Školy a energetické plodiny

CZ BIOM - České sdružení pro biomasu - podpořilo v uplynulých letech projekt propagace pěstování energeticky využitelných rostlin tím, že navázalo spolupráci se středními zemědělskými školami a učilišti, poskytlo základní informace, propagační letáky a hlavně semena rostlin, které jsou pro energetické využití perspektivní.

O zkušenostech s těmito ukázkovými výsevy mohli jejich aktéři diskutovat při semináři Energetická biomasa – zdroje a způsoby využití, pro který poskytla střechu a posluchárnu Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Benešově, jedna ze škol, které se projektu aktivně zúčastnily.
V diskusi vystoupili učitelé zemědělských škol a učilišť z Rakovníka, Hořovic, Tábora, Březnice a také zástupce hostitelské školy, ing. Jaroslav Ouřada, který také účastníky semináře provedl demonstrační plochou s pěstovanými vzorky možných energetických bylin.
Velmi podrobné zhodnocení dosavadního průběhu pokusného pěstování přednesl inženýr Ladislav Pivoňka z VOŠ SOŠ Březnice. Výsledky z této lokality jsou o to cennější, že školní zahrada se nachází v bramborářsko – obilnářském výrobním typu v nadmořské výšce 480 m a s průměrnými ročními srážkami 550 mm a teplotou 7 stupňů – tedy v lokalitě svými parametry obdobé těm, v nichž se s pěstováním energetických rostlin především počítá.
Zhodnocení prvních dvou let pokusu samozřejmě nemůže dát jednoznačné závěry. Diskutující se však shodli na tom, že je třeba ve sledováních pokračovat a plochy nadějných druhů rozšířit výsevy z vlastního osiva na větší poloprovozní plochy. V Březnici zatím dosáhly nejlepších výsledků čirok technický (37,1 tun suché hmoty z hektaru, výška 213 cm, silně přizpůsobivý druh, odolný extrémním podmínkám) a čirok Hybo (výnos 23,2 t.ha-1, výška 187 cm). V letošním roce se mezi nimi v žebříčku výnosnosti umístil lopuch plstnatý (29,7 tun suché hmoty z hektaru) při výšce 179 cm.
Mezi vytrvalými druhy dominovaly trávy – zejména sveřepy, za očekáváním zůstává sléz vytrvalý.
Břetislav Koč

Text k foto:
(1) Inženýr Jaroslavc Ouřada z hostitelské zemědělské školy v Benešově provedl účastníky semináře domácí pokusnou zahrádkou s energetickými bylinami.
(2) Mezi zkoušenými rotlinami je i artyčok. Má rychlý letní růst, na podzim však zůstává delší dobu v zeleném stavu. O tom se mohli účastníci semináře přesvědčit na vlastní oči.
Foto Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *