08.05.2022 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Řepka je plodinou s velkým potenciálem

Řepka olejka je zemědělskou plodinou, která zejména v posledních letech vzbuzuje vášnivé diskuse, a to nejenom mezi laickou veřejností, která v jejím pěstování často vidí jen to nejhorší. Přitom se jedná o plodinu s velkými možnostmi využití a její obliba v osevních postupech ve světě roste. Není dobré zapomínat na osvědčená pravidla pro výběr vhodné odrůdy a zásad jejího pěstování.

Řepka olejka (Brassica napus) patří do čeledi brukvovitých (Brassicaceae) a jak její druhové jméno napovídá, pěstuje se pro svá olejnatá semena. Jedná se o jednoletou rostlinu dorůstající výšky až 1,5 metru s mohutným kůlovým kořenem a bohatým kořenovým systémem, díky kterému přispívá ke stabilitě půdy a není tolik limitována srážkami.

Zalistujeme-li v Situačních a výhledových zprávách, v roce 2020/2021 se v České republice pěstovaly olejniny na více než 450 tis. hektarech, z toho přes 368 tis. hektarů bylo určeno pro řepku. Je tedy zřejmé, že se v naší zemi jedná o naprosto dominantní olejninu. Ačkoliv se mnoho lidí rozčiluje, že „všude kvete řepka“, tak při pohledu do statistiky zjistíme, že z celkové výměry orné půdy 2931,7 tis. hektarů zabírá řepka přibližně 12,55 %. I když je její produkce z velké části určena pro výrobu biopaliv, tak se nejedná o naprostou většinu, jak bývá různě prezentováno. I na Wikipedii jsem se setkala s „informací“, že pěstování řepky v ČR je převážně pro výrobu biopaliv a pouze malá část je určena pro potravinářský a kosmetický průmysl. Nicméně již zmiňovaná Situační a výhledová zpráva zabývající se olejninami uvádí, že z celkových 1264,5 tis. tun se 424,1 tis. tun (33,5 %) využívá k produkci MEŘO a 575 tis. tun (45,5 %) k potravinářským účelům.

V posledních letech stoupla popularita řepky olejky a na mnoha místech došlo k výraznému navyšování výměry osevních ploch zejména kvůli rostoucí poptávce po surovině pro výrobu bionafty, s čímž přišlo i navýšení výkupních cen řepkového semene. Ale například v Irsku její obliba roste také proto, že zemědělci hledají nové plodiny do osevních postupů, které by pomohly přerušit sled obilnin. Řepka je pro tento účel velmi vhodnou plodinou, a to nejenom pro irské klimatické podmínky, kde se její výnos pohybuje kolem 4–6 tun na hektar u ozimých odrůd a 2,5–4 tun na hektar těch jarních. V ČR se průměrný výnos v minulém roce pohyboval kolem 3,4 tuny na hektar.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down