nažek a jeho předností je i nízká sklizňová vlhkost. „Je to jeden z nejpěstovanějších hybridů u nás a zároveň patří k nejlevnějším,“ doplnil Milan Spurný.
Velmi raný hybrid Pomar zaregistrovali před dvěma lety především proto, že je vhodný i do chladnějších oblastí pěstování slunečnice a má velmi dobré výnosy nažek. Jeho zajímavou vlastností je, že kvete později než ostatní hybridy. Proto se může zpočátku jevit jako středně raný až raný. Druhá fáze vývoje je však velmi rychlá, takže dozrává mezi prvními. Asi největší předností je však jeho špičková odolnost proti úborovým chorobám – hlízence a plísním.
Letošní novinka – velmi raný hybrid ES Alyssa – je produktem novějšího šlechtění. Jeho předností je odolnost vůči suchu a plasticita. „Výsledky ze státních odrůdových zkoušek napovídají, že půjde o hybrid, který by výnosově mohl konkurovat i vyšší ranostní skupině,“ prozradil Milan Spurný.

Krmné a high-oleic hybridy
Díky zvýšené poptávce po slunečnici určené do krmných směsí pro ptáky nabídla v letošním roce společnost Agrofinal pěstitelům nově i hybrid Cortinal a v příštím roce zřejmě uvede na trh další hybrid Royal.
„Intenzivně se zabýváme i pěstováním high-oleic hybridů slunečnice. Například loni dosahoval hybrid Atomic RMO stabilně více než devadesát procent kyseliny olejové v oleji,“ přiblížil Milan Spurný. Je potřeba u něj dodržovat 150 m izolační vzdálenost od konvenčních hybridů.
ES Authentic je novinkou mezi high-oleic hybridy slunečnice. Podobně jako ve Francii ho společnost Agrofinal v letošním roce přihlásila do registračních zkoušek i v České republice. Měl by obsahovat až 95 % kyseliny olejové v oleji. Jeho předností je odolnost vůči jedenácti rasám plísně slunečnicové (většinou bývá jen proti čtyřem) a zmenšení izolační vzdálenosti na pouhých padesát metrů. To by mělo usnadnit jeho pěstování na sousedních honech.
„Naším přáním je, aby se výkupní ceny slunečnice vrátily tam, kde byly v minulých letech a aby se plocha slunečnice opět zvýšila a stabilizovala na ploše kolem padesáti tisíc hektarů,“ uzavřel Milan Spurný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *