Složitým jarem prověřené odrůdy

Již tradičně uspořádaly společnosti Saaten-Union CZ, s. r. o., OleoBras, s. r. o., a Elita semenářská, a. s., počátkem června polní den v Rostěnicích u Vyškova, aby tu představily osvědčené odrůdy i absolutní novinky v sortimentu obilnin a řepky. Tento polní den, který se již několik let koná na pozemcích zemědělských podniků Rostěnice, a. s., a Zemo, spol. s r. o., Bohaté Málkovice, jako vždy provázela vysoká účast zemědělců.

Organizátoři pro ně i letos připravili bohatou přehlídku odrůd a hybridů polních plodin, zejména řepky, pšenice a ječmene.
Jak na úvod setkání pěstitelů uvedl hlavní agronom společnosti Rostěnice, a. s., Ing. Pavel Šlimar, podnik, jež obhospodařuje asi 8500 hektarů orné půdy, pořádá polní dny již patnáct let. Mimo jiné zhodnotil i dosavadní průběh letošní sezóny. Zmínil, že porosty byly ovlivněny složitým vývojem počasí na jaře a především deficitem srážek. Stav ozimů na běžných plochách označil za průměrný, bohužel v horším stavu jsou podle něj jarní plodiny.

Sto let šlechtění Guido R. Pinno představil šlechtitelskou firmu Nordsaat Saatzucht, GmbH. Historie šlechtění na této stanici začala již před 120 lety. V současné době se specializuje na šlechtění obilnin, včetně hybridního šlechtění. Až 18 % obratu této firmy se vrací zpět do šlechtitelského procesu, což je proti ostatním konkurenčním firmám poměrně vysoké číslo.

Evropská firma
Ing. Marian Špunar, jednatel společností Saaten-Union CZ, s. r. o., a OleoBras, s. r. o., ve svém vystoupení informoval o tom, že Saaten-Union nabízí ucelené portfolio odrůd většiny významných plodin ve většině evropských zemích. Na jejím obratu se však největší měrou podílejí odrůdy řepky a obilnin. Například vloni se na obratu firmy v České republice podílela řepka 30 %. Na zdejším trhu mají totiž odrůdy nabízené prostřednictvím společnosti OleoBras dominantní postavení. Na českých polích jimi bylo vloni oseto 27 % ploch.

Hybridy na vzestupu
Jak jsme již na stránkách Zemědělce informovali, zastoupení hybridních odrůd řepky se na pěstebních plochách v ČR významně zvýšilo, a to na stávajících 36 %. Ing. Špunar odhadl, že v nadcházející sezóně se zastoupení hybridů na běžných plochách ještě zvýší. K nosným hybridům v prodejích OleoBras budou jistě patřit Hornet, Sitro a Rohan.

Nová generace hybridů řepky
Přímo na poli představil konkrétní zástupce hybridů nové generace Bc. Pavel Stárek (z jaké firmy???). Hovořil o hybridech Hornet, Rohan, Sitro a Finesse. Společnou vlastností všech hybridů nové generace je vyšší výnos, olejnatost, výtěžnost i celková rentabilita pěstování. Rovněž přinášejí možnost rozšíření termínu setí i zvětšení sklizňového okna. Obsahují méně glukosinolátů i kyseliny erukové a mají lepší odolnost vůči poléhání. I přes řadu společných vlastností má každý z představených hybridů svá specifika. Jak Bc. Stárek uvedl, vlajkovou lodí společnosti je hybrid Hornet, který je vhodný do všech pěstitelských oblastí České republiky. Lze jej doporučit na polopozdní až pozdní termín setí, neboť má poměrně rychlý počáteční vývoj. Vyznačuje se rovněž špičkovým větvením. Excelentním výnosem se vyznačuje i hybrid Rohan, který je rovněž vhodný pro střední až pozdní termín setí. Ve výnosnosti oleje je dokonce lepší než Hornet. Nejvýkonnější z nových genetických materiálů je výjimečně plastický hybrid Sitro, který je skvělou volbou pro podniky, kde upřednostňují intenzivní směr pěstování. Určený je pro střední termín setí. Předností hybridu Finesse je jeho univerzálnost, uspěje i v bonitně horších podmínkách, chladnějších oblastech a při extenzivním pěstování.
Kromě zmíněných hybridů byly na polním dnu k vidění také porosty zatím do zkoušek zařazeného hybridu Visby či již známých hybridů Baldur a Vectra i liniových odrůd Baros, Asgard či Liprima.

Novinky v ozimé pšenici Polní den pokračoval přehlídkou porostů ozimých obilnin. Odrůdy společnosti Saaten-Union CZ, s. r. o., prezentoval Ing. Luděk Novotný (Kdo to je a odkud????), který návštěvníky provedl jednotlivými porosty a informoval je o sortimentu ozimých obilnin, který byl rozšířen o několik novinek. V ozimých pšenicích je to například středně raná odrůda Potenzial (A), charakteristická nadprůměrným výnosem a vynikající pekařskou kvalitou. Vzhledem k vysoké plasticitě a nenáročnosti na půdně-klimatické podmínky je možné ji pěstovat i v přísuškových oblastech, v osevním postupu při dodržení agrotechnických opatření dokonce po obilnině či kukuřici.
Novinka předloňského roku, odrůda Mulan (A), je u nás nyní třetí nejmnoženější odrůdou. Za to vděčí svým mimořádným vlastnostem, jako jsou špičkový výnos, dobrá pekařská kvalita, velmi dobrý zdravotní stav, mrazuvzdornost či mimořádná vhodnost do přísušků. Vyžaduje však intenzivní hnojení.
Již po několik let je osvědčenou a stabilní odrůdou ozimé pšenice v sortimentu Saaten-Union odrůda Batis (A), která je bezkonkurenční v pozdním termínu setí.
Vysokou odolností proti fuzáriím a celkově vynikajícím zdravotním stavem se zase vyznačuje odrůda Globus (A).
Z krmných odrůd ozimé pšenice patří mezi nováčky raná odrůda Bagou (C,K), která vyniká nejen vysokým výnosem, ale také výbornou pečivárenskou kvalitou. Je proto ideální pro výrobu keksů, sušenek či krekrů. Zároveň si však zachovává velmi dobré krmivářské parametry.
Vynikající výnos, a to i v horších podmínkách, poskytuje odrůda Biscay (C) vhodná jak ke krmení, tak výrobě biolihu.

Další nové odrůdy
Mezi novinky v ozimých ječmenech se letos zařadila šestiřadá, nejranější odrůda sortimentu Wendy. Tato odrůda dosahuje vysokého výnosu zrna s dobrým podílem předního zrna, středně vysokou HTZ a velmi dobrým zdravotním stavem. Odrůda Wendy stejně jako Laaverda je specialistou do přísuškových oblastí.
Ing. Novotný také zmínil a všem vřele doporučil špičkovou odrůdu hybridního žita Askari, která jako jediná registrována v ČR disponuje zvýšenou tvorbou pylu, čímž razantně snižuje podíl námele v extrémních ročnících.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *