Školkaři se opět sešli na Vysočině

Školicí středisko Skalský Dvůr na Vysočině opět po roce ožilo přítomností okrasných dřevin a jejich pěstitelů. Čeští školkaři se totiž znovu sešli na odborném zasedání, které pořádají každoročně již po desetiletí. Úplně poprvé se uskutečnilo v roce 1969, ale jelikož se novodobá historie Svazu školkařů ČR počítá až od rozdělení Československa v roce 1993, oficiálně jde o šestnáctý ročník. Akce se skládá ze zasedání valné hromady svazu a dvoudenního cyklu odborných přednášek. Bohatého diskusního fóra se zúčastnilo asi 130 členů i nečlenů svazu a organizátoři přivítali i několik zahraničních hostů.

Ochrana rostlin, pěstební substráty, méně známé středně rostoucí dřeviny, množení rodu Clematis, sortiment magnólií, aktuální otázky účetnictví firem a také problematika zahradnického školství. To vše jsou témata, o nichž tuzemským pěstitelům okrasných rostlin na jejich pravidelném setkání přednášeli Ing. Pavel Minář ze Státní rostlinolékařské správy, nezávislá poradkyně v ochraně rostlin Ing. Eva Dušková, ekonomický poradce Ing. Dušek, Ing. Petr Franc, školky Kamenné Žehrovice, Hermann Epping z Německa, pracovník komise EU pro zkvalitnování vzdělávání v profesi zahradník a také dlouholetý aktivní člen Svazu školkařů ČR Karel Kalouš. Jako každoročně, ani tentokrát nechyběli za řečnickým pultem zahraniční hosté, školkařští odborníci z Německa.

Co dokáže marketing
„Rád bych se dnes pokusil oslovit nejen zkušené školkaře, ale i mladší generaci pěstitelů okrasných rostlin,“ uvedl své vystoupení první z nich, nezávislý poradce a pravidelný účastník českých školkařských setkání Rudi Dirr. Vysoce fundovanou přednášku tentokrát zaměřil na marketing, konkrétně na rozdíly mezi ochranou odrůd a ochranou trhu. V současnosti totiž existují dvě možnosti, jak umístit své výpěstky na trh. První z nich je klasická registrace a přímý prodej odrůdy v zemi původu (eventuelně v rámci EU) a druhou, v současnosti patrně ekonomicky úspěšnější variantou, je prodej třeba i skupiny rostlin podobných vlastností pod jedním obchodním jménem (značkou). A právě tady se nabízí otázka, zda je smysluplnější chránit jednotlivé odrůdy či trh s okrasnými rostlinami. „Například značka Pohádková růže z Vierviertelu je společná ochranná známka pro několik odrůd růží vypěstovaných v konkrétní rakouské oblasti,“ vysvětlil Rudi Dirr. Podle něj jsou výhody této značky proti konkrétní registrované odrůdě jednoznačné – v Rakousku dávají zákazníci obecně přednost tuzemským produktům a považují je za kvalitnější. Známka navíc může podle něj sloužit jako doklad o původu (růže vypěstované jinde nemohou být pod tímto označením prodávány), takže kupující přesně ví, kde byly rostliny pěstovány a jaké klimatické a další podmínky jim budou nejlépe vyhovovat.
Podobná je také situace u hortenzií prodávaných pod společným označením Hydrangea macrophylla Endless Summer – i v tomto případě nejde o chráněné odrůdy a rostliny této kolekce mohou být volně množeny, nicméně nemohou se prodávat pod označením Endless Summer. Bez něj ale jakoby ztrácejí hodnotu na trhu. Síla této ochranné známky je dána investicí dvou milionů dolarů do marketingu, který byl zaměřen nikoli na profesionální pěstitele, ale spotřebitelskou veřejnost, kde konkrétní cílovou skupinu tvořily ženy a zprostředkovatelem reklamy byly z velké části lifestylové a ženské časopisy. Díky tomu jsou každoročně prodávány až statisíce kusů hortenzií Endless Summer a vůbec nejde o to, zda jde co do vlastností o kvalitní odrůdy či nikoli, dokonce ani jejich název není důležitý. „A naproti tomu existují prokazatelně kvalitnější odrůdy například schopné kvést na letošním dřevě, extrémně mrazuvzdorné, dlouho kvetoucí a mnohem atraktivnější, kterým se kvůli absenci marketingu nevěnuje téměř žádná pozornost spotřebitelů,“ uzavřel Rudi Dirr svou polemiku.

Úspěšná valná hromada
Letos se ve dnech 12. až 14. ledna stal Skalský Dvůr stal dějištěm akce již poosmé v řadě. Hned první den zasedání proběhla valná hromada svazu, v jejímž úvodu byli kromě členů svazu přivítáni čestní hosté, konkrétně Ing. Ivan Branžovský, CSc., z Ministerstva zemědělství ČR, prezident Asociace zahradnických společenstev Jiří Hájek s tajemníkem Ing. Jiřím Dusbabou, manažer Sdružení lesních školkařů ČR Ing. Vladimír Foltánek a ředitel výstaviště Flora Olomouc Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.
Valná hromada pokračovala schváleným programem a tajemník svazu Ing. Jan Procházka seznámil přítomné s bohatou činností za uplynulé období. Vyzdvihl úspěšnost českých školkařů na společných expozicích na výstavě Flora Olomouc a veletrzích ve Varšavě a Brně (Zelený svět). Dále byl kladně hodnocen loňský zájezd do Polska, jehož cílem je návštěva vybraných školek, a rovněž další aktivity svazu v průběhu roku 2008. Také byli přijati dva noví členové svazu – Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník a Ing. Patrik Wieder, okrasná školka Oldřišov.
V bohaté diskusi vystoupili i čestní hosté, například Jiří Hájek a Ing. Jiří Dusbaba vysvětlili přítomným smysl a účel vzniku Asociace zahradnických společenstev, která bude zastupovat a vyjednávat za všechny české zahradníky s vrcholnými představiteli našeho státu. Další hosté popřáli školkařům mnoho úspěchů v jejich záslužné práci.
Jednohlasně odsouhlasen byl členstvem plán akcí na rok 2009, v němž je obsažena mimo jiné účast Svazu školkařů ČR jako vystavovatele na IPM Essen v Německu (již proběhlo), a také na veletrhu For Garden v Praze, na Floře Olomouc, veletrhu ve Varšavě a Zeleném světě v Brně. Byl naplánován odborný zájezd za účelem návštěvy vybraných školek ve Francii a Belgii, vydání publikace o jehličnanech a další. Celkově lze valnou hromadu hodnotit jako zdařilou akci, která seznámila členskou základnu s dosavadní prací svazu a stanovila další úkoly.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *