Semenářský podnik je v ČR deset let

Jedna z největších tuzemských semenářských firem Oseva, Agro Brno, spol. s r. o., slaví letos deset let svého trvání. Období působení společnosti je ale mnohem delší, navazuje totiž na semenářskou společnost z dvacátých let minulého století, na družstevní podnik Elita i na mnohokrát se transformující státní podnik.

V současnosti je společností, která se zabývá výrobou osiv a sadby a obchodováním s těmito i dalšími druhy zboží souvisejícího se zemědělstvím. Její činnost je rozmanitá, zaměřuje se na výrobu i obchod. Má vybudovanou síť maloprodejen se sortimentem určeným menším rolníkům, zahrádkářům a chalupářům. Organizačně je tvořena centrálou v Brně, dvěma pobočkami s celkem osmnácti čisticími stanicemi osiv, osmi semenářskými středisky a deseti prodejnami.
„Pokud existuje obchodní společnost deset let, je to doklad o její schopnosti stabilizace na trhu,“ konstatoval jednatel společnosti Ing. Jiří Hanzelka. Dodal, že v průběhu posledních dvou let došlo k omlazení firemního vedení a i tento krok spojuje s nadějí na její další rozvoj.

„ Pokud jde o naše záměry do budoucna, je pro nás nadále stěžejní oblast Moravy, nabízíme k pěstování odrůdy zapsané v Evropském katalogu odrůd, i když se prioritně drží těch, které jsou u nás registrované, mají u nás největší tradici a zákazníci o ně projevují největší zájem. V posledních deseti letech, tedy v době existence společnosti, jsme se samozřejmě orientovali i na zahraničí. Není to tedy jen otázka období po vstupu České republiky do EU, kdy se plně otevřel trh jak pro tuzemské, tak i zahraniční firmy. Zahraniční obchod jsme museli v 90. letech vybudovat zcela nově a pokračujeme v něm nadále úspěšně. Český trh je dost rozsáhlý, ale není schopen přijmout vše, co jsme mu schopni nabídnout. Proto hledáme a nalézáme odbyt v zahraničí. Z další expanze velkých zahraničních firem v ČR strach nemáme, ty už u nás stejně nějakým způsobem působí, ať už formou dceřiných společností nebo například výhradních zastoupení. A i my sami jsme v některých odrůdách výhradními zástupci pro ČR, upřesňuje Křivánek.
Bezprostřední cíl firmy je podobný jako v minulých letech, tedy udržet si jméno, které si v ČR vytvořila, a tím i stávající trh. „Zároveň chceme být špičkou v kvalitě, podobně jako v minulosti. Dlouhodobým cílem je i růst podílu na trhu, což v době někdy až nestandardních expanzních snah některých zahraničních firem nebude snadné. I kvůli tomu inovujeme technologie a snažíme se nabídnout co nejkomplexnější služby zákazníkům, abychom udrželi krok se světem. Jako první semenářská firma u nás jsme získali mezinárodní certifikát ISO 9001, který je určitým garantem kvality řízení a fungování firmy. Tak to alespoň vnímají v zahraničí, u nás to není ještě tak zažité. Letos nás čeká jeho recertifikace, ale věřím, že obstojíme,“ uzavírá svůj komentář Ing. Křivánek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *