Rozhodněte se pro správný orební systém

Práce, které přeměňují nově sklizené pole na pole, na které je možno nově sázet či sít, se pojí s tím, jak opatrní jste byli při zacházení s půdní strukturou v době nedávné i v dlouhodobém horizontu, jak máte načasovány svoje aktivity ve vztahu k tomu, jak jednoduché je obdělávat půdu, potřeba vypořádávat se nebo zlepšovat problémy s rostlinnými zbytky a plevely, jak dobří jste v posouzení toho, co vyžadují okolnosti a jakou úroveň technologie máte k dispozici.

V dněšní Evropě jsou opravdu malé farmy řídké a velké farmy se dále zvětšují. Malé farmy jsou důležité jako udržovatelé a ochránci a přírody. V současné době i velké farmy jsou zaměřeny na více biologický způsob pohledu na produkci. Integrované systémy faremního řízení jsou nástroje, které velké farmy mohou užít ve své práci jako udržovatelé a ochránci přírody. Na velkých farmách mají lidé více času a peněz získat know-how a čas na řízení a také na to, aby si vybojovali lepší cenu za svojí pšenici.

Z podnikatelského hlediska je zde mnoho, co by se dalo říci o ekonomické termínu „výnosy z rozsahu“. Na velkých farmách vyrábějících obilniny připadá přibližně 5 hodin práce na hektar za rok. Farma o 100 hektarech, která by nedávno byla považována za vhodnou velikost, měla by výdělkovou kapacitu 500 – 600 hodin za rok, což může být problematická úroveň dosáhnout úrovně investic, které moderní technologie vyžadují.

Existuje racionální evidence že s ohleden na další vývoj je jako koncenzus považována farma o velikosti 200 hektarů jako absolutní minimum na farmu vyrábějící obiloviny. Vezmeme-li v úvahu cenu moderních strojů, prvním kritériem pro dosažní nízkých nákladů je, že stroj může být používán každoročně na ploše, která odpovídá ceně a kapacitě stroje. Volba technologie bude pak provázena velikostí farmy, nebo jinak řečeno, plochou na investovanou peněžní jednotku.

Důležitost půdního typu při volbě orebního systému.
Determinující faktory ve volbě orebního systému jsou půdní typ a clima. Protože u nás v Evropě máme systém obhospodařování a klimatu, který znamená, že sejeme a sklízíme během děštivé sezóny, orební systém musí být adaptován na podmínky vlhkosti. Protože struktura různých půd určuje její strukturální schopnost při počasí a větru, dominující typ půdy v určité půdě určuje, jak vytvořit vodě odolný orební systém.

Existují tři rozdílné půdní druhy:


Single grain soils jsou velmi jednoduše oratelné a mohou být obdělávané vlastně nezávisle na počasí, jestliže primární orba, sekundární orba a setí jsou prováděné „stejný den“. Heavy aggregated soils jsou strukturálně velmi silné, jestliže jsou obhospodařované správně a může to být využité k vytvoření jemné a docela vodě neprostupnému orebnímu systému. Intermediate soils je obtížné obdělávat a vyžaduje to hodně orebního know-how, jestliže půda má být kultivována úspěšně a levně. Ty jsou strukturálně velmi citlivé když jsou vlhké, zatímco velmi snadno vyschnou a ztvdnou. Flexibilní a pokročilý systém s velkou kapacitou je často úspěšný.

Orební systém s dlouhodobou trvanlivostí musí z pohledu obdělávání, v našich klimatických podmínkách, schopen vypořádat se:
 se zbytky plodin
 efektem kol a sklizňové techniky
 plevely

Tyto tři problematické oblasti můžou zacházet se systémem, který zahrnuje orbu. Avšak, orba je drahé opatření když, zvláště nepoddajné půdě, výsledkem je hodně sekundární orby. Rezidua rostlin je možno řešit vytrháváním, střídáním plodin a orbou, vyžadující flexiblní přístup.

Efekt kol a sklízení je problémem a může být řešen pouze uvědomělým používáním nízkého zatížení na půdu v kombinaci jinými opatřeními šetřícími zlepšujícími půdní strukturu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *