10.02.2022 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Šetrné hospodaření je nutností

Činností eroze je na území naší republiky ohrožena více než polovina orné půdy. I přes veškerá uplatňovaná půdoochranná opatření se situace nijak nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. Na mírně erozně ohrožených půdách lze při dodržování stanovených pravidel hospodařit. V současnosti se hledají nové technologie, které by erozi z velké části zmírnily a neměly podstatný vliv na pokles výnosové úrovně.

 

O zajímavých možnostech ochrany půdy při pěstování různých plodin se mohli dozvědět posluchači videokonference s názvem Nové půdoochranné postupy při pěstování kukuřice, brambor, cukrovky a zeleniny, kterou uspořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV).

Na semináři se probírala řada aktuálních problémů. Mimo jiné se řešily agrotechnické postupy šetrné k životnímu prostředí a zlepšující hospodaření s vodou, uhlíkem a živinami v půdě. Mnozí přednášející připomněli, že vše souvisí s půdní vláhou. Kvalitní pěstitelské technologie by měly nejen omezovat erozní činnost, ale také napomáhat zadržování vody v půdě.

Na opatření chránící půdu při pěstování brambor se zaměřil Ing. Pavel Kasal, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o. Podle jeho sdělení základní protierozní opatření představuje úprava hrůbků zakrývajících zasázené hlízy.

Ukazuje se, že miskovité vrcholy dokážou lépe zadržovat vodu než klasické špičaté. Vláha se po deštích nebo při zavlažování vsakuje, a tak nestéká do kolejové brázdy. Požadovaný tvar hrůbku se vytváří už při sázení brambor. Zároveň se v nekolejové brázdě vytlačují čechrané důlky.

Jako účinná protierozní metoda se ukazuje vytváření důlků a hrázek. Důlkování a hrázkování umožňuje modulátor tvaru hrůbků umístěný přímo na sazeči brambor. Tato technologie zajišťuje zadržení značného množství srážkové vody.

Přívalové srážky ale důlky a hrázky nezadrží. Po vydatných deštích může dojít k zaplavení pole a následnému vytvoření nepropustné povrchové půdní krusty. K nakypření zhutnělé vrstvy lze použít například stroj Varior 500, který může současně i přihnojovat.

Výše uvedenou pracovní operaci je možno uskutečnit buď ještě před vzejitím porostu nebo případně na začátku vzcházení brambor. Zařízení rozrušuje půdní krustu a současně aplikuje minerální hnojivo do kořenové zóny hlíz. Zároveň stroj obnovuje důlky v nekolejové brázdě. Tato technologie zlepšuje vsakování i zadržování vody a snižuje erozní činnost.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down