20.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Řešení pýru a trav jarními aplikacemi graminicidu

I když dnes máme na trhu mnoho přípravků hubících pýr plazivý a ostatní trávovité plevele, tak křivka výskytu těchto plevelů nezaznamenala výrazný pokles. Máme tady dokonce přípravky , které je možno použít k hubení pýru v obilovinách. Masovému používání těchto produktů však brání vyšší cena a jejich nedostatečná účinnost na mohutný kořenový systém.

Proto je vhodné hubit pýr v širokolistých plodinách (cukrovka, řepka, aj.), kde lze použít vysoce selektivní graminicid Gallant Super, který umožňuje odstranit pýr z pozemku na několik následujících let za cenově nejpříznivějších podmínek.

Hubení pýru na několik let

Pýr setrvává na pozemku především díky svému mohutnému kořenovému systému. Hmota kořenového systému pýru několikanásobně převyšuje hmotu, kterou vidíme na povrchu půdy. Praxe tedy potřebuje přípravky, které zničí nadzemní části pýru, ale hlavně dokáží dlouze setrvat v kořenových oddencích a rozváděním účinné látky ničit obrážející kořenové výběžky. Pouze mechanické rozrušení kořenů má za následek rychlou regeneraci segmentů kořene a následné prorůstání nových rostlin pýru. Proto je potřeba mechanické rozrušení kořenů doplnit přípravkem, který vykazuje dlouhodobě nejvyšší procento úspěšných aplikací na pýr vč. jeho kořene, a to je Gallant Super.
V cukrovce, ale i jiných plodinách, lze Gallant Super aplikovat jednorázově v dávce 1,0 – 1,25 l/ha v době, kdy většina vzešlého pýru je ve fázi 3-4 listů. Vyšší dávka se používá při velmi silném zaplevelení a pro jarní aplikace většinou postačuje spodní hranice dávkování, která je současně ekonomicky nejpříznivější ze všech graminicidů. Tyto jednorázové pýrohubné dávky graminicidů se v cukrovce nedoporučují aplikovat společně s přípravky proti dvouděložným plevelům.
Je-li na pozemku současný výskyt pýru a trávovitých plevelů (ježatka, oves hluchý atd.), využívá se dělené dávky Gallantu Super, kdy první dávku 0,6 l/ha aplikujeme v době kdy pýr má 2-3 listy a druhou (také 0,6 l/ha)cca 10-14 dní po první. Tyto snížené dávky lze aplikovat společně s přípravky proti dvouděložným plevelům a navíc nám umožní kontrolovat postupně vzcházející trávovité plevele (zejména ježatku).
V praxi pýr ani ostatní trávovité plevele nikdy nevzchází naráz. Vždy najdete na pozemku rostliny pýru nebo trav, které budou v optimální fázi pro hubení, ale hned vedle jsou rostliny, které jsou již přerostlé anebo teprve vzchází. Gallant Super vykazuje vysokou plasticitu a jednou dávkou spolehlivě hubí přerostlé i teprve vzcházející plevele.
Mezi ostatní přednosti Gallantu Super patří jeho vysoká selektivita, která umožňuje aplikovat přípravek nezávisle na růstové fázi cukrovky a jsou známy případy, kdy se Gallant Super musel aplikoval již v době vzcházení cukrovky. Již v dávce 0,5 l/ha velmi výrazně potlačí pýr, který již v daném roce výrazně neškodí. Gallant Super lze použít v cukrovce, slunečnici, luskovinách, bramborách a nově je povolen pro použití v máku a pro jarní aplikace v řepce.

Text a foto
Ing. Josef Cvingráf
Dow AgroSciences

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down