Řepka olejka – jarní

LICOLLY Odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a velmi nízkým obsahem glukosinolátů byla vyšlechtěna firmou DSV Lippstadt v Německu. Zástupcem pro ČR je firma Novum Seeds s.r.o. Praha.

Licolly je raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání, středního až vysokého vzrůstu. Odolnost proti napadení chorobami je na úrovni ostatních registrovaných odrůd.
Výnos semen je vysoký ve všech výrobních oblastech. Hmotnost tisíce semen je střední. Obsah oleje v semeni je střední až vyšší, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.
Odrůda Licolly je vhodná do všech oblastí pěstování s určením pro technické využití semen v tukovém a krmivářském průmyslu.

Hořčice bílá

SALVO

Odrůda se žlutou barvou semen byla vyšlechtěna firmou Advanta Seeds BV, Vlijmen v Nizozemí. Zástupcem pro ČR je firma OSEVA UNI, a.s., Choceň.
Salvo je středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání, středního vzrůstu. Je odolná proti napadení háďátkem řepným.
Výnos zelené hmoty je střední, výnos suché hmoty střední až nízký. Obsah celulózy a hrubých bílkovin v suché hmotě je střední.
Odrůda Salvo je určena pro pěstování na zelené hnojení jako meziplodina, vzhledem k odolnosti proti háďátku řepnému je zvláště vhodná do oblastí zamořených tímto škůdcem.

Hořčice sareptská (Brukev sítinovitá)

OPALESKA

Odrůda s tmavohnědou barvou semen byla vyšlechtěna firmou Oseva PRO, s.r.o., Praha.
Odrůda Opaleska je raná až velmi raná, středního vzrůstu. Je vhodná do všech oblastí pěstování s výhradním určením pro potravinářské využití semen při výrobě stolních hořčic. V porovnání s hořčicí bílou je citlivější na poškození škůdci.

Ing. Petr Zehnálek,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno,
zkušební stanice Hradec nad Svitavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *