Sklizeň výborná, ceny nedostatečné

Současná světová krize ovlivňuje také agrární sektor. Meziročně došlo ke skokovému propadu cen zemědělských komodit. Ceny vstupů se zvýšily, a tak se řada zemědělců chystá omezovat výdaje a snížit intenzitu pěstování. Letos se očekává rekordní produkce obilovin. V České republice stouply výnosy i celková produkce většiny zemědělských komodit.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO – Food and Agriculture Organisation) letos očekává rekordní světovou produkci obilovin. Podobně tomu bylo i v roce 2007, kdy svět zaznamenal rekordně nejvyšší sklizeň. Důvodem pro další nárůst celkových výnosů je loňská vysoká cena na trzích se zemědělskými komoditami. Navíc se k tomu připojily obecně příznivé povětrnostní podmínky v hlavních regionech pěstování. Říjnový odhad světové produkce pšenice, který zveřejnilo americké ministerstvo zemědělství (USDA), činí 690,2 mil. tun. Loni to bylo 610,9 mil. tun, což znamená nárůst o téměř 13 %. Spotřeba pšenice by měla být asi 655,6 mil. tun a konečné zásoby asi 144 mil. tun. USDA předpokládá produkci kukuřice na úrovni 785,3 mil. tun. Oproti marketingovému roku 2007/2008 by to bylo o 1,7 mil. tun méně. Očekávaná spotřeba je 800,4 mil. tun a konečné zásoby 107,8 mil. tun.
Odhadovaná produkce olejnin v roce 2008/2009 je 417 mil. tun. Z tohoto množství mají největší podíl sójové boby (240,8 mil. t). Nejvýznamnější evropské olejniny řepky se vyprodukuje asi 54 mil. t, slunečnice 31,5 mil. t a bavlníku 46 mil. t.
Již několik let pozorujeme pokles světových zásob obilovin. Již stav v období 2006/2007, kdy statistiky uváděly hodnoty 405 mil. tun, se označoval jako nejnižší za posledních 25 let. V minulém marketingovém roce došlo k dalšímu poklesu a současný odhad konečné zásoby obilovin 2008/2009 (červenec 2008 až červen 2009) je 365,2 mil. t (o 16 mil. t nižší než v roce 2007/2008). Jedním z důsledků tohoto stavu je využívání části produkce k výrobě biopaliv.

Odhady z Evropy a u nás
Odhady celkové produkce obilovin v EU-27 se pohybují mezi 308 a 309 mil. tun (loni 258 mil. t). Evropská komise předpokládá, že hlavní obiloviny, pšenice, se v unii sklidí téměř 138 mil. tun. Podle informací, které poskytují jednotlivé členské státy, se meziročně zvýší produkce kukuřice. K tomu přispívá především Francie, Itálie, Rumunsko, ale také například Slovensko s odhadovanou rekordní produkcí jeden milion tun.
Meziroční nárůst v produkci většiny zemědělských komodit zanamenal Český statistický úřad i u nás. Zatímco osevní plochy vzrostly výrazněji jen u kukuřice na zrno, řepky a máku, hektarové výnosy stouply téměř u všech plodin. Pšenice se v České republice sklidilo z jednoho hektaru v průměru o jednu tunu více (5,85 t/ha). To znamená celkovou produkci asi 4,692 mil. t (loni 3,939 mil. t). Mírný pokles výnosů lze očekávat u řepky – 2,97 t/ha (loni 3,06 t/ha). Nárůst osevních ploch tento pokles vykompenzoval a odhadovaná produkce 1,062 mil. t bude větší než v roce 2007 (1,055 mil. t).

Ceny klesají všude
Příznivá situace v produkci z jednotky plochy kontrastuje se situací na světových ale i evroských trzích. V posledních měsících došlo k výraznému poklesu cen obilovin. Evropská komise zaznamenává výrazné rozdíly mezi východním a západním pobřežím unie. Například těsně před vyhlášením intervenčního nákupu (1. listopadu) se ceny kukuřice v Maďarsku a Polsku pohybovaly pod intervenční cenou 101,31 eura za tunu. Nízké ceny kukuřice tak budou představovat další tlak na ceny krmných obilovin, očekává Evropská komise.
FAO varuje, že současná finanční krize ovlivní negativně agrární sektor řady zemí, včetně rozvojových států. Vysoká sklizeň obilovin a pokles cen, který zaznamenaly agrární trhy v posledních měsících, neznamená řešení pro zajíštění dostatku potravy obyvatelům planety.
Zmiňovaná finanční krize a pokles cen zemědělských komodit má podle studie za následek, že mnoho pěstitelů se obává o finanční rentabilitu v příštích letech. Na vzniklou situaci zareagovali opatrnějším investováním. Znamená to částečný ústup od některých intenzifikačních opatření při pěstování.

Vývoz z unie
Finanční krize a pokles cen zasáhl také ropu, která se v současné době prodává kolem 70 dolarů za barel. To se promítlo do současných cen dopravy. V loňském roce se obchodníci potýkali s vyšší cenou paliv, nedostatečnou kapacitou nákladních lodí, přeplněností přístavů. Letos lodní doprava výrazně zlevnila. Zemědělské komodity využívají tento způsob přepravy nejčastěji, a tak náklady na dopravu neovlivňují výsledné ceny tak výrazně, jak tomu bylo v na přelomu let 2007 a 2008.
Vývozy pšenice z EU se nadále pohybují na vysoké úrovni. Celkový dovoz je na úrovni srovnatelné s minulými týdny ???. Jak uvádí Evropská komise, dovozená pšenice do EU v období červenec až srpen 2008 byla nejčastěji z Ukrajiny (58 % dovezeného množství), Kanady (16 %), USA (10 %) a osm procent dovezené pšenice bylo z Ruska. Ve stejném období se na exportu pšenice z unie nejvíc podílela Francie (54 %), Bulharsko (15 %), Rumunsko (11 %) a šest procent celkového množství vyvezlo Německo. Největším dovozcem pšenice původem z EU v období červenec až srpen 2008 byl Alžír (32 %), Maroko (10 %) a Pákistán (9 %).

Přibývá hladových
Přes příznivé odhady produkce obilovin nemá Organizace OSN pro výživu a zemědělství důvody k optimismu. Prudký nárůst cen v období let 2007 a 2008 měl za následek vyšší počet hladovějících lidí. Těch momentálně FAO eviduje okolo 923 milionů. Její zástupci upozorňují, že současný pokles světových cen komodit se zatím neprojevil na domácích trzích chudších států. Existuje obava, že vzhledem k přetrvávajícíc finanční krizi dojde k dalšímu nárůstu počtu hladovějících lidí.
Zpráva FAO varuje, že světové zemědělství čeká výzvy a rozhodnutí ovlivňující dlouhodobě tento sektor. Mezi vážné problémy patří nedostatek zemědělské půdy a zdrojů vody, malé investice do venkovské infrastruktury a zemědělského výzkumu. Nelze pominout ani vysoké ceny vstupů v porovnání s cenou zemědělských produktů a v neposlední řadě i malou připravenost na očekávané klimatické změny. V současné době má Země přibližně šest miliard obyvatel. Do roku 2050 se očekává nárůst na devět miliard. K nasycení takového počtu lidí by se současná zemědělská produkce musela téměř zdvojnásobit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *