09.02.2023 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Řepka vyžaduje odpovídající hnojení a ošetřování

Řepka olejka patří k plodinám, které se dají každoročně dobře zpeněžit. Výnosy se ale v České republice nedaří podstatně navyšovat. Tato olejnina patří k náročným plodinám na hnojení a ošetřování. Bez kvalitní péče nelze dosáhnout odpovídající produkce.

 

Množství informací nejen z oblasti hnojení a ošetřování řepky zaznělo na semináři v jihomoravském Hluku, který uspořádal Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Přednášející se mimo jiné zabývali problematikou snížení dávek hnojiv při současných vysokých cenách.

 

Omezené hnojení

Vliv omezeného hnojení řepky vyhodnotil Ing. Jindřich Černý, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Ve sborníku z konference uvádí, že reakce řepky na snížené vstupy živin z první skupiny (fosfor, draslík, vápník) bude značně závislá na obsahu přístupných forem těchto živin v půdě.

Díky hlubokému kořenovému systému může řepka tyto živiny přijímat během vegetace i z hlubších vrstev ornice. K tomu je ale potřeba vytvořit vhodné podmínky pro růst kořenů do délky. Pokud rostliny dobře zakoření, jsou schopné si při dobré zásobě živin v půdě zajistit dostatečné množství výživy. Při udržení koloběhu živin, draslíku a vápníku, a zabránění jejich ztrátám by nemuselo docházet k poklesu výnosů.

 

Nutná správná agrotechnika

Nutnost představují správné agrotechnické postupy, ke kterým patří odpovídající zpracování ornice, vhodný osevní sled nebo navracení slámy a posklizňových zbytků do půdy, případně využití meziplodin. Dobrou službu udělá aplikace stájových a organických hnojiv.

V případě fosforu, který se z pole odváží v produkci semen, je potřeba tento prvek navracet do půdy. Řepka má, stejně jako další rostliny, velmi dobrou schopnost přijímat fosfor z půdy i při nižších koncentracích. Nedostatečné množství tohoto prvku v půdě se nemusí v některých ročnících negativně odrazit na výši výnosu řepky. Vliv nedostatku fosforu na výnos se projevuje při poklesu pod 30 mg/kg, ale v nepříznivých ročnících i pod 50 mg/kg.

 

Dusík omezovat obezřetně

Velmi obezřetní by měli být pěstitelé, pokud se rozhodnou snižovat dávku dusíku. V případě této živiny je potřeba správně vyhodnotit možný vliv snížení dusíkatého hnojení na tvorbu výnosu. K tomu slouží jednouché výpočty efektivity využití živiny. Pěstitelé by si měli stanovit hodnotu NUE (Nitrogen Use Efficiency).

Rozhodující období pro zvýšení NUE bývá na podzim. V tomto období se obvykle doporučuje vyčkat s hnojením dusíkem nebo aplikovat maximálně 30 kg N/ha. Porost řepky může v podzimním období přijmout i více než 100 kg N/ha.

Na podzim obvykle řepka vykazuje vysokou účinnost příjmu dusíku. Současná sezóna nebyla v tomto ohledu výjimkou. V mírném podnebí může mineralizace dusíku v půdě během podzimu zajistit pokrytí potřeby tohoto prvku rostlinami. V chladnějších oblastech ale vyvstává potřeba přihnojení řepky dusíkem v podzimním období.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down