Šlechtitelé poradili aktuální agrotechnické zásahy

Letos na sebe jaro skutečně nechalo čekat. Nejen pěstitelé očekávali, že se v polovině března již plně rozběhnou jarní práce. Také šlechtitelé měli jiné plány. Na šlechtitelské stanici ve Stupicích akciové společnosti Selgen chtěli již 10. března přímo na pozemcích účastníkům předjarního polního ukázat, jak jednotlivé odrůdy vypadají po zimě. V té době však i tyto pozemky nedaleko hlavního města pokrýval sníh. Zemědělci, jež přijeli do Stupic, však své cesty neměli důvod litovat. Dostalo se jim celé řady informací.

Pro letošní rok nabídne Selgen českým pěstitelům opět několik nových odrůd, a to jak z vlastního šlechtění, tak od zahraničních šlechtitelských firem, které v České republice Selgen zastupuje. Jak ve Stupicích uvedl Ing. Ladislav Rosenberg, CSc., generální ředitel společnosti, bude to pšenice ozimá Darwin, zatím nepojmenovaná arní pšenice SG-U-773, jarní ječmen Sebastian, ječmen ozimý Campill či hrách setý Terno.
Ředitel společnosti rovněž upozornil na loňské novinky – ozimou pšenici Merrito, jarní pšenici Zuzana, jarní ječmen Calgary, pelušky Mely a Lucie, hrách Hardy a hořčici Severka.
„V České republice máme v současné době registrováno 84 odrůd, z čehož je 72 odrůd vyšlechtěných v naší společnosti,“ shrnul.

Nová výzkumná firma
Kromě vlastního šlechtění odborníci Selgenu spolupracují i z mnohými výzkumnými pracovišti a sami se výzkumem zabývají. Jak zaznělo ve Stupicích, výzkumu se zde budou intenzívně věnovat i v budoucnu. Představenstvo firmy rozhodlo o tom, že bude založena samostatná výzkumná firma, zaměřená především na rozvoj a výzkum nových šlechtitelských metod.

Licenční poplatky podraží
Kromě toho, jaké mají odrůdy vlastnosti, zajímá pěstitele také jejich cena a proto se ve Stupicích hovořilo i o tomto tématu. O ceně osiva rozhoduje kromě jiného výše licenčních poplatků. Jak vysvětlil ing. Rosenberg, ta je nyní u českých odrůdy na úrovni 800 Kč/t osiva, u zahraničních asi 1500 Kč/t osiva. V Německu činí licenční poplatky asi 70 euro/t osiva. Lze proto očekávat, že se po vstupu naší země do Evropské unie se i zde výše licenčních poplatků zvedne. Ing. Rosenberg předpokládá postupný růst cen a to až na úroveň cen, jaké jsou v některých zemích EU, například v Dánsku, kde jsou ceny pod průměrem celé EU.

Přezimování odrůd
Letošní zima byla k ozimům vlídná. Dobrému přezimování pomohlo především dostatečné pokrytí porostů sněhem- Teploty se totiž od těch loňských nijak zásadně nelišily. Všichni zemědělci však mají v živé paměti katastrofální zaorávky, asi 125 000 hektarů, po zimě 2002/3003. Dr. Ing. Pavel Horčička ze ŠS Stupice připomněl, že kromě nízkých teplot a dalších vlivů počasí to zapříčinila volba odrůd. Uvedl, že například odrůdy Rheia, Samanta, Sulamit i nová odrůda Merrito přezimovaly i loni ve všech oblastech bez problémů. Ing Pavla Prášilová z VURV Ruzyně zmínila některé aspekty otužování a zdůraznila potřebu dlohodobého testování mrazuvzdornosti

Použití morforegulátorů
O aktuálních agrotechnických zásazích hovořil ve Stupicích Ing. Pavel Amler ze ŠS Úhřetice. Uvedl, že letos je více než v jiných letech důležité použití morforegulátorů. Při rozhodování o dávce morforegulátoru upozornil především na nutnost diferencovaného přístupu k jednotlivým odrůdám. Hranice minimální dávky přípravků na bázi CCC je podle odborníka 0,3 l/ha, u Terpalu C 0,5 l/ha. U porostů méně odnožených je nutné dávku zvýšit asi o 0,2 l/ha a aplikovat morforegulátor dříve. Očekávaný vyšší výnos, nižší odolnost odrůd k poléhání, raný výsev, vyšší možnost využití dusíku, dobrá zásoba půdní vláhy, předplodina obilnina, to jsou jen některé další faktory, kvůli kterým je třeba dávku zvýšit. Dávka se naopak snižuje pokud jsou odrůdy odolné k poléhání, jsou vyšší teploty, morforegulátory se aplikují v tankmixu s azolovými fungicidy či DAMem atd.
Pro porosty ozimého ječmene bylo doporučeno mechanické ošetření. Především je třeba přiválet povytažené porosty a vláčet porosty s popálenými listy a na slehlých pozemích.

Sucho a mráz
Prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze ve svém příspěvku poutavě hovořil o aspektech sucha a mrazu z pohledu meteorologie. Při diskusi byla vznesena otázka globálního oteplování, slunečních cyklů a abnormalit počasí. Prof. Klabzuba se domnívá, že je nedostatek údajů a průkazných analýz k přijetí teze o oteplování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *