Slunečnice letos rekordy nelámala

Letošní rok uzavřeli pěstitelé slunečnice s odhadovaným průměrným výnosem 2,18 t/ha a s celkovou produkcí přes 85 tisíc tun nažek. Potvrdilo se, že když jsou klimatické podmínky roku ideální pro řepku olejku, jako tomu bylo i letos, nelze očekávat vynikající výnos slunečnice. To, že zmíněné pravidlo platí i naopak, se potvrdilo vloni, kdy výnos řepky byl nezvykle nízký, zato slunečnice tehdy překonávala rekordy.

Uvedený odhad výnosu a produkce slunečnicových nažek spolu s hodnocením letošního i předchozích let zazněl na vyhodnocovacím semináři uspořádaném v jihomoravském Hluku Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO). O konání této akce věnované jak řepce, tak slunečnici, jsme již informovali.

Pokles plochy
Podle Českého statistického úřadu se letos slunečnice sklízela z více než 39 tisíc hektarů. Oproti roku 2003 to znamenalo pokles ploch asi o 19 procent. Jak zmínil Ing. Božetěch Málek z SPZO, pro rok příští lze očekávat další mírný pokles plochy slunečnice, a to asi na 36 tisíc hektarů.
Zmíněný letošní výnos vychází zatím pouze z odhadu SPZO. Přesto je však jednoznačné, že loňské úrovně nedosáhne. Loni se sklízelo v průměru 2,35 tuny nažek z hektaru, což bylo nejvíce od roku 1985. Vzhledem k historicky vůbec nejvyšší výměře slunečnice 48 706 ha to znamenalo rekordní produkci 114 500 tun. I přes průměrný výnos 2,18 t/ha by však i v letošním roce měla být dosaženo vysoké produkce asi 86 tisíc tun, což by byl po roce 2003 druhý nejvyšší výsledek.
Zpracovatelé však nejsou příliš spokojení s letošní kvalitou. Nažky mají zvýšený obsah volných mastných kyselin a i olejnatost je na nižší úrovni než v roce minulém.

Vyrovnané Čechy a Morava
Jak dále Ing. Málek uvedl, vyrovnaný byl letos poměr plochy slunečnice v české a moravské oblasti, na Moravě se pěstovalo jen o necelé dva tisíce hektarů slunečnice více než v Čechách. Tradičně největšími pěstiteli jsou Jihomoravský kraj (asi 17 700 ha) a Středočeský kraj (9200 ha), avšak zastoupení má slunečnice v téměř všech krajích.

Nejčastější agrotechnika
Podle šetření SPZO nejvíce pěstitelů (asi 60 %) selo letos, podobně jako loni, slunečnici v období od 11. do 20. dubna. Vysévali nejčastěji (asi ze 40 %) 70 000 až 75 000 jedinců na hektar, přičemž již 87 % ploch bylo zakládáno v optimálním počtu jedinců podle požadavků hybridů a stanoviště. V asi 33 procentech k tomu byly použit secí stroj Becker. Dalšími hojně používanými stroji byly Pneumasen, Optima a Kinze.
Ing. Málek poznamenal, že právě setí je jedním z nejvýznamnějších technologickým krokem při pěstování slunečnice, a proto je mu třeba věnovat maximální pozornost. Upozornil například na chyby při využívání systému hnojení pod patu. Při něm by nemělo být aplikováno více než 18 až 20 kg čistých živin na hektar. Větší dávka, kterou mnozí pěstitelé nahrazují tradiční hnojení, může znamenat poškození vzcházejících rostlin zvýšenou koncentrací solí v oblasti klíčku.

Výběr hybridů
Podle Ing. Málka byly letos nejčastěji pěstovány hybridy raného sortimentu (v Čechách ze 76 %, na Moravě za 58 %). Na Moravě jsou kromě jich hojně zastoupeny středně rané hybridy, v Čechách spíše hybridy velmi rané. Nejpěstovanějším hybridem nadále zůstává v obou oblastech hybrid Alexandra PR. Na Moravě jej následují Alzan a Melody, v Čechách Allstar RM a Alzan.

Ošetření porostů
Ošetření porostů je další ze stěžejních součástí agrotechniky ovlivňující výnos. Přestože bylo v roce 2004 fungicidy ošetřeno 132 procent porostů (121 % v roce 2003), což znamená, že řada z nich byla ošetřena i dvakrát, Ing. Málek považuje úroveň fungicidní ochrany stále za nedostatečnou. Letošní rok byl totiž typický silným tlakem houbových chorob především od fáze počátek květu až do sklizně slunečnice.
Řadu úskalí má také ochrana proti plevelům. Pěstitelé se mimo jiné potýkají s nedostatkem vhodných registrovaných přípravků, zvláště pro posteemergentní ošetření.
Insekticidní ochrana je každoročně odvislá od síly populací škůdců, především mšic. Letos proto bylo ošetřeno asi 35 % ploch, loni pouze 13 %, předloni 68 %.
Především průběh počasí od fáze konec květu slunečnice do sklizně ovlivňuje míru použití desikantů (mimo výše nákupní ceny). Letos nebylo nutné ošetřovat asi 59,3 %, což je podobné jako loni. Vlhkost nažek se podle šetření SPZO pohybovala v průměru kolem hodnoty 9,4 procent.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *