Rezistence chundelky metlice narůstá

Chundelka metlice (Apera spica-venti) je jedním z nejzávažnějších trávovitých plevelů střední Evropy. Kvůli změnám ve zpracování půdy a upřednostňování bezorebného systému zpracování půdy, zúžení osevního postupu a vyššímu zastoupení obilnin v osevním postupu dochází ke zvýšenému výskytu chundelky metlice. A to jak z hlediska míry zaplevelení, i tak i z jejího rozšíření.

Máme pro vás řešení – herbicidy Axial Plus a Avoxa

K zamezení masivních ztrát výnosů se musí chundelka metlice regulovat. A to zejména v obilninách díky možnosti využití selektivních herbicidů. Uplatnily se zejména účinné látky ze skupin HRAC A, B a C herbicidů, které hrají klíčovou roli v postemergentní regulaci plevelů chemickou cestou. Podíl populace chundelky metlice rezistentních vůči PS-II a ALS inhibitorům se neustále zvyšuje a dokazují to i naše výsledky.

Monitoring rezistence plevelů

Ve společnosti Syngenta se věnujeme monitoringu rezistence plevelů už šestnáct let. Cílem našeho monitoringu je především ověřit stávající podezření na rezistenci u selektivních herbicidů a také zjistit stav aktuálního šíření rezistentních populací v rámci Evropy.

Do testování jsou zapojeny země jako Německo, Rakousko, Česká republika, Francie, Belgie, Lotyšsko, Litva, Polsko a Švýcarsko. V roce 2019 bylo testováno celkem 169 vzorků (populací) chundelky metlice, z České republiky pocházelo 50 vzorků. Testování se provádělo u herbicidů obsahujících účinné látky ze skupiny ACC-asa inibtorů (pinoxaden) – Axial Plus, ALS inhibitorů (mesosulfuron, iodosulfuron, thiencarbazone, pyroxsulam, florasulam) a PSII Inhibitorů (chlortoluron).

Potvrzen trend předchozích let

Naše výsledky z Evropy z roku 2019 potvrdily trend předchozích let – v případě potvrzení rezistence šlo ve většině případů o rezistenci vůči ALS inhibitorů (50 % populací), navíc u 32 % populací byla prokázána křížová rezistence (cross rezistence), což je rezistence vůči různým účinným látkám se stejným mechanismem účinku. Zvýšil se také podíl vzorků s vícenásobnou rezistencí (multiple rezistencí), což je rezistence vůči účinným látkám z různých herbicidních skupin a odlišným mechanismem účinku.

Ve výsledcích testování z České republiky byla potvrzena především rezistence populací na ALS inhibitory, i zde byly u několika populací potvrzeny cross rezistence i multisite rezistence (10%).

Důraz na komplexní opatření

Regulace populací chundelky metlice s omezenou citlivostí na herbicidní účinné látky je pak velmi náročná už v případě výskytu cross rezistence, o to více pak při potvrzení multisite rezistence. Zde je nutné věnovat pozornost komplexním opatřením, která vedou k eliminaci její přítomnosti úpravou nebo změnou agrotechnických opatření.

Protože většina případů rezistence vzniká v důsledku opakovaného používání herbicidu, společně s monokulturním pěstováním a minimalizací zpracování půdy, je třeba předcházet jejímu vzniku, dodržovat ochranná opatření a uplatňovat antirezistentní strategie již preventivně.

Integrovaná regulace plevelů

Velmi vysokou účinnost mají opatření vycházející ze zásad integrované regulace plevelů:

  • střídání plodin, mechanické odstraňování plevelů (zpracování půdy),
  • regulace plevelů v meziporostním období a agrotechnická opatření vedoucí ke zvýšení konkurenční schopnosti plodiny,
  • střídání herbicidů – účinných látek z jednotlivých skupin a různých mechanismů účinku.

Syngenta přináší řešení

V případě, že na vašem pozemku zaznamenáte problémy s rezistencí a je potvrzena rezistence vůči ALS inhibitorům nebo PSII inhibitorům, máme pro vás řešení. V našem portfoliu najdete tři herbicidy, které zajišťující efektivní ochranu právě na rezistentní populace chundelky metlice – herbicidy Axial Plus, Avoxa a Defi Evo. Herbicidu Defi Evo se vzhledem k jeho aplikačnímu oknu budeme věnovat blíže až v podzimním období. Nyní, s očekávaným příchodem jara, vás seznámíme s herbicidy Axial Plus a Avoxa.

Axial Plusy

Obsahuje účinnou látku pinoxaden, která patří do skupiny fenylpyrazolinů účinkujících jako inhibitor acetylkoenzymu-A-karboxylázy (ACC), jenž je nezbytný pro tvorbu buněčné stěny. Účinná látka pinoxaden se odlišuje od ostatních herbicidních látek příslušné skupiny duální inhibicí: účinné látky skupiny inhibitorů ACC (aryloxy-fenoxy propionáty a cyklohexandiony) jsou schopny inhibovat ACC pouze v chloroplastech – pinoxaden jako jediný je však schopen inhibovat ACC v chloroplastech i v cytoplazmě buněk rostlin, vyniká schopností označovanou jako DUOZYM.

Axial Plus je registrován V ČR pro aplikaci v pšenici ozimé a ječmeni jarním.

Avoxa

Díky kombinaci dvou účinných látek s různým mechanismem účinku: pinoxaden (skupina HRAC: A - ACC inhibitor) a pyroxsulam (skupina HRAC: B - ALS inhibitor) poskytuje ještě vyšší úroveň ochrany. Obě účinné látky zajišťují maximální úroveň v možnostech antirezistentní strategie. Vývoj rezistence vůči herbicidním účinným látkám může být díky kombinaci působení rozdílných mechanismů účinku (v tomto případě HRAC A + HRAC B) oddálen či dokonce jí může předcházet.

Kombinace dvou účinných látek je bezpečnější než střídání jednotlivých účinných látek při jejich samostatném použití. Tento princip je podpořen řadou vědeckých studií. Navíc Avoxa je jediný produkt obsahující účinnou látku pyroxsulam v EC formulaci, což zajišťuje optimalizaci příjmu obou účinných látek do rostlinných pletiv a rychlejší nástup účinku na plevele. Avoxa poskytuje kromě možnosti regulace chundelky metlice a ovsa hluchého také ochranu proti odolným trávovitým plevelům, jako jsou například sveřepy nebo psárka rolní.

Graf 1. Účinnost na rezistentní chundelku metlici (ALS inhibitory). Pokusy 2014 až 2019, Česká republika, n = 16

Výjimečný pinoxaden

Pinoxaden je vysoce selektivní a šetrný k obilninám, přidaný safener cloquintocet-methyl napomáhá obilninám urychlit metabolismus pinoxadenu a tím zajistit vysokou bezpečnost. Účinná látka je přijímána výhradně přes listy, má mimořádně příznivý environmentální profil, díky němuž lze produkt aplikovat i na pozemky s omezením nebo zákazem aplikace herbicidů s reziduálním působením.

Jak již bylo řečeno, vzhledem k mechanismu účinku účinné látky je pinoxaden významný i z hlediska antirezistentních strategií, velmi dobře reguluje populace trávovitých plevelů, u kterých již byla prokázána rezistence k ALS inhibitorům a inhibitorů fotosystému II (PSII).*

Graf 2: Účinnost na rezistentní chundelku metlici (ALS inhibitory). Pokusy 2018 až 2019, Česká republika, n = 3

Ing. Václava Spáčilová,

Ph.D., Ing. Martin Hájek, Ph.D.,

Syngenta Czech

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down