09.05.2019 | 02:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Řepky, které vás přesvědčí

Společnost Agrofinal uvedla na trh v České republice hybridní odrůdu ES Imperio, která se v roce 2018 v Jihomoravském kraji zařadila mezi pět nejvíce pěstovaných hybridů, a liniovou odrůdu ES Mambo překonávající hybridy ve výsledcích ČZU 2018, ve Francii patřila v letech 2015 až 2017 k nejpěstovanějším liniím.

V roce 2017 byla hybridní odrůda Imperio Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha vyhodnocena v Jihomoravském kraji jako nejvýnosnější odrůda v rámci osevu celého kraje. V roce 2018 se ES Imperio zařadilo v Jihomoravském kraji podle Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha mezi pět nejvíce osévaných hybridů. Není divu, protože výnosy této hybridní odrůdy přesvědčí každého zemědělce. Výnosové výsledky z praxe v zemědělských podnicích z roku 2017 a 2018, z registračních zkoušek ÚKZÚZ 2015–2017, z výsledků SPZO SK 2015 a 2016 a z poloprovozních pokusů 2017 a 2018 opravňují hybridní odrůdu ES Imperio označit jako šlechtitelský unikát.

ES Imperio – dobyvatel řepkových polí

Středně raná hybridní odrůda ozimé řepky má nejnovější registraci v České republice z roku 2018. Hybrid je rajonizovaný do teplejší i chladnější oblasti pěstování ozimé řepky. ES Imperio vytváří silně odnoživé rostliny středního vztrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Vyniká svojí plastičností a výbornou mrazuvzdorností. Z pohledu agronomického je ceněna především pro svoji plasticitu a vysokou HTS, kdy zaručuje i v pozdních termínech setí výborné vzcházení a přezimování. ES Imperio má rychlý podzimní vývoj a výborný zdravotní stav. Termín setí je od 20. srpna do 4. září s výsevem 450 000 tisíc semen na hektar. Odrůda disponuje vysokým výnosem oleje v semeni. Velmi ceněná tolerance vůči suchu dává této odrůdě zelenou. Rostlina má na podzim velmi rychlý růst, a proto je velmi vhodnou odrůdou pro pozdní setí. Na jaře odrůda roste pozvolněji, má středně rané kvetení, a tudíž je odolnější vůči pozdním jarním mrazíkům. ES Imperio vyžaduje vysokou intenzitu pěstování. Tento hybrid zaznamenal masové rozšíření v pěstování v roce 2017 a 2018 i v jiných evropských státech, a to především v Německu, Polsku, Francii, na Slovensku a v Maďarsku.

Z dalších nabízených odrůd

Plastická odrůda ES Mambo rozšiřuje nabídku vyzkoušených a osvědčených liniových odrůd, jakými jsou raná ES Astrid a ES Alegria a středně pozdní ES Valegro. Pro kontrolu blýskáčka řepkového v porostech řepky je určena velice raná liniová odrůda ES Alice (pěstování ve směsi s hybridní odrůdou ES Imperio). Nově firma v letošním roce uvádí také hybridní odrůdy ES Navigo, ES Vito a ES Crambero určené pro novou Clubroot tolerant technologii. Komplexnost celého portfolia doplňují osvědčený hybrid ES Aquarell CL a do pokusů nově zařazený hybrid ES Curriel CL, oba určené pro Clearfield pěstební technologii.

ES Mambo – vitální a zdravá linka

U odrůdy ES Mambo si pěstitelé cení vyšší odolnosti vůči přísuškům, velmi dobrého zdravotního stavu a výborného přezimování. ES Mambo poskytuje vysoké výnosy se špičkovou olejnatostí. Semena o vyšší HTS obsahují velmi vysoké množství oleje s velmi nízkým obsahem glukosinolátů. Tato vitální liniová odůda má dobrou odolnost vůči všem hlavním chorobám řepky, zejména proti verticiliovému vadnutí, alternariové skvrnitosti a fomovému černání stonku. Na lokalitách, kde verticilové vadnutí představuje závažnější problémy, je vhodné pěstovat odrůdy odolnější vůči této chorobě. A mezi ně patří právě ES Mambo. Lze tak předejít výnosovým ztrátám způsobeným předčasným dozráváním a úhynem napadených rostlin. Fomová hniloba představuje pro pěstitele také závažné riziko. ES Mambo se vyznačuje značnou mírou rezistence vůči této chorobě, což pěstiteli umožňuje získat kvalitní a vysokou produkci s nižší potřebou fungicidních ošetření.

Pěstitelská doporučení

Odrůda je vhodná pro všechny typy půd a pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Dosahuje stabilně vysokých výnosů rovněž v ročnících s horším průběhem počasí. Kvůli své plasticitě uspěje také v chladnějších oblastech, má vyšší odolnost vůči přísuškům a vyznačuje se výborným přezimováním. Doporučuje se časný výsev v množství 650 tisíc semen na hektar. Při vzcházení vystačí s menším množstvím vláhy. Rostliny, které jsou nižšího vzrůstu, se vyznačují výbornou odolností vůči poléhání. Jejich podzimní vývoj je středně rychlý a velmi dobře přezimují. Svůj výnosový potenciál nejlépe využijí při vyšší intenzitě pěstování.

Výborné výsledky zkoušení

ES Mambo byla podrobena registračním pokusům ve Francii a Velké Británii. V praxi se velmi osvědčila v řadě evropských států. Například ve Francii byla nejpěstovanější liniovou odrůdou, a to v letech 2015, 2016 a 2017 (zdroj: BVA, Francie). V poloprovozních pokusech společnosti Agrofinal a pokusech Tematické řepky prováděných pracovníky ČZU podala skvělé výsledky. Ve výsledcích v letech 2017 a 2018 odrůda dosáhla nadprůměrných výnosů.  V pokusech ČZU vyhodnocených v roce 2018 se ES Mambo umístila s výborným výnosem 4,17 t/ha jako nejlepší ze zařazených liniových odrůd. Celkově byla na 3. místě ze všech odrůd včetně hybridů, což dokládá přiložený graf. Jak již bylo zmíněno, předností této odrůdy je také vysoká kvalita semen. ES Mambo byla v sezóně 2016/2017 zařazena do maloparcelkových pokusů ČZU v Praze v Červeném Újezdě. Z celkového počtu 48 sledovaných odrůd dosáhla tato liniová odrůda třetí nejvyšší olejnatosti semen s hodnotou 45,1 % v sušině, což odpovídá 104 % na průměr pokusu. Na prvním místě se umístila liniová ES Valegro s obsahem oleje 45,9 %. Na poli vás naše odrůdy určitě příjemně překvapí. Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč.*

AGROFINAL spol. s r. o.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down