Škodlivé organismy se šíří dovozem

Informace o nových produktech i odborné přednášky, zaměřené především na ochranu rostlin a vlastnosti pěstebních substrátů, si vyslechli zájemci ze školkařských a květinářských firem v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Organizátorem akce a vzdělávacího semináře pro odbornou veřejnost byla akciová společnost Agro CS. Podle přednášejících mají pěstitelé v současnosti potíže se zavlečenými mikroorganismy kvůli četnému dovozu. Větší problémy způsobují zavlečené bakteriózy a onemocnění způsobená organismy podobnými houbám.

Společnost Agro CS je rozvíjející se firma, která působí ve čtyřech divizích, z nichž nejrozsáhlejší je výrobní a obchodní program určený profesionálním zahradníkům. Rok 2008 byl pro ni spíše úspěšný, a tak se rozhodla investovat do zkvalitňování technologií i služeb pro zákazníky. Zahájili rekonstrukci již dříve koupeného bývalého textilního závodu Tiba v České Skalici s cílem zmodernizovat a především ztrojnásobit skladovací kapacity podniku, které by měly být jako celek zprovozněny letos na jaře. Ještě podstatnější novinkou je budování nové výrobní haly pro výrobu profesionálních pěstebních substrátů. Zatímco v předchozím případě šlo o nutné zvětšení prostor pro skladování, u výroby substrátů jde o technologická vylepšení. „Přestože větší část objemu prodeje pěstebních substrátů představují produkty určené pro hobby trh, chceme být i nadále spolehlivým dodavatelem a uspokojovat především zákazníky z řad profesionálů. Proto je nezbytné držet krok s novými technologiemi výroby substrátů,“ vysvětlil důvody budování haly Dr. Jiří Miler, obchodní ředitel společnosti Agro CS.

Dvakrát obalovaná hnojiva
Již patnáct let se dá v České republice koupit dlouhodobě působící hnojivo Osmocote fungující na principu pryskyřicí obalovaných granulí, z nichž se v půdě díky osmotickému efektu postupně uvolňují živiny. Americká společnost Scotts Proffesional toto hnojivo vyrábí ve třech závodech na evropském kontinentu a na trh jej dodává ve čtyřech základních typech. Nejužívanější je typ se standardním průběhem uvolňováním živin, nabízený ve čtyřech variantách s rozdílnou dobou působení (3 – 4, 5 – 6, 8 – 9 a 12 – 14 měsíců), ale například pro školkařskou produkci je vhodnější low start, který v prvních měsících uvolňuje živiny jen minimálně. V nabídce je dále ještě hi end a protect. Velkou výhodou hnojiva Osmocote je obsah mikroelementů, stejnoměrné uvolňování živin a vysoká konzistence granulí zajišťující lepší a přesnější dávkování.
Pro nadcházející sezónu se mohou pěstitelé těšit již na čtvrtou generaci dlouhodobě působícího hnojiva, prodávaného pod označením Osmocote Exact Protect. Firma Scotts totiž vyvinula a patentovala zcela novou technologii dvojitého obalování granulí (DTC – Dual Coating Technology), která zabraňuje uvolňování živin v prvních třech měsících po aplikaci a je tedy vhodná pro podzimní hrnkování ve školkách, kdy pěstitel chce začít s přihnojováním kultury na jaře. Nízké teploty v zimním období nemají na uvolňování prvků žádný vliv. Nově se na našem trhu objeví také Osmocote Exact High End, který se ze 75 % skládá z klasického Osmocote Exact, z 25 % z DCT, a uvolňuje velké množství živin ke konci pěstování a opačně působící Osmocote Start je vhodný pro pěstování mladých rostlin.

Stále noví zavlečení škůdci
Determinace škůdců na okrasných rostlinách je podle doc. Ing. Hany Šefrové, Ph.D., z Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně dost obtížná. Jedná se totiž o botanicky široké spektrum rostlin, na kterém škodí řada zástupců různých živočišných skupin. Okrasné rostliny jsou navíc kvůli četnému dovozu ze zahraničí nejvíce ohroženy právě zavlečenými organismy. „Zavlékáno je jich poměrně velké množství, ale obecně platí pravidlo deseti, a to že deset procent ze zavlečených organismů je schopno v nových podmínkách přežít a z této části zase jen deset procent je schopno se invazně šířit,“ vysvětlila doc. Šefrová. Sledování dokazují, že do roku 1980 se na území České republiky objevil každé čtyři roky jeden nový zavlečený druh škůdce, v letech 1981 – 2000 už to byl jeden škůdce v průběhu dvou let a v novém tisíciletí jsme se dostali na četnost zavlékání jeden škůdce za rok. Rizikovými oblastmi, z nichž mohou být živočichové do ČR dovezeni, jsou samozřejmě oblasti s podobnými podmínkami prostředí, tedy především Severní Amerika a východní Asie. Ke škodě věci podstatná část okrasných rostlin se pěstuje na krytých plochách, kde se mohou úspěšně šířit i organismy pocházející z teplejších klimatických pásem.
Jak se proti napadení bránit? „Nejúčinnějším a základním opatřením je prevence. Pokud zajistíme rostlinám optimální podmínky pro jejich růst a vývoj, budou odolnější vůči škodlivým činitelům,“ radí doc. Šefrová. Obecně je napadení největším problémem u mladých rostlin ve školkách, jejichž estetická hodnota může být v důsledku poškození snížena natolik, že budou neprodejné. Proto má u okrasných rostlin menší význam biologická ochrana, která může mít pomalejší nástup. Naproti tomu mechanická ochrana může být v některých případech jedinou možností (např. dřevokazní škůdci, přezimující hnízda bekyní), nicméně nejvýznamnější je ochrana chemická. Při ní platí, že největší účinek má včasný zásah a výběr přípravku závisí na druhu rostliny, bionomii škůdce a typu poškození. Doporučuje se preferovat selektivní přípravky před širokospektrálními a vyplatí se předem vyzkoušet citlivost rostlin, aby nedošlo k jejich znehodnocení například popálením či změnou zbarvení listů. U dřevin je vhodné ošetření v době rašení (proti škůdcům, kteří na nich zůstali po zimě), zaregistrovány jsou pesticidy s účinnou látkou chlorpyrifos a olejové přípravky. Možné je i ošetření v době vegetace (mimo období kvetení). Při výběru chemického přípravku je nutné vycházet ze Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin pro daný kalendářní rok.

Nové bakteriózy a plísně
Velká šíře hostitelských rostlin a variabilita symptomů je typická především pro virové choroby rostlin. Větší problémy však pěstitelům způsobují zavlečené bakteriózy a onemocnění způsobená organismy podobnými houbám.
V minulém roce se poinzéciích vyskytlo nové onemocnění (známé už z padesátých let z Indie, po roce 2000 bylo zaznamenáno v Německu a Nizozemsku), jehož původcem je Xanthomonas axonopodis pv. poinsetticola. Zpočátku se na rostlinách objevují drobné hranatější skvrny mezi žilkami, někdy se kolem nich vyskytuje světle žlutý nebo vodnatý prstenec. Pokud jsou rostliny ovlhčovány, rychle dochází k nekrotizaci velké části listů, které žloutnou a opadávají. Účinný způsob ochrany zatím neexistuje, jedinou možností je zajistit rychlé osychání listů po zálivce. V zahraničí se testovaly přípravky s účinnou látkou mancozeb, ale ty pouze zabránily dalšímu šíření bakterií na rostliny a zanechávaly skvrny na listech.
Na primulích se opět kvůli rostlinám dováženým především z Německa a Nizozemska objevila další z bakterií – Pseudomonas syringae pv. primulae. Bakterie se přenášejí osivem nebo závlahovou vodou (stačí odstříknuté kapky), přičemž jedinou možnou ochranou je používání zdravého certifikovaného osiva a zabránění přílišného ovlhčení rostlin. Symptomy mohou připomínat napadení plísní šedou. Umístěním napadených listů do vlhkého prostředí se na rozdíl od bakteriózy projeví botrytida již za 24 hodin typickým šedým povlakem konidioforů s konidiemi.
Na oblíbené letničce Gaillardia se v posledních letech častěji vyskytuje poškození plísní salátovou (Bremia lactucae). Primárně ji můžete nalézt na nejstarších listech, kde snadno ujde pozornosti. Typické jsou žlutě až žlutozeleně zbarvené skvrny, postupně nekrotizující. Na spodní straně listů se objevuje charakteristický bělavý povlak plísně a za vhodných podmínek se může rozšířit na celou nadzemní část rostliny. V důsledku napadení se podstatně zkracují stonky, květní stvoly, deformují květy a celkově hůře probíhá kvetení. V hustých výsadbách jsou dobře patrná ohniska žloutnoucích a později zasychajících rostlin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *