06.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Setí – klíč k úspěchu

První otázka zní, jak rovnoměrně byla zrna secím strojem zaseta? Když se na porost podíváte, zjistíte že se skládá ze dvou částí. Z hustě vysetých rostlin v řádku, což je obvykle způsobené chybnou činností secího stroje, a vynechávkami rostlin v řádku. To může být způsobeno chybnou činností secího stroje nebo klíčivostí osiva anebo kombinací obou dvou vlivů.

Příčiny nepřesností v porostu mohou být způsobeny:
 Nastavením secího stroje. Secí stroj je nutno nastavit přesně podle návodu.
 Kalibrací secího stroje. Pravidelně před každou sezonou je třeba provést kalibraci secího stroje.
 Jinými vlivy. Pak je nutné zkontrolovat secí stroj, kvalitu osiva, napadení chorobami, poškození hmyzem nebo vyhodnotit povětrnostní podmínky.
Pokud provedeme rekapitulaci nejčastějších příčin nerovnoměrnosti mezi rostlinami tak jsou to:
 Klíčivost osiva – ta je velmi zřídka 100 %. Z tohoto důvodu se vždy objeví větší vzdálenosti v řádku.
 Chybná činnost secího stroje. Sem patří opotřebované části secího stroje, špatné nastavení a seřízení secího stroje, chyba řídící jednotky a vysoká rychlost při setí. Jak se zvyšuje rychlost během setí, začínají skákat secí jednotky, a to ovlivňuje tok zrn do řádků a kontakt osiva s půdou. Teoreticky může být snížení výnosu zrna vlivem rychlosti jízdy při setí od 0,07 až 0,2 t.ha-1 při každém zvýšení rychlosti o 1 km.h-1.
 Nepředvídatelné příčiny poškození rostlin. Sem patří poškození kroupami, chorobami a škůdci.
Nerovnoměrnost porostu kukuřice může také být definována jako nerovnoměrnost při vzcházení rostlin. To znamená, vzcházejí všechny rostliny v jeden den? A proč se obávat opožděného vzcházení? Protože opožděné rostliny jen velmi těžko mohou konkurovat starším. V nejlepším případě opožděné vzcházení nepřispěje ke zvýšení výnosu. Teoretická ztráta na výnosu je při desetidenním zpoždění 8 %. Při jednadvacetidenním zpoždění 10 až 20 %. Ale jak poznat v praxi jaké opoždění nastalo? Opožděné vzcházení o 10 a více dnů v praxi znamená, že růstová stadia se liší o dva listy. Pokud je tedy mezi dvěma rostlinami rozdíl dva a více listů, mladší rostlina bude téměř jistě na konci vegetace bez klasu. Proto se musíme zaměřit na příčiny opožděného vzcházení, mezi které patří: rozdílná půdní vlhkost, rozdílná teplota půdy a rozdílný kontakt osiva s půdou.
Teď, když jsme definovali možné příčiny nerovnoměrného porostu, musíme hledat cestu, jak zlepšit vyrovnanost porostu. Základním pravidlem je pečlivá starost o secí stroj, kterou lze rozdělit do tří bloků.
A. Po skončení setí. Chraňte secí stroj od vnějších vlivů. Lepší je skladovat secí stroj uvnitř. Pokud skladujeme venku, je třeba ho ošetřit. Především namazat všechny řetězy a ozubená kola a během zimy je skladovat v oleji.
B. Předsezonní údržba. Zkontrolujte a vyměňte všechny opotřebované části. Zkontrolujte, zda jsou dobře seřízeny disky. Je nutné nastavit vymezovací podložky tak, aby se disky dotýkaly. U mechanických seček zkontrolujte prstové nabírání zadního talíře. Zaměřte se také na výskyt rezavých míst, zbytky starého osiva v kotouči a opotřebení secí botky. Zkontrolujte a nastavte přítlak prstů. Zkontrolujte stav dopravních cest osiva, vyčistěte je včetně senzoru setí. Zkontrolujte stav opotřebení řetězů, tlak v pneumatikách, opotřebení výsevní radličky a pak nastavte sečku.
C. Nastavení sečky. Spočítejte výsevek pro osivo, které budete vysévat. Spočítejte hloubku setí podle vzorce: hloubka setí(cm)=HTS x 2 : 100. U pneumatických seček nastavte správný tlak podle různé HTS osiva. Namontujte správný výsevní disk nebo kotouč podle různé HTS osiva. Podle manuálu sečky nastavte správnou kombinaci pro požadovaný výsevek. Zkontrolujte nastavení kombinace pro požadovaný výsevek a nastavení monitoru kontroly setí. Vše nastavte pro normální rychlost setí a výsevek odpovídající co nejblíže polním podmínkám. Nenastavujte sečku na dvoře, ale na poli. Nastavte zároveň aplikátory hnojiv a pesticidů. Aplikační dávku můžete jednoduše měnit podle potřeby. Nakonec nastavte parametry setí (hloubku setí a přítlak setí).
Konečně den setí. Berte v úvahu teplotu půdy. Pamatujte, že agrotechnický termín setí kukuřice nastává, když teplota půdy v hloubce setí dosáhne 8 0C. Zvláště pokud jde o časné setí nebo bezorebné setí s půdním škraloupem je nutné sít mělčeji. V tomto případě hloubku vypočítáme podle vzorce:hs (cm) =HTS x 1,5 : 100.
A na konec:
 Ztráta výnosu vlivem nevyrovnanosti v porostu začíná první den.
 Potenciální ztráta výnosu může lehce být 0,5 – 1 tuna na hektar.
 Dobrá zpráva – správná údržba a nastavení secího stroje spolu s dobrou technologií setí by měly zabránit těmto potenciálním ztrátám.

Ing. Milan Prokop,
VP Agro, spol. s r.o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down