Šednutí dužniny hlíz zhoršuje kvalitu brambor

V týdeníku Zemědělec jsme již několikrát informovali o zhoršené kvalitě konzumních brambor z loňské sklizně, která způsobuje problémy s jejich uplatněním na trhu.Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě nás informoval o tom, že jednou z příčin zhoršení kvality konzumních brambor je poměrně vysoký výskyt tzv. šedivosti dužniny hlíz, někdy nazývané černáním dužniny.

Vysvětlil, že se jedná se o neparazitickou, tedy fyziologickou chorobu, která je vyvolána změnou enzymatických pochodů v hlíze, kdy v dužnině jsou šedé, namodralé až tmavé skvrny s různou barevnou intenzitou. Nejčastěji bývají rozmístěné těsně pod slupkou. Šedivá skvrna se pak může rozšiřovat a výjimečně může zasáhnout většinu části dužniny hlízy. Tyto skvrny vznikají důsledkem oxidace fenolů fenoloxidázou postupně až na modrošedý melanin. Výskyt šedivosti dužniny výrazně zhoršuje kvalitu konzumních hlíz a může je z pohledu tohoto jejich využití úplně znehodnotit. U sadbových brambor pak snižuje vitalitu sadby. Hlízy napadené šedivostí dužniny bývají i častěji napadány dalšími patogeny, a to jak ze skupiny hub, tak i bakterií.
Největším problémem u šedivosti dužniny hlíz je to, že tato choroba nevytváří vnější příznaky, takže hlízy napadené šedivostí není možno předem odstranit. Teprve krájení stanoví skutečný stav hlíz. Jak nás Doc. Rasocha dále informoval, je proto v ochraně proti této fyziologické chorobě je nutno používat preventivních opatření, jako je vyrovnaná a správná výživa, případně včasné odstranění natě, šetrné zacházení s hlízami zajišťující co nejnižší mechanické poškození, vhodné skladování, využití retardace a manipulovat s hlízami za vyšších teplot. Významná z tohoto pohledu je odrůda. Výskyt šedivosti dužniny hlíz ovlivňuje i ekonomiku pěstování brambor, především určených pro konzum a zpracování na výrobky. Šedivost dužniny zvyšuje náklady, neboť viditelná všechna zbarvená místa musí být pro získání kvalitního finálního produktu odstraněna. To může výrazně negativně ovlivnit náklady a snížit tržní výtěžnost. Šedivost dužniny je často hlavní příčinou odmítnutí přijetí určité partie zpracovatelským průmyslem i realizace exportu konzumních brambor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *