Slunečnice slibuje slušné výnosy

Letošní výměra slunečnice v České republice se oproti loňsku zvýšila jen nepatrně. Zato výnosy by mohly být podle dosavadních odhadů vyšší než v předchozích letech. Předpokládá se tudíž meziroční nárůst produkce. A to nejen u nás, ale i u největších světových pěstitelů, jakými jsou Rusko, Ukrajina či Argentina. Tyto a mnohé další informace zazněly na seminářích spojených s prohlídkou demonstračních odrůdových pokusů uspořádaných v polovině srpna na několika místech republiky Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO).

Jedním z míst setkání pěstitelů slunečnice byla i obec Záhornice v nymburském okrese. Tamní zemědělský podnik, 1. zemědělská Záhornice, a. s., patří mezi významné pěstitele slunečnice u nás.

Na polích významného pěstitele slunečnice
Jak na úvod setkání uvedl ředitel společnosti 1. zemědělská Záhornice Ing. Václav Matoušek, z celkové výměry 2800 hektarů zemědělské půdy zaujímá slunečnice v jeho podniku asi 300 hektarů. Patří tak mezi její největší pěstitele u nás, neboť podle zjištění SPZO je průměrná výměra slunečnice v podniku 105 hektarů a vůbec největší pěstitel v Čechách i na Moravě ji letos zasel na 362 hektarů.

Plochy slunečnice u nás a ve světě
Podle odhadů Českého statistického úřadu je letošní výměra 24 468 hektarů což je o 43 hektarů více než loni. Tradičně největší plochy jsou v Jihomoravském kraji – 12 873 ha, ve Středočeském kraji – 5154 ha a v Ústeckém kraji – 2560 ha, zaznělo v přednášce Ing. Božetěch Málka z pořádajícího SPZO. A jak dále informoval, ve světovém měřítku nepatří Česká republika k významným pěstitelům slunečnice, avšak Evropská unie jako celek je již na světovém trhu významným hráčem. Její celková výměra slunečnice činí letos 3,53 mil. hektarů. Bezkonkurenčně největší pěstitel slunečnice – Rusko bude sklízet slunečnici asi z 5,8 mil. hektarů, Ukrajina z 3,95 mil. hektarů, Argentina z 2,76 mil. hektarů.

Slušné výnosy, nejistá cena
Téměř u všech světových pěstitelů se podle Ing. Málka očekávají vyšší výnosy než loni, v celosvětovém průměru by to mohlo být 1,27 t/ha oproti loňským 1,22 t/ha. Pokud se zbytek sezóny bude vyvíjet standardně, v České republice by zemědělci mohli sklízet 2,4 t/ha slunečnicových nažek. Je tedy zřejmé, že patříme mezi špičkové pěstitele. Za posledních deset let byl průměrný výnos slunečnice 2,19 t/ha.
Cena slunečnice z letošní sklizně je zatím značně nejistá. Podle informací Ing. Petra Nováka z firmy Agrokomodity, a. s., prodělala stejně jako ceny ostatních olejnin i obilovin strmý pád. Zatímco v průběhu téměř celého roku stagnovala na 10 500 – 11 000 Kč/t nažek, poslední cenové odhady, o nichž Ing. Novák v polovině srpna hovořil, byly na 8200 – 8500 Kč/t.
„Průměrná cena slunečnice ve smlouvách uzavřených v květnu až červnu na dodávky v období listopad až prosinec pro společnost VP Agro je 11 000 Kč/t , uvedl dále Ing. Novák.
A jak rovněž v Záhornici zaznělo, situace na trhu je o komplikovanější, že od letošního roku není v naší republice v provozu jediná lisovna slunečnicového oleje.

Silný infekční tlak chorob
Přestože porosty slunečnice vypadají slibně, průběh sezóny nebyl bez komplikací. Jak potvrdil Ing. Karal Říha z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno (ÚKZÚZ), jedním z největších problémů byl pro slunečnici, stejně jako pro většinu polních plodin, silný tlak houbových chorob. U slunečnice škodí například sklerotiniová hniloba, plíseň šedá, fomová hniloba, plíseň slunečnice či další. O to závažnější to je problém, že pro ošetření slunečnice je registrováno pouze minimum fungicidů.

Předsklizňové ošetření
Ne zcela optimální byl samotný start vývoje slunečnice. Porosty vzcházely v několika vlnách a tudíž následně také v několika vlnách kvetly. Ing. Málek uvedl, že asi 45 % porostů je nehomogenních. Právě takové porosty je vhodné před skluzní ošetřit desikanty. Pro porosty hojně olistěné, s vyšším počtem jedinců na hektar, napadané houbovými chorobami atd. odborník rovněž použití desikantů doporučil. V letech 1997 – 2007 se podle jeho zjištění desikace v průměru prováděla na 31 % ploch slunečnice.

Odrůdové pokusy
Nedílnou součástí setkání pěstitelů slunečnice je prohlídka poloprovozních demonstračních pokusů. V Záhornici do nich bylo zařazeno 25 hybridů od sedmi šlechtitelských společností. Zastoupeny byly i některé novinky letošního roku, o nichž v předešlé přednášce hovořil Ing. Marek Povolný z ÚKZÚZ. Jak uvedl, nově bylo registrováno šest hybridů slunečnice. Jsou jimi velmi rané hybridy ES Alyssa, PR63A40 a rané hybridy Baluga, ES Biba, Sparta a Sweet. Celkem je tudíž v současné době v České republice registrováno 57 hybridů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *