28.05.2020 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Řepky pro Seznam doporučených odrůd

Vybrané registrované odrůdy řady významných plodin jsou zkoušeny v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Zkoušení odrůd pro tento seznam probíhá ve spolupráci ÚKZÚZ s řadou spolupracujících organizací. V případě řepky olejky – ozimé, naší nevýznamnější olejniny je partnerem při zkoušení Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Tento typ zkoušení je stálým zdrojem poznatků o agronomických a kvalitativních vlastnostech odrůd dostupných našim pěstitelům i zpracovatelům řepky olejky.

V sortimentu odrůd zkoušených v ročníku 2018/2019 bylo zastoupeno 25 odrůd hybridních a 8 liniových, celkem 33 odrůd. Jedna hybridní odrůda se vyznačuje tolerancí k herbicidní účinné látce imazamox ze skupiny imidazolinonů („Clearfield“) a nově je zařazena jedna hybridní odrůda rezistentní proti nádorovitosti brukvovitých.

 

Odrůdy řepky olejky ozimé jsou zkoušeny pro Seznam doporučených odrůd ve dvou typech pokusů. Výchozím typem jsou pokusy se základní intenzitou agrotechniky. Zakládány jsou každoročně na 18 pokusných místech, devět pokusů je umístěno ve zkušební síti ÚKZÚZ a sevět na pracovištích spolupracujících organizací. Na osmi pokusných místech u spolupracujících organizací je výchozí typ zkoušení s pokusy se základní intenzitou agrotechniky doplněn variantou s vyšší intenzitou agrotechniky (vyšší dávka dusíku, hnojení bórem, použití morforegulátorů a fungicidů).

 

Hybridní odrůdy

Hybridní odrůdy s podílem větším než 90 % mají v současnosti rozhodující roli na pěstitelských plochách. To se odráží v tom, že převládají také v rámci registračního řízení a následně také v pokusech pro SDO.

V ročníku 2018/2019 byly nově do pokusů zařazeny hybridní odrůdy Advocat, Angelico, Architect, DK Exlibris, Keltor, Liguri, RGT Jakuzzi, SY Alibaba a Temptation.

Z víceletých výsledků je patrná nejvyšší výkonnost v teplé oblasti pěstování u hybridů Angelico, Temptation, Allison, Anniston, DK Exlibris a Architect V chladné oblasti pak u hybridů Architect, Temptation, DK Exlibris, Keltor, Liguri, DK Expression, Anniston     a Allison.

 

Liniové odrůdy

Mezi zkoušené liniové odrůdy byla zařazena odrůda Sněžka. Vysokých výnosů v rámci liniových odrůd dosahují v teplé oblasti pěstování odrůdy Sněžka a Jeremy. V chladné oblasti Sněžka, Sonyx a Jeremy

 

Ing. Petr Zehnálek

ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou

Ing. Petr Zehnálek

ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou

Foto archiv redakce

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č.5/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down