Šlechtitelé a semenáři se obávají kolapsu podniků

Ačkoliv by semenářské podniky mohl těšit abnormální zájem o osiva jarních plodin, jež způsobily zaorávky ozimých plodin, skutečnost je zcela jiná. Také šlechtitele a semenáři se letošní sezóny velmi obávají.

„Situace, která na první pohled nahrává zvýšenému zájmu o osiva jarních plodin, je složitá hlavně díky nedostatku peněz v prvovýrobě, takže mnohdy po vyčerpání všech možností kompenzací, odkladů plateb, apod. nelze uznaná osiva ze strany semenářských firem prodat bez nebezpečí vzniku nedobytných pohledávek. Další velké nebezpečí, které dorůstá reálných rozměrů, je riziko vlny rychlého ekonomického kolapsu u řady dalších ekonomicky slabších subjektů, pro které byl průběh roku 2002 i situace letošního jara posledním negativním impulsem,“ těmito slovy zhodnotil aktuální situaci Ing. Milan Pavlíček, prezident Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) na jednání řádné valné hromady této organizace.

Podporu šlechtění nám sousedi závidí
Na valné hromadě, tentokrát konané ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni, však šlechtitelé a semenáři především hodnotili uplynulý rok a stanovovali si úkoly pro příští období. Připomeňme, že v současné době ČMŠSA sdružuje 64 řádných členů ve dvou komorách, šlechtitelské a semenářské. Jak ing. Pavlíček shrnul, za 11 let existence asociace se jí podařilo zvládnout řadu složitých úkolů. Šlo například o systém státních podpor pro oblast semenářství, které nám podle slov zástupce šlechtitelů a semenářů okolní státy závidí a který pomohl stabilizovat obor a ve svých širokých důsledcích pomohl všem šlechtitelským a semenářským firmám, prvovýrobě a díky zlepšení kvalitě také zpracovatelskému průmyslu. ČMŠSA se podílela také na vytváření významných legislativních norem. Zákona 92/1996 Sb.a Zákona 408/2000 Sb., na jehož základě funguje Družstvo vlastníků odrůd kontrolující dodržování vlastnických práv k odrůdám.

Obměna osiva stoupla
Jak ing. Pavlíček v Ruzyni dále uvedl, také letošní rok je pokračováním průlomu v řešení vážné situace v kvalitě produkce hrozící velkými ekonomickými škodami. Pro obor šlechtění a semenářství bylo totiž v rámci zákona o státním rozpočtu v letošním roce uvolněno 460 mil. Kč, z čehož pro podporu zlepšení zdravotního stavu rostlin je určeno 280 mil. Kč. Oproti loňsku je navíc podpora nově určena také pro producenty osiva pícních plodin ve výši 10 mil. Kč. Podpora spotřeby certifikovaného osiva, jež je zahrnuta do zmiňovaného programu, již přinesla v prvním roce svého zavedení kýženou změnu. Podle ing. Pavlíčka došlo u ozimé pšenice ke zvýšení obměny osiva z 35 % na 67 %. I v letošním roce se očekává udržení vysoké obměny osiv obilnin a řepky, zlepšení situace se očekává v dalších plodinách, např. v jarním ječmeni.

Obor je třeba podpořit i v příštím roce
V současné době se již začíná připravovat návrh systému pro rok 2004, který však bude výjimečný tím, že bude rokem vstupu do Evropské unie. Přestože se nyní intenzivně diskutuje o tom, podle jakého modelu bude zemědělství v České republice podporováno, neboť ke vstupu dojde v průběhu roku, Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace již nyní začíná vyvíjet podle slov svého prezidenta maximální úsilí k nalezení cesty pro zachování současného objemu podpor jdoucích do oboru. „Jde o to nalézt způsob zajištění podpory šlechtění, spotřeby uznaných osiv i výroby pícnin v přechodných podmínkách s využitím možností státního rozpočtu. Toto bude jedno z prvních závažných témat, které budeme muset konzultovat s poradci v Bruselu,“ uvedl ing. Pavlíček.

Mezinárodní kongres uspořádá ČR
Prezident připomenul na valné hromadě také aktivity asociace ve vzdělávací a kongresové činnosti, v mezinárodní spolupráci atd. V souvislosti s tím Ing. Luděk Křehlík, výkonný ředitel asociace připomněl fakt, že Česká republika byla na loňském kongresu Mezinárodní šlechtitelské federace v Chicagu bylo oficiálně vyhlášena pořadatelem obdobné akce v roce 2008.
„Situace, která na první pohled nahrává zvýšenému zájmu o osiva jarních plodin, je složitá hlavně díky nedostatku peněz v prvovýrobě, takže mnohdy po vyčerpání všech možností kompenzací, odkladů plateb, apod. nelze uznaná osiva ze strany semenářských firem prodat bez nebezpečí vzniku nedobytných pohledávek. Další velké nebezpečí, které dorůstá reálných rozměrů, je riziko vlny rychlého ekonomického kolapsu u řady dalších ekonomicky slabších subjektů, pro které byl průběh roku 2002 i situace letošního jara posledním negativním impulsem,“ těmito slovy zhodnotil aktuální situaci Ing. Milan Pavlíček, prezident Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) na jednání řádné valné hromady této organizace.

Podporu šlechtění nám sousedi závidí
Na valné hromadě, tentokrát konané ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni, však šlechtitelé a semenáři především hodnotili uplynulý rok a stanovovali si úkoly pro příští období. Připomeňme, že v současné době ČMŠSA sdružuje 64 řádných členů ve dvou komorách, šlechtitelské a semenářské. Jak ing. Pavlíček shrnul, za 11 let existence asociace se jí podařilo zvládnout řadu složitých úkolů. Šlo například o systém státních podpor pro oblast semenářství, které nám podle slov zástupce šlechtitelů a semenářů okolní státy závidí a který pomohl stabilizovat obor a ve svých širokých důsledcích pomohl všem šlechtitelským a semenářským firmám, prvovýrobě a díky zlepšení kvalitě také zpracovatelskému průmyslu. ČMŠSA se podílela také na vytváření významných legislativních norem. Zákona 92/1996 Sb.a Zákona 408/2000 Sb., na jehož základě funguje Družstvo vlastníků odrůd kontrolující dodržování vlastnických práv k odrůdám.

Obměna osiva stoupla
Jak ing. Pavlíček v Ruzyni dále uvedl, také letošní rok je pokračováním průlomu v řešení vážné situace v kvalitě produkce hrozící velkými ekonomickými škodami. Pro obor šlechtění a semenářství bylo totiž v rámci zákona o státním rozpočtu v letošním roce uvolněno 460 mil. Kč, z čehož pro podporu zlepšení zdravotního stavu rostlin je určeno 280 mil. Kč. Oproti loňsku je navíc podpora nově určena také pro producenty osiva pícních plodin ve výši 10 mil. Kč. Podpora spotřeby certifikovaného osiva, jež je zahrnuta do zmiňovaného programu, již přinesla v prvním roce svého zavedení kýženou změnu. Podle ing. Pavlíčka došlo u ozimé pšenice ke zvýšení obměny osiva z 35 % na 67 %. I v letošním roce se očekává udržení vysoké obměny osiv obilnin a řepky, zlepšení situace se očekává v dalších plodinách, např. v jarním ječmeni.

Obor je třeba podpořit i v příštím roce
V současné době se již začíná připravovat návrh systému pro rok 2004, který však bude výjimečný tím, že bude rokem vstupu do Evropské unie. Přestože se nyní intenzivně diskutuje o tom, podle jakého modelu bude zemědělství v České republice podporováno, neboť ke vstupu dojde v průběhu roku, Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace již nyní začíná vyvíjet podle slov svého prezidenta maximální úsilí k nalezení cesty pro zachování současného objemu podpor jdoucích do oboru. „Jde o to nalézt způsob zajištění podpory šlechtění, spotřeby uznaných osiv i výroby pícnin v přechodných podmínkách s využitím možností státního rozpočtu. Toto bude jedno z prvních závažných témat, které budeme muset konzultovat s poradci v Bruselu,“ uvedl ing. Pavlíček.

Mezinárodní kongres uspořádá ČR
Prezident připomenul na valné hromadě také aktivity asociace ve vzdělávací a kongresové činnosti, v mezinárodní spolupráci atd. V souvislosti s tím Ing. Luděk Křehlík, výkonný ředitel asociace připomněl fakt, že Česká republika byla na loňském kongresu Mezinárodní šlechtitelské federace v Chicagu bylo oficiálně vyhlášena pořadatelem obdobné akce v roce 2008.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *