Rychlé odhalení virů u brambor

Brambory jsou citlivé na onemocnění způsobená viry. Obzvláště skupinové napadení několika druhů najednou způsobuje velmi významné ekonomické ztráty. S ohledem na vegetativní množení brambor, se klade důraz na používání bezvirózní sadby. Britská firma Pocket Diagnostic vyvinula malé testovací zařízení, které je schopno během několika minut rozpoznat přítomnost virových a houbových chorob v rostlinném vzorku přímo na poli.

Virózy patří mezi významné choroby brambor. Společně s plísní bramboru jsou nejvýznamnější skupinou onemocnění těchto rostlin. V různých letech dosahují ztráty způsobené na výnosu 10 až 70 %. Horní hranici tohoto intervalu se ztráty přiblíží, pokud dojde k napadení skupinou několika virů najednou nebo virů jako je Y virus nebo virus svinutky bramboru.

Projevy a přenos choroby

Virové choroby se na rostlinách bramboru projevují různými formami mozaiky i nekrózami listů. Mezi další příznaky patří deformace listů a stonků Všechny tyto projevy viróz mají za následek redukci asimilační plochy a v konečném efektu významný pokles výnosu hlíz.
Četnost napadení ovlivňuje výskyt hlavního přenašeče, kterým je savý hmyz – mšice. Virózy se šíří i dalšími způsoby, například některými druhy háďátek i dalším savým hmyzem (křísy, třásněnky, ploštice). Výjimkou není ani přenos virů mechanicky kontaktem s infikovanou rostlinou. K náchylnosti vůči napadení brambor přispívá také vegetativní způsob množení. Proto se klade velký důraz na minimální výskyt sadbových hlíz, které byly napadeny virovým onemocněním. V množitelských porostech by mělo docházet k negativním výběrům nezdravých rostlin již během vegetace.

Výsledek za tři minuty

Britská firma Pocket Diagnostic vyvinula jednoduchý a rychlý test ke zjištění výskytu virových a houbových chorob v porostech brambor určených k produkci sadby. Množitelé brambor již nebudou nuceni čekat na výsledky laboratorních testů, aby získali informace o zdravotním stavu množitelských porostů. Do malé nádoby s extrakčním činidlem se vloží mladší listy rostliny. V případě větších rostlin je vhodné odebrat kousky listů z různých částí. Dvacet sekund intenzivního třepání stačí, aby byl připraven roztok, který se nakape do sedm centimetrů velkého diagnostického zařízení. Vzorky by neměly být nijak zchlazovány nebo zmrazovány, protože jinak se může test zpomalit, popřípadě měření je nepřesné. Výsledek odhalí, zda jsou porosty infikovány viry (PVY, X, A, S, V), Ralstonia solanacearum (původce hnědé hniloby) nebo plísní bramborovou.
V krátké době bude k dispozici rychlý test také pro diagnostiku karanténní choroby bakteriální kroužkovitosti. Cena testu, jehož výsledky jsou známy během tří minut, se podle patogena a rozsahu pohybuje od 14 do 31 eur. Testovací sada se vejde do kapsy a lze ji použít přímo na poli.

Komentáře ke článku 1

  • jiří kosobud

    Dobrý večer,mám velký problém. Na bramborách se mi objevila pro mě neznáma choroba.listy jsou zkroucené až některé nevyvinuté.Objevilo se to na pár rostlinách a šíří se to i na zdravé,během 14 dní je napadeno 10% rostlin.Našel jsem vir SVINUTKA, která odpovídá příznakúm onemocnění, ale nejsem si jist. Prosím o radu. Moc děkuji a hezký zbytek večera.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *