Rozkvetlá budkovská řepka slibuje vysoké výnosy

V Zemědělském družstvu Budkov, stejně jako u většiny ostatních pěstitelů, byl loňský a předloňský výnos řepky velkým zklamáním. O to více se zdejší agronom těší z letošních porostů. Ty totiž slibují velmi dobrý výsledek. Přesvědčit se o tom mohli mimo jiné i účastníci Polního kázání, které právě zde zorganizoval Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

Polní kázání konané 20. května v Budkově na okrese Třebíč bylo druhou z celkem třinácti akcí, které po celé České republice Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) během května a června organizuje. Účastníci těchto akcí mají možnost vidět poloprovozní pokusy s širokým spektrem odrůd řepky. V pokusech jsou zastoupeny i nejčerstvější novinky odrůdového sortimentu.

Nešetřit na osivu
Jak na poli, tak v rámci semináře, pěstitelé získali především informace o hospodářských vlastnostech prezentovaných odrůd i o jejich výsledcích při pěstování v předchozích letech. Týdeník Zemědělec některé z těchto informací přináší v Tématu týdne na str. …
Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., poradce svazu, k tomu doplnil, že při volbě odrůdy řepky v praxi mnohdy nerozhodují jen zmíněné vlastnosti, ale i cena osiva. Jak vysvětlil, šetřit na osivu a jeho moření se ale nevyplácí. Ve finančně silných podnicích by proto měli bez váhání zvolit osiva nejlepších a nejnovějších odrůd, které je pochopitelně nejdražší. Avšak i v podnicích finančně slabších by pěstitelé neměli sáhnout po levném osivu. Nemořené osivo starších odrůd stojí asi 400 Kč/ha, mořené asi 700 Kč/ha, nejnovější namořené hybridy asi 1800 – 2000 Kč/ha. Avšak již desetiprocentní rozdíl ve výnose mezi novými a staršími odrůdami, jež jasně prokazují i pokusy Ústředního a kontrolního ústavu zemědělského, rozdíl v ceně osiva zaplatí.

Je z čeho vybírat
Doc. Baranyk rovněž informoval o tom, že v současné době pěstitelé mohou vybírat z velkého množství odrůd řepky. Jen v letošním roce již přibyly do sortimentu povolených odrůd tři nové liniové odrůdy a dva hybridy řepky, o dalších dvou liniových odrůdách se jedná. Zdaleka však neplatí to, co před deseti až patnácti lety, kdy se na polovině ploch pěstovaly jen tři odrůdy, přičemž převládala jediná odrůda Lirajet. V letošní sezóně se na polovině ploch pěstuje sedm odrůd a nejrozšířenější Orkan, Cando a Artus mají podobné zastoupení na plochách – asi deset procent. Zastoupení hybridů, které se začaly pěstovat v sezóně 1998/1999 se postupně zvyšovalo až na téměř 22 %. Letos však jejich zastoupení kleslo na 20 %. Doc. Baranyk to zdůvodnil obavami pěstitelů řepky z velkých ztrát při případném zaorání porostů, tak jak k nim došlo v minulém roce.

Na návštěvě v podniku
Pětinové zastoupení hybridních odrůd řepek mají i na plochách řepky v Zemědělském družstvu Budkov, které bylo hostitelem zmiňované akce. Toto družstvo se podle slov svého předsedy Václava Posáda řadí mezi menší zemědělské podniky. Obhospodařuje asi 1400 hektarů zemědělské půdy v nadmořské výšce 480 –580 metrů m n. m. a asi 950 hektarů půdy je zařazeno do tzv. méně příznivých oblastí. ZD Budkov chová asi 1100 kusů skotu, z toho asi 400 dojnic s průměrnou užitkovostí asi 7000 l. Stosedmdesátihlavé stádo krav holštýnského plemene však vykazuje užitkovost 8000 l. Nižší je užitkovost u červenostrakatých krav. Doplňkem živočišné výroby je menší chov prasat.

Řepce vše co potřebuje
Rostlinná výroba v ZD Budkov je pochopitelně z části podřízena výrobě živočišné. Pěstují zde ale i některé tržní plodiny. Jednou z nejvýznamnějších je zmíněná ozimá řepku, kterou zde obvykle, stejně jako letos, sejí asi na 200 hektarů. Hlavní agronom družstva Ing. Antonín Simandl připouští, že to je poměrně velké zastoupení. Dodává však, že hospodaří v oblasti, kde se řepce daří, a je pro podnik tudíž velmi důležitá. Výnos je zde každoročně nad republikovým průměrem. Díky vlastním skladovacím možnostem prodávají budkovští pěstitelé řepku až v zimě či dokonce na jaře a tak ji i dobře zpeněžují.
ZD Budkov je členem SPZO již řadu let a jak agronom říká, při agrotechnice řepky se proto drží svazových doporučení. Jmenoval například časné setí. Letošní řepku zde totiž seli již 14. srpna. Výrazně také snížili výsevek. „I porosty, které měly po zimě jen 25 jedinců na metr čtvereční nyní vypadají velmi dobře,“ uvedl Ing. Simandl.
V ZD Budkov se proto nebojí do řepky zainvestovat. Sejí výlučně mořené osivo – nejvíce jsou zastoupeny odrůdy Orkan, Laser a Catonic. Samozřejmé na všech plochách je podzimní ošetření řepky fungicidem s morforegulačním účinkem. Ošetření na jaře vyplývají z aktuální potřeby. V den konání Polního kázání byly porosty již čtyřikrát ošetřeny insekticidem (jedenkrát proti krytonoscům, dvakrát proti blýskáčku, jedenkrát proti bejlomorce). V plném květu rovněž ošetřují proto houbovým chorobám.

Co ještě v této sezóně?
Právě na ošetření proti houbovým chorobám upozornil Ing. Jaromír Šaroun z agronomické služby svazu v tomto regionu. Uvedl, že ačkoliv nyní porosty vypadají dobře a bez chorob, k jejich rozšíření ještě může dojít, zvláště pokud by pršelo. Spadané okvětní lístky jsou pro houbové choroby dobrou živnou půdou. „Letos je hlízenkový rok,“ uvedl Ing. Šaroun doslova a navrhl opatření. Vhodné jsou například fungicidy Alto Combi, Alert, Sportak Alpha či Konker, které kromě na hlízenku účinkují i na další houbové choroby. Velmi důležitá je dostatečná dávka vody – 300 l/ha. Stolitrová dávka podle Ing. Šarouna „prostříkne“ porost řepky pouze do 10 – 15 cm.
Další z možností boje proti hlízence je použití biologického preparátu Contans, které je díky možné dotaci určené biologickým přípravkům výrazně levnější než zmíněné fungicidy. Tento přípravek se však zapravuje do půdy tři měsíce před teoretickým výskytem škodlivého činitele, tzn. při zpracování půdy, a tudíž přichází v úvahu až pro příští sezónu. Ing. Josef Škeřík, CSc., z SPZO, uvedl jako výhodu fakt, že půda je od škodlivého činitele ozdravena i pro ostatní plodiny. Nevýhodou je účinnost pouze proti jediné chorobě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *