Silážování vlhkého mačkaného zrna kukuřice.

Kukuřice se stala v naší republice za posledních pět let základní krmnou plodinou pro všechny výrobní oblasti do nadmořské výšky až 500 m.

Největší koncentrace energie je v zrnu kukuřice a z tohoto důvodu se zemědělské podniky začínají zajímat o zpracování a vhodné uskladnění kukuřičného zrna. Osvědčenou metodou je sušení zrna, ale cena dosoušení je ekonomicky značně náročná.
V malé míře je vlhké kukuřičné zrno konzervováno louhováním. Je to metoda, která zrno velice dobře konzervuje, ale v krmných dávkách má jen malé uplatnění z hlediska fyziologických funkcí bachoru.
Metoda šrotování vlhkého kukuřičného zrna je metodou konzervace zrna při sklizňové vlhkosti, která se pohybuje pod 30% a probíhá pod atmosférou CO2 bez použití konzervantu. Takto upravené zrno má především velký význam u výkrmu prasat. Začíná se také zařazovat dojnicím do krmných dávek, avšak při převládajícím systému krmení TMR, kdy zásadní problém je délka řezanky, se takto šrotované zrno nejeví příliš výhodně.
Pro skot se již třetím rokem začíná uplatňovat nová progresivní metoda – silážování chemicky ošetřeného, vlhkého mačkaného zrna obilí, luskovin a kukuřičného zrna s použitím přípravku CRIMPSTORE 2000. Především toto zpracování kukuřičného zrna našlo největší uplatnění v naší republice. Tato unikátní koncepce je založená na metodě skladování silážovaného a mačkaného zrna, které je upravené pro přímé zkrmování jak přežvýkavcům, tak i prasatům.
Příkladem nového systému chemické konzervace obilovin nám bylo Finsko, kde se silážování vlhkého mačkaného obilí stalo obecnou a plošně rozšířenou metodou. Zrno je sklízeno kombajnem přibližně tři týdny před plnou zralostí – při obsahu sušiny v rozmezí 55 – 70 %.
Vlhké obilí je pak mačkáno na speciálních mačkacích strojích MURSKA finské firmy AIMO KORTTEEN KONEPAJA OY. Zrno je pak skladováno v silážním žlabu, věžích a silážních vacích stejně jako při normálním silážování. Sláma se obvykle nechává na poli vyschnout a pak se běžným způsobem sklízí.
Tato metoda se uplatňuje nejen ve Finsku, ale i v Anglii, Polsku a v Rusku a dá se aplikovat i v podmínkách Česka. Naše firma, AgroKonzulta Žamberk s.r.o., ji během tří let odzkoušela v mnoha zemědělských podnicích a farmách.

Proč silážovat vlhké zrno obilí a kukuřice ?
– prodlouží se doba sklizně u kukuřic v závislosti na hybridech,
– u obilovin je možný dřívější nástup sklizně – to umožní zvládnout následné setí ozimů,
– poskytuje nejširší rozpětí doby sklizně ze všech dosud uplatňovaných metod ( sklizeň zrna obilí již od vlhkosti 45 %, u kukuřice od vlhkosti 40 %),
– umožní produkci kukuřičného zrna v netradičních oblastech s nadmořskou výškou do 500 m, přičemž má kukuřice asi o třetinu vyšší výnos zrna z hektaru než obiloviny,
– je možné uskladnění zrna, i když nejsou k dispozici posklizňové kapacity (především u obilovin),
– umožní vyřazení zpracovatelské organizace při výrobě krmných směsí,
– zvýší se obsah vodorozpustných cukrů o 50 % – 100 %,
– zvýší se stravitelnost zrna a využití rozpustného dusíku celé krmné dávky.
Při zkrmování dojde ke zlepšení obsahových složek mléka i ke zlepšení ekonomiky firmy.

Zhodnocení vlivu chemického přípravku CRIMPSTORE 2000 na silážování vlhkého mačkaného kukuřičného zrna:
– po aplikaci dochází k okamžitému snížení pH prostředí, k likvidaci negativní epifytní mikroflóry, především plísní a kvasinek (proto je nutné rovnoměrné pokrytí namačkaného zrna konzervačním přípravkem),
– při odběru zůstává zachována vysoká aerobní stabilita, přestože siláže obsahují 5 – 9 % vodorozpustných cukrů,
– je možné použití pro obiloviny, luskoviny i kukuřici,
– přípravek má sníženou korozivnost,
– je možné zkrmování všem hospodářským zvířatům,
– zrno má zvýšenou stravitelnost,
– zkrmování je možné již po přibližně 14 dnech po uzavření,
– skladování je možné ve vacích, věžích nebo silážních jamách,
– dojde ke snížení nákladů za nakupované krmné směsi.

Metoda silážování vlhkého mačkaného zrna má vliv na zvýšení stravitelnosti, na zvýšený obsah cukrů a aerobní stabilitu siláže. V krmných dávkách skotu se projevuje lepším hospodaření s rozpustným dusíkem, který je díky okamžité energii z cukrů využíván již v první fázi fermentace bachorovou mikroflórou. Větší využití rozpustného dusíku a vyšší stravitelnost zrna se projeví ve zvýšené produkční účinnosti celé krmné dávky, ve zlepšení obsahových složek mléka, vyšší užitkovosti, zlepšením zdravotního stavu a zvýšením reprodukce dojnic a následně zlepšením ekonomiky celého chovu.
Silážované mačkané zrno lze s úspěchem využít i pro výkrm prasat. Příjem takto upraveného zrna je velice dobrý a lze jím nahradit asi čtvrtinu běžné krmné směsi bez ztráty přírůstků. Ekonomický přínos nové metody silážování mačkaného zrna se projeví především ve výkrmnách s mokrým krmením nebo s možností ručního dávkování.

Ing. František Mikyska
AgroKonzulta Žamberk s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *