Setkání trávníkářů v Rousínově

Více než stovka trávníkářů z celé republiky se sešlo v Rousínově na semináři Novinky pro trávníky v roce 2005. Účastníci si vyslechli zajímavé přednášky o nových odrůdách, hnojení, ochraně a také o zkušenostech z oblasti zakládání a údržby trávníků. Rovněž mohli vystoupit v pódiové diskusi a prohlédnout si vystavenou techniku.

V úvodu semináře promluvil Ing. Antonín Doleček, obchodní ředitel Osevy Uni, a. s., Choceň, který stručně shrnul situaci na trhu s travními osivy. Podle jeho slov jsou v zemích původní patnáctky dané pevné sazby na tunu vyprodukovaného osiva, kterou farmář dostane.
V České republice se vyplácí jen dotace na hektar zemědělské půdy. Znamená to, že v současné době je výroba řady druhů trav nekonkurenceschopná z titulu těchto nerovných podmínek. U některých druhů jde o významnou částku s tím, že rozdíl dosahuje 30 až 80 % nákupní ceny, kterou firma platí zemědělcům.

Nové trendy hnojení trávníků
Ing. Josef Straka z firmy Agrostis se ve svém příspěvku věnoval novým trendům hnojení trávníků. Podle něj nelze hnojení provádět izolovaně, ale je třeba brát v úvahu řadu spolupůsobících faktorů. Travní druhy jsou od přírody hodně plastické vůči intenzitě hnojení. Na nehnojených plochách tráva sice nevymizí, ale plnohodnotné plnění požadované užitné funkce lze očekávat teprve po pravidelné aplikaci živin. Cílem intenzivního pěstování je udržet porost ve fázi odnožování a hnojení může výrazně pomoci vytvořit trávě podmínky, aby v této fázi byla schopna vytrvat.
Ing. Straka se také zmínil o využití dusíkatého stabilizátoru DMPP, který umožňuje plynulejší uvolňování dusíku vegetaci a zabraňuje jeho unikání mimo kořenovou zónu.
Zajímavým okruhem přednášky byla i úvaha nad možnostmi využití listových hnojiv do intenzivně pěstovaných trávníků. Ty mohou, podle Ing. Straky plnit funkci doplnění živin formou roztoku s nízkou koncentrací iontů živin v průběhu vegetace, kdy je vyvinut listový aparát. Výhodou aplikace je rychlá odezva trávníku v době, kdy porost z nějakého důvodu strádá. Má funkci i stimulační jako podpora příjmu živin kořeny. Na druhé straně není možné tento způsob výživy přeceňovat, protože půda je pro živiny velice důležitý prostředník s tlumící kapacitou vůči přehnojení nebo nedohnojení. V případě listové výživy totiž může přehnojení (zvýšení koncentrace roztoku) vést k poškození listů. Koncentrace živin (N, P, K) se při aplikaci na list pohybuje mezi dvěmi až třemi procenty, za příznivých podmínek maximálně až pěti procenty. Předností tohoto způsobu hnojení je snadnější příjem stopových prvků rostlinou v porovnání s příjmem kořeny.
Ing. Straka hovořil také o výsledcích pokusu v Německu. Prokázaly, že při hnojení jen na list dochází k významné redukci kořenového systému. Mělce kořenící trávník má následně menší odolnost proti stresovým vlivům.
Vlastní zkušenosti získané během poradenské praxe využil Ing. Straka, když vykládal o ekonomice aplikovaných pesticidů, vhodných pro trávník.

Trávníkářské novinky
V závěru přednášky se Ing. Straka věnoval novinkám, které se týkaly trávníků. Jednou z nich je práce na vytvoření aplikátoru hnojiv na principu aplikace výživy přímo ke kořenovému systému. Travní drn v tomto případě rozřezávají jemné bodky, které do něj vpravují hnojivo. Důvodem je nežádoucí interakce mezi hnojivem a nadzemní částí trávy a vrstvou travní plsti, která ovlivňuje průchod hnojiva ke kořenovému systému.
Druhou novinkou, stále víc žádanou, jsou organominerální hnojiva, která vedle minerálních živin obsahují i organickou složku. Ta působí jako kondicionér, který může zlepšovat další vlastnosti (např. indukci rezistence vůči houbovým chorobám, podporu kořenového systému, mykorrhizu, poutání vzdušného dusíku).

Ze šlechtitelské stanice Větrov
Ing. Ivo Našinec Vedoucí Šlechtitelské stanice Větrov Ing. Ivo Našinec poukázal ve svém vystoupení na to, že se do České republiky tlačí ohromné množství travních osiv ze zahraničí. Podle jeho slov bylo před pěti lety povoleno 47 trávníkových odrůd, po vstupu do EU jich je v evropském katalogu registrováno přes dva tisíce. U jílku vytrvalého jde například o 745, u kostřavy červené o 280 a lipnice luční o 157 odrůd.
Z toho vyplývá, že v přetlaku odrůd není snadné se orientovat ani pro pracovníky šlechtitelské stanice. Ve Větrově proto pracují na systematickém testování odrůd a věří, že se jim daří vybírat ty nejkvalitnější a nejvhodnější pro naše podmínky. Našinec hovořil také o výběru jednotlivých travních druhů a odrůd na stanoviště a principech sestavování směsí.

Příspěvky z výzkumu
Po poledni v rámci pódiové diskuse zazněly krátké příspěvky z výzkumu na témata: Využití Agrosilu na kontaminovaných půdách, Metody úpravy osiva podporující klíčení a vzcházení a Konkurenční vztahy mezi odrůdami jílku vytrvalého a lipnice luční ve směsích pro sportovní trávníky. Vystoupili i trávníkáři z praxe, jejich vystoupení se týkala pěstování travních koberců, uplatnění travních směsí pro fotbalová hřiště a problematice golfových hřišť. Na závěr celého setkání si účastníci prohlédli vystavenou techniku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *