Rozsáhlá podpora pro bio

Ekologické zemědělství a produkce biopotravin rostou a zároveň jsou masivně podporovány z mnoha zdrojů. Jak se na tom podílí Ministerstvo zemědělství ČR nám vysvětlil Ing. Martin Leibl, Ph.D, vedoucí oddělení environmentální politiky.

 

Pod hlavičkou ministerstva nyní probíhá kampaň s názvem Žiju bio! Zaznamenal jsem ji ale již před nějakým časem, kdy ji zajišťoval Pro-Bio, Svaz ekologických zemědělců. Jakou to má souvislost?
Od října do konce roku kampaň běží v gesci ministerstva, které na ni vyčlenilo čtyři milióny korun a realizuje ji agentura Nexos. Obsahuje ochutnávky biopotravin, přednášky, infolinky pro zemědělce a spotřebitele, webové stránky, inzerce v médiích a tak dále. Slogan Žiju bio se začal objevovat v propagačních aktivitách někdy loni a byl to také informační projekt ministerstva, který realizoval svaz Pro-Bio. Stejné motto měla ale také letošní akce Září – měsíc biopotravin. Tu také financuje ministerstvo a organizuje agentura Green marketing. Nedá se tedy říci, že je to slogan svazu Pro-Bio nebo ministerstva, vždy je to nějak propojené, nebo společné.

Na kampaň Žiju bio předpokládám probíhalo výběrové řízení. Kolik bylo účastníků? Přihlásili se dva účastníci, právě svaz Pro-Bio a Nexos, který byl vybrán.

Co komisi vedlo k takovému rozhodnutí? Předpokládal bych, že svaz má mnohem větší zkušenosti s tím, koho oslovit a jak se na něj obrátit, protože se tím již nějakou dobu zabývá.
Zkušenosti určitě má, ale výběrová komise na základě posouzení kvality nabídek a toho, co by se mělo v rámci kampaně dělat, rozhodla, že ji bude realizovat firma Nexos.

Je kampaň zaměřena spíše na spotřebitele, nebo na zemědělce?
Na obě skupiny.

Spotřeba roste, dá se předpokládat, že ji kampaně dále zvednou. Vzhledem k sortimentu na trhu se to ale bude týkat především dovozových potravin. Bylo by spíše potřeba stimulovat domácí zemědělce, aby se rozhodli k produkci biopotravin …
Na to máme jiný nástroj. Trochu přeskočím, od nového roku bude pobíhat tříletá EU – kampaň na propagaci biopotravin, kterou bude z poloviny financovat Evropská unie a z poloviny Státní zemědělský a intervenční fond. Tam nemůžeme propagovat pouze české biopotraviny, musíme je se jich týkat jako takových. Tedy poskytnou spotřebiteli informace o jejich výhodách. Chceme podporovat také domácí produkci a slabý článek vidíme především ve zpracování. Na to reaguje program rozvoje venkova, v jehož rámci byla vyhlášena opatření týkají se přidávání hodnoty zemědělským produktům. Čeští výrobci biopotravin jsou v nich podstatně zvýhodněni v bodovém hodnocení. Když si výrobce biopotravin připraví například projekt na modernizaci nebo novou výstavbu zpracovny, tak v bodovém hodnocení získá poměrně hodně preferenčních bodů a má větší šanci, že projekt bude přijat k realizaci. Pokud je to faremní zpracovatel, získá navíc body za to, že je ekologický zemědělec.

Jaký objem financí je na ji vyčleněn?
Na EU kampaň na propagaci biopotravin to bude zhruba 25 milionů na roky 2008 – 2010.

Co se za to dá pořídit? Především inzerce v tisku, bilboardy, webové stránky, roadshow – tedy ochutnávky biopotravin asi ve dvaceti městech a prezentace v médiích. Tedy klasická reklamní akce.

Reklama v televizi se z toho asi zaplatit nedá …
Televizní reklama právě kvůli malému objemu financí součástí nebude. Na rok vychází v průměru osm milionů, to by se udělalo pár spotů a bylo by po penězích.

Na koho bude zaměřená?
Především na spotřebitele, tedy na informování o výhodách biopotravin, o značení naším bio logem a EU logem.
Není trochu pozdě spouštět takové kampaně, když se biotrh v posledních letech tak rychle rozrůstá?
Myslím že ně. On se sice rozjíždí, za loňský rok byl dosáhl obrat obchodu s biopotravinami zhruba 760 milionů korun. To je celkem pěkné, ale potenciál trhu je velký. Vždyť dnes zhruba polovina spotřebitelů neví, jak biopotraviny pozná. Pravidelně je kupuje přibližně 5 % zákazníků a 25 % občas. Kampaň určitě informovanost zvýší.

Podaří se vám vzhledem k růstu cen konvenčních komodit přemluvit zemědělce, aby se pustili do ekologického hospodaření, které je pro ně vlastně neznámé a svým způsobem náročné?
Těmito kampaněmi je právě chceme informovat, aby věděli jak to dělat. Myslím si, že je to nová podnikatelská příležitost, které by se zemědělci mohli chytit. Po biopotravinách je stále větší poptávka, než je nabídka, u klasických potravin je to přímo obráceně. Za poslední dva až tři měsíce navíc přibylo mnoho tuzemských výrobců biopotravin.

Myslíte, že se zvednou ceny biopotravin, vzhledem k růstu cen konvenčních komodit?
Otázka ceny je poněkud složitější. Že jsou biopotraviny dražší je známá věc. Soudím, že vše závisí na tom, v jakém množství se budou produkovat. Pokud je malé, logicky bude cena vyšší. Dále je to otázka trhu, a tu nijak neovlivníme. Když jsem byl o víkendu v obchodě, tak tam byla například sleva na biojogurty. Cena biopotravin tak může být stejná jako konvenčních. Hlavní věc ale je, v jakém množství se biopotraviny budou produkovat.

Cílíte na určitou skupinu zemědělců, které byste chtěli pro bioprodukci získat? Například podle velikosti farmy či zaměření?
Určitě chceme, aby bylo více orné půdy. Nyní je v ekologickém zemědělství zhruba 30 000 hektarů. Součástí kampaně Žiju bio bylo oslovení zhruba sedmi tisíc konvenčních zemědělců, kteří se dozvěděli o infolinkách, na kterých se mohou informovat o tom, jak přejít, jak pěstovat rostliny a chovat zvířat v ekologickém zemědělství. Spolupracuje se také s akreditovanými poradci, kteří poradí, jak konkrétní situaci řešit. Také kontrolní organizace by měly směřovat na konvenční zemědělce a informovat je o tom, jaká jsou pravidla a co musejí dodržovat.

Chystá ministerstvo něco zajímavého v ekologickém zemědělství pro příští rok, mimo toho, co jsme tu již probrali?
Připravuje se realizace programu Ekologické zemědělství a biopotraviny. Pro příští rok na něj máme rozpočtu nárokováno deset milionů korun. Zabývá se například zaváděním biopotravin do škol, na to bychom chtěli vytvořit speciální dotační titul. Další oblastí je řešení nedostatku certifikovaných jatek, což je vzhledem k velké produkci biohovězího značný problém. Zaměřuje se také na projekty ekologických zemědělců, které se týkají životního prostředí. S jeho pomocí by se mělo na konkrétních ekofarmách ukázat, jakým způsobem farmář šetrně hospodaří a přispívá k ekologické stabilitě krajiny.
Výhledově nás čeká novela národního zákona, protože od začátku roku 2009 začne platit nové nařízení o ekologickém zemědělství. Během příštího roku se budou schvalovat prováděcí předpisy. Kompletní normy pak budeme muset porovnat s naší legislativou a připravit novelu. V dohledné době také budeme muset začít pracovat na novém akčním plánu, současný platí do roku 2010. Uvidíme, zda se nám podaří dosáhnout plánovaných 10 % ekologických ploch do konce roku 2010, zatím je to zhruba 7,5 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *