Revoluční systém v herbicidním ošetření ozimé řepky

Systém Clearfield® je v mnoha směrech inovativní systém pěstování ozimé řepky. Jde o kombinaci vysoce účinného selektivního herbicidu Cleravis® obsahujícího tři účinné látky metazachlor, quinmerac a imazamox a výkonných CL hybridů řepky odolných k účinné látce imazamox. Právě účinná látka imazamox rozšiřuje spektrum účinku o řadu jinak velmi těžko hubitelných plevelů.

Hlavními přínosy pro praxi jsou:

  • Řešení dvouděložných a jednoděložných plevelů včetně výdrolu obilnin jednou aplikací – velmi pozitivně je hodnocen účinek na penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, hořčici rolní, úhorník mnohodílný, kakosty, dále pak na výdrol konvenční řepky, výdrol obilnin a při výskytu řepice. Z běžného spektra plevelů je samozřejmostí vynikající účinek na svízel přítulu, ale i na merlík bílý, který dokáže vytvářet velký konkurenční tlak na vzcházející rostliny řepky. Také heřmánky jsou velice dobře kontrolované, nicméně je velmi důležité správné načasování aplikace, a to optimálně v jednom až dvou pravých listech tohoto plevele. Z pohledu vývojové fáze řepky ozimé je optimální aplikační termín ve 2–3 listech CL řepky.
  • Úspora provozních nákladů a času
  • Možnost opětovného pěstování řepky ozimé na pozemcích, kde vzhledem k spektru obtížně hubitelných plevelů již není možné pěstovat konvenční řepku
  • Možnost pěstování řepky na pozemcích s bezorebným zpracováním půdy nebo s hůře zpracovanou půdou

V současné době dochází k rozšiřování nabídky CL hybridů od osivářských společností. Většina Clearfield hybridů byla testována v pokusech SPZO a bylo potvrzeno, že mají v porovnání s konvenčním standardním hybridem velmi vysoký výnosový potenciál. Sledovány byly CL hybridy společností Dekalb, Pioneer a Rapool, Agrofinal a další.

Poslední poznatky také ukazují na to, že CL hybridy jsou vysoce odolné k reziduím sulfonylmočovin s dlouhou perzistencí v půdě, které byly použity v předplodině. Pro praxi to znamená efektivní využití genetického potenciálu Clearfield řepky ve srovnání s konvenčními hybridy, které mohou být přítomností reziduí sulfonylmočovin značně retardovány.

Kde se tedy zejména nabízí využití Clearfield systému pěstování ozimé řepky?

1) Na pozemcích s výskytem plevelů odolných ke konvenčním herbicidům

2) Na pozemcích s vysokým výskytem výdrolu obilnin a konvenční řepky

3) V oblastech, kde dlouhodobě selhávají konvenční herbicidy

4) Při využívání bezorebných pěstebních technologií na pozemcích s vysokým objemem posklizňových zbytků nebo při horším zpracování půdy

5) Při použití sulfonylmočoviny s dlouhou perzistencí v předplodině Více informací k této technologii naleznete na internetových stránkách firmy BASF. ❊

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.,

BASF spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down