Šlechtění ve Veltrusích má tradici

Pozemky jedné ze šlechtitelských stanic, které patří podniku Sempra Praha, a. s., se nacházejí jen pár kroků od veltruského zámku. Stanice se specializuje na šlechtění letniček a je jedinou svého druhu v České republice. Její sortiment se skládá ze sto dvaceti odrůd.

Sempra Praha, a. s., vznikla v roce 1957 jako organizace s celorepublikovou působností a i v současnosti patří mezi největší podniky. Věnuje se šlechtění květin a zelenin, produkci okrasných výpěstků a dále šlechtění, množení a obchodu s ovocnými druhy a některými polními plodinami. Část produkce tvoří strojírenská výroba. Šlechtění ovoce, květin a zeleniny se realizuje ve čtyřech stanicích.

Od zeleniny k letničkám
Šlechtitelská stanice Veltrusy vznikla v roce 1947. Původně byla pracovištěm Osevy Praha a zaměřovala se na udržovací šlechtění a novošlechtění zelenin, kterému se jako součást různých podniků a výzkumných ústavů věnovala celých čtyřiatřicet let. V tomto období vznikla řada populárních odrůd zelenin, z nichž za zmínku stojí například tykev ‚Veltruská obrovská‘, fazol ‚Veltruská Saxa‘, reveň ‚Jara‘, okurka ‚Delikates‘ nebo brukev pozdní ‚Violeta‘.
V roce 1981 se ve Veltrusích začalo se šlechtěním květin. Původním záměrem bylo věnovat se letničkám, dvouletkám i trvalkám, ale z kapacitních důvodů se pracoviště postupně specializovalo výhradně právě na letničky. Momentálně se kromě udržovacího šlechtění a novošlechtění věnuje také prodeji sadby a sušených květin.
Dvouhektarové pěstební plochy pojmou každoročně třetinu z celého sortimentu odrůd. Provádí se pozitivní i negativní výběr rostlin kvůli dosažení požadovaných charakteristických vlastností a stabilizaci odrůdy. Nejvíce jsou ve Veltrusích pyšní na červenou Callistephus chinensis ‚Marta‘. Jde o jednu z nejzdravějších odrůd aster, zejména díky její odolnosti vůči fuzáriovému vadnutí. Kromě aster najdete je na stanici široký sortiment ostálek (Zinnia), zejména jiřinkokvětých. Pozornost ale zasluhují i další druhy. Velmi dekorativně působí například mušketýrské aksamitníky Tagetes patula  erecta ‚Aramis‘, ‚Athos‘ a ‚Porthos‘, Salvia splendens ‚Libochovický oheň‘, Salvia farinacea ‚Gruppenblau‘ či slaměnka Helichrysum bracteatum ‚Rudý‘.

Propagace je na začátku
Šlechtitelská stanice Veltrusy má zcela nepochybně co nabídnout. Slušný sortiment odrůd kvalitních vlastností schopných vytvořit vyrovnaný a zdravý porost. Osivo se může prokázat převážně stoprocentní čistotou dosaženou ručním dotříděním a jeho klíčivost dosahuje minimálně 75 %. Požadavky zákazníků a nutnost provést další výběry rostlin, například za účelem zlepšení jejich zdravotního stavu, zjišťují veltruští pro svého největšího odběratele, společnosti Semena Veleliby, a. s., která je producentem osiva pro zahrádkáře i profesionální zahradníky.
I přes dlouholetou tradici s vlastní prezentací a propagací teprve začínají. I když začátek je slibný – dobře zorganizovaný den otevřených dveří s fundovaným výkladem a dodávka širokého sortimentu odrůd na Krajinnou výstavu bez hranic Cheb – Marktredwitz. Sempra Praha, a. s., totiž vyhrála výběrové řízení na dodávku sadby letniček a dvouletek na výstavu a Veltrusy se spolu se svými sesterskými stanicemi v Holicích a Hranicích podílely 25 tisíci kusy rostlin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *