Silná trojka pro jarní odplevelení obilnin

Plevele patří ke škodlivým činitelům s pravidelným výskytem, bez ohledu na ročník, pozemek i pěstovanou plodinu. Vyskytují se v porostech každoročně. Jsou ke kulturní plodině vysoce konkurenční a mají schopnost prosadit se i v silných, zapojených porostech. Máme pro vás řešení ve trojici spolehlivých přípravků.

V obilninách může přítomnost plevelů výrazně ovlivnit kvalitu zrna a výnos. Obilniny patří k plodinám poměrně náročným na úrodnost půdy a dostupnost vláhy, přítomnost plevelů je pak při pěstování obilnin logicky silně limitujícím faktorem. Mezi nejčastěji vyskytující se plevele ozimých obilnin patří chundelka metlice (Apera spica-venti), violky, heřmánkovité plevele, rozrazily, hluchavky, svízel přítula, mák vlčí, brukvovité plevele a další.  Tyto plevele se mohou prosadit také v jarních obilninách. V jařinách můžeme předpokládat menší výskyt máku vlčího, chrpy modré nebo chundelky metlice, naopak musíme očekávat výskyt jarních druhů jako jsou například oves hluchý, opletka obecná, hořčice rolní nebo merlík bílý.

Regulace trávovitých plevelů

Škodlivost trávovitých plevelů je významná. V případě silného zaplevelení mohou ztráty na výnosu dosáhnout až 80 %. Jak bylo řečeno, mezi nejvíce zastoupené druhy s nejvyšší škodlivostí patří v ozimých obilninách chundelka metlice, u jařin je to oves hluchý.  V posledních letech se také rozšiřují další ozimé trávovité plevele, jejichž škodlivost není zanedbatelná, především sveřepy, nebo psárka polní.

Axial Plus – prvotřídní účinnost na trávy

Jedním z praktických a vysoce efektivních řešení při regulaci trav v jarním období je využití graminicidů. Axial® Plus obsahuje účinnou látku pinoxaden, která je vysoce efektivní proti širokému spektru trav, včetně populací rezistentních vůči ALS-inhibitrům. Výhodou je, že pinoxaden je přijímán výhradně přes listy, má mimořádně příznivý enviromentální profil, díky němuž lze produkt aplikovat i na pozemky s omezením nebo zákazem aplikace herbicidů s reziduálním působením.  

Foto 1a, b, c – Porovnání účinnosti přípravku Axial Plus

Vynikající účinek na plevelné trávy

Výhodou herbicidu Axial Plus je nejen jeho registrace do širokého spektra obilnin (pšenice, ječmen, žito a tritikale), ale také jeho široké aplikační okno (BBCH 21–BBCH 39). Je také nenáročný na podmínky při aplikaci. Možné ho aplikovat v rozsahu teplot 1–25° C. Vysoká efektivita účinnosti i bezpečnost k plodině jsou samozřejmostí.

Avoxa - stále inovativní a jedinečná

Avoxa® je mimořádně vhodná pro regulaci odolnějších plevelných druhů, jako jsou sveřepy nebo psárka polní. Je určená pro aplikaci v pšenici, žitu a tritikale. Aplikovat je možné do druhého kolénka obilniny. Pro regulaci odolných plevelů doporučujeme dávku 1,8 l/ha. U chundelky metlice a ovsa hluchého postačí dávka 1,35 l/ha.

Avoxa je nejúčinnější herbicid k předcházení vzniku rezistence (chundelka metlice)

Avoxa je prvním a stále jediným herbicidem, který obsahuje kombinaci účinných látek ze skupiny inhibitorů ACCasy (pinoxaden) a inhibitorů ALS (pyroxsulam). Při regulaci trávovitých plevelů využívá synergického efektu obou obsažených účinných látek, který zvyšuje efektivitu herbicidního zásahu a současně snižuje riziko vývoje rezistence. Zároveň jako jediný herbicid určený proti sveřepům nemusí být kombinován s adjuvantem, a to díky propracované formulaci. 

Foto 2a, b, c – Porovnání účinnosti přípravku Avoxa

Regulace plevelů s herbicidem Camaro

Pokud jsme u ozimů nestihli provést herbicidní ošetření na podzim, je nutné v jarním období zajistit eliminaci dvouděložných plevelů co nejčasněji, abychom omezili jejich konkurenční vliv.

K tomuto účelu je velmi vhodný herbicid Camaro®. Je možné ho u ozimů (pšenice, ječmen, tritikale) aplikovat od počátku odnožování. Camaro lze využít také u ječmene jarního, zde ho můžeme aplikovat od růstové fáze BBCH 13. Aplikační okno pak u všech obilnin ukončuje růstová fáze druhého kolénka (BBCH 32).  Zastavení růstu citlivých dvouděložných plevelů je po aplikaci velmi rychlé, což oceníme především při herbicidním ošetření ozimů. Typické symptomy poškození plevelů (abnormality růstu, změna barvy) jsou patrné už za 7–10 dnů po aplikaci.

Odstranění dvouděložných plevelů i trav

V případě současného výskytu dvouděložných i trávovitých plevelů máme různé možnosti. Buďto doporučujeme použít Camaro v sekvenčním ošetření s herbicidem Axial Plus. Toto řešení je vhodné do všech obilnin včetně ječmenů. V sekvenčním ošetření je třeba dodržet odstup mezi aplikacemi a neaplikovat oba herbicidy současně.

Další možností je aplikovat Camaro v tank-mix kombinaci s herbicidem Avoxa. Možné využít v pšenici ozimé, tritikale a žitě. V tomto případě je možné snížit dávku Camaro o 0,1 l/ha. Dávka herbicidu Avoxa je závislá na druhu trávovitých plevelů, jak již bylo popsáno výše. Výhodou tank-mix kombinace herbicidů Camaro a Avoxa je rychlé a efektivní odstranění plevelů v jednom vstupu, velmi široké spektrum účinku a posílení účinku na některé dvouděložné plevele (rozrazily, violka).*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.,

Syngenta Czech s.r.o.,

Foto archiv firmy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down