Rostlinný aktivátor přináší úspory

Na více než pěti tisících hektarech se u nás loni uplatnil přípravek Greemax, který patří do kategorie pomocných prostředků na ochranu rostlin. Zkušenosti jsou velmi dobré a vzhledem k rozšíření jeho registrace bude pěstitele jistě zajímat, jak jej mají správně používat a jaké výhody jim to přinese.

O co jde

Greemax, jehož výrobcem je švýcarská firma Stallen Bio Agro AG, lze charakterizovat jako biologicky odbouratelný emulzní koloidní koncentrát, který zajišťuje dokonalejší využití účinných látek systémových, translaminárních a hloubkově účinkujících přípravků na ochranu rostlin. Mohou to být herbicidy, fungicidy, insekticidy nebo akaricidy, stejně jako listová hnojiva. Zároveň se ale podílí na zvýšené tvorbě chlorofylu v listech ošetřených rostlin a zvyšuje obsah kyseliny huminové v půdě.
Pomocné prostředky na ochranu rostlin jsou v současnosti označovány za novinky, ale nejsou novinkami v pravém slova smyslu. Mají svou historii starou téměř tak, jako je ochrana rostlin sama. Větší pozornost jim vědci začali věnovat v devadesátých letech minulého století, a to v souvislosti se snahou zvýšit spolehlivost prováděných ochranných zásahů a snížit spotřebu prostředků na ochranu rostlin z důvodu požadavku na menší zatěžování životního prostředí chemickými látkami.
Pro Greemax je ovšem slovo novinka trefné pojmenování. Bývá dokonce nazýván prostředkem na ochranu rostlin nového milénia. Díky svému složení reprezentuje první koloidní transportní systém. Koloidní emulze je tvořena částečkami, jež jsou tak malé, že nejsou ovlivňovány přitažlivostí, ale přesto podléhají tzv. Brownovu molekulárnímu pohybu. Princip účinnosti spočívá ve vytvoření velmi stabilní koloidní emulze, která obklopí molekuly účinných látek přípravků na ochranu rostlin. Ty jsou chráněny před předčasným odbouráním a zároveň je díky tzv. sáňkovému efektu urychlen jejich transport do rostlin přes voskovou vrstvu kutikuly na listech stejně jako kutikulou škodlivého hmyzu. Výsledkem je pak nejen spolehlivé využití účinných látek aplikovaných přípravků, ale i snížení jejich ztrát, a tím vyšší spolehlivost ochranného zásahu i při použití spodní hranice doporučeného dávkování.

Nezaostáváme za světem

Na náš trh s přípravky na ochranu rostlin se Greemax dostal loni. Jeho dovozcem je firma Finstar, s. r. o., a výhradním distributorem společnost Novum Czech. Před tím se o jeho přednostech přesvědčili farmáři v USA, Kolumbii, Brazílii, Venezuele, Německu, Nizozemsku a Dánsku.
Zatímco loni byl u nás registrován jen pro použití se systémově účinkujícím herbicidem Attribut v ozimé pšenici, letos je jeho registrace značně rozšířena. Po schválení SZÚ, které v současné době probíhá, jej bude možné používat se všemi systémově, translaminárně a hloubkově působícími fungicidy, akaricidy a insekticidy a také s herbicidy určenými k hubení plevelů na orné půdě před setím, sázením a na strništi, ve chmelu, intenzivních ovocných výsadbách, ve vinicích, okrasných rostlinách, na nezemědělské půdě, při přípravě půdy na zalesnění a na železnici a stejně jako loni v ozimé pšenici s herbicidem Attribut.

Pozor na přípravu postřikové kapaliny

Návody k použití jsou k tomu, aby se četly a také dodržovaly. Přesto, jak na tiskové konferenci k loňským zkušenostem s přípravkem Greemax zdůraznil Ing. Zdeněk Košťál, nejvíce se v praxi chybovalo právě při přípravě aplikační kapaliny. Koloidní systém má svá specifika a když se něco opomene, nemusí být výsledek takový, jaký uvádí výrobce.
Jak tedy postupovat? Odměřené množství Greemaxu zředíme vodou, abychom dokonalým promícháním vytvořili zhruba 2% disperzi. Do ní přidáme odměřené množství přípravku na ochranu rostlin a znovu důkladně promícháme. Takto připravenou disperzi vlijeme do nádrže postřikovače částečně naplněné vodou a za stálého míchání doplníme vodou na požadovaný objem. Množství kapaliny potřebné na ošetření jednoho hektaru se řídí požadavky pesticidu, ne Greemaxu. Dávka Greemaxu je vždy stejná, a to pouhých 40 ml/ha. Při přípravě tank-mixů, kdy je kombinováno více přípravků, díky Greemaxu nenastávají žádné problémy s jejich antagonismem. Odpadají rovněž problémy se špatnou kvalitou vody pro přípravu aplikační kapaliny. Vůbec nevadí její znečistění, ani přílišná tvrdost nebo nevhodné pH.

Ekonomika hraje roli

Napsat odpovědně, zda je Greemax drahý či levný, nelze. Jak už bylo uvedeno, jde o pomocný prostředek na ochranu rostlin, a tak je nutné hodnotit jeho cenu v širších souvislostech. Budeme-li jej kombinovat s levným pesticidem k ošetření porostu, který nehodláme pěstovat intenzivně, bude drahý. Pokud ale vložíme prostředky do nákladnějšího zásahu, který přinese značný efekt (například ochrana obilnin proti houbovým chorobám ochrana proti strupovitosti jabloní apod.), přídavek Greemaxu se určitě vyplatí. Za důležitou považuji ještě poznámku, že v této kalkulaci šlo pouze o peněžní vyjádření a v úvahu nebyla brána ochrana životního prostředí snížením jeho zatížení chemickými látkami.

Co napsat závěrem?

Greemax není žádné šarlatánství a výsledky provozního ošetření dokázaly, že pro zemědělskou je praxi skutečným přínosem. Jeho působení je vysvětlitelné na vědeckém základě a v praxi bylo v několika zemích po dobu několika let ověřeno, že opravdu funguje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *